Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Lindab tlumiče hluku aneb když zvuk je věda

Produktová skupina Tlumiče hluku Lindab nabízí akustická řešení a přesné výpočty hluku pro vzduchotechnické systémy v budovách. Během desetiletí výzkumu a vývoje se společnosti Lindab podařilo shromáždit rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti snižování hluku. Díky tomu pomáhá svým zákazníkům navrhovat zvukotěsné vzduchotechnické systémy, které zvyšují kvalitu života i práci lidem v budovách.

Tiché prostředí podporuje pracovní výkon

Zvuk může být zdrojem potěšení a pohodlí. Většina lidí ocení dobře komponovanou hudbu, nebo uklidňující zvuk oceánu. Hluk z okolního prostředí nebo monotónní zvuk může na druhé straně způsobit mezi lidmi nepříjemné reakce a být dokonce i příčinou zdravotních problémů. Některé studie také poukazují na souvislost mezi vysokou úrovní hluku a nižší efektivitou práce, silným stresem a celkově horším zdravotním stavem.

Investice do duševní pohody se vyplatí

Každý by měl mít právo na zdravé vnitřní prostředí, včetně tichého prostoru. Společnost Lindab si zakládá na tom, že správným výběrem produktů a s přesnými daty je možné se vyhnout hlukovému znečištění ze vzduchotechniky, a to jak v okolí, tak i uvnitř budov a objektů. Akustika a útlum nevyžádaného hluku je proto již léta součástí nejen sortimentu společnosti Lindab, ale také dlouholetého výzkumu a vývoje zařízení a v neposlední řadě i přirozenou společenskou odpovědností.

Ověření konceptu pomocí testů a dat

Hluk a jeho optimalizace je věda. Tlaková ztráta, vložený útlum a vlastní hluk ovlivňují energetickou účinnost vzduchotechnického systému a také způsob, jakým se hluk šíří místnostmi.

Za tímto účelem vybudovala společnost Lindab v roce 1999 vlastní akustickou laboratoř v dánském Farumu. Laboratoř je postavena v souladu s technickou normou DS/EN ISO 7235 a je certifikována dle platné legislativy. V roce 2019 byla laboratoř modernizována, aby splňovala nejvyšší požadavky na měření akustických charakteristik zejména s ohledem na tlumiče hluku ve vzduchotechnice.

Testy a měření v laboratoři se provádí podle této normy a slouží především pro vývoj a zlepšování Lindab produktů. Díky tomu může společnost zaručit, že vzduchový výkon i data jsou výpočty i experimentálně potvrzené a zajišťují přesné dimenzování systému a požadavky na hluk v budovách.

Snížení hluku znamená úsporu energií

Snížení hluku do okolního prostředí v budově je důležité i z důvodu energetické náročnosti objektu.

Produkty a systémy společnosti Lindab jsou výsledkem výzkumu a vývoje, kde je optimalizované vnitřní klima a energetická účinnost pokládány za nejvyšší standardy. Tlaková ztráta je smysluplným ukazatelem celkových provozních nákladů vzduchotechnického systému. Jde proto o důležitý parametr během testování a měření všech výrobků Lindab, včetně potrubí a potrubních tvarovek, distribučních elementů a tlumičů hluku.

Přesná data a profesionální online projekční nástroje

Všechna tato měření a výsledky jsou přístupné prostřednictvím softwaru pro výběr produktů, LindQST. Jde o komplexní nástroj pro přesné výpočty hluku, optimalizovaný výběr a návrh vysoce kvalitního, tichého a energeticky úsporného vzduchotechnického systému.

Volba tlumiče a přenos dat z LindQST do vašeho projektu vzduchotechniky zaručuje správný výpočet hluku a přenos kódu produktu do projektu. To může každému pomoci navrhnout vzduchotechnický systém, který splňuje všechny požadavky týkající se nejen hlukových požadavků,“ vysvětluje Ing. Josef Lácha, Product Manager společnosti Lindab.

Pokud se zákazník rozhodne použít projekční nástroje v oblasti snižování hluku, které nabízí online výpočtový program LindQST v sekci Tlumiče hluku, lze bezplatně navrhnout tlumič na základě zadaných parametrů zdroje hlukového znečištění (VZT jednotka, ventilátor, aj.), dále i umístění a typ uvažovaného tlumiče. Výsledkem návrhu bude stanovení hlukové redukce použitého tlumiče, dále tlaková ztráta při použitém objemovém průtoku vzduchu a možnost přímého vložení tlumiče do projektu v podobě 3D bloku. V neposlední řadě je možné vytvořit také návrhový protokol ve formátu PDF se všemi podstatnými projekčními daty, které lze přiložit jako součást projektové dokumentace.

Volba tlumiče a přenos dat z LindQST do vašeho projektu vzduchotechniky zaručuje správný výpočet hluku a přenos kódu produktu do projektu. To může každému pomoci navrhnout vzduchotechnický systém, který splňuje všechny požadavky týkající se nejen hlukových požadavků.

Pro více informací k návrhu tlumičů hluku nebo pro zaškolení online softwarového nástroje Lindqst.com lze kontaktovat obchodní zástupce Lindab na e-mailové adrese info@lindab.cz.


Lindab Ventilace
logo Lindab Ventilace

Nabízíme kompletní sortiment zahrnující VZT jednotky, požární klapky, čisté prostory, potrubní systémy, distribuční elementy, indukční jednotky, pasivní stropy a další příslušenství pro vzduchotechniku.