Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Měření průtoku na podlahových mřížkách

Prokázání projektovaných hodnot průtoku u přívodních a odvodních prvků vzduchotechnického systému měřením je dnes podmínkou úspěšné kolaudace. Jedním z příkladů může být i objekt Holečkova House.

Ne vždy lze prokázat, s ohledem na projekt, přívodní nebo odvodní průtoky měřením v potrubí, které současná legislativa upřednostňuje jako nejpřesnější. V moderních rozvodech je potrubí umístěno často v podlaze nebo zakryté v pevném SDK podhledu. Potom nezbývá než měřit na koncových prvcích s důrazem volby vhodného měřicího přístroje.

V tomto konkrétním případě bylo nutno na základě požadavku dodavatele prokázat kontrolním měřením průtok na přívodních podlahových mřížkách se šířkou 75 mm. Prvotní měření bylo pomocí lopatkového anemometru s měřicí hlavou D100 mm bez nástavce, což není ve shodě s metodikami měření uváděnými v normě ČSN EN 16211 (kapitola 9.4) a oprávněně vedlo k chybným výsledkům.

Norma jasně vymezuje čemu je nutné věnovat zvýšenou pozornost při měření:

1) potřeba rovnoměrného proudění

2) vliv tlakové ztráty nástavce (přístroje)

3) netěsnost

Všechny tři výše uvedené podmínky splňuje model DIFF s nasazeným nylonovým nástavcem s pevným hliníkovým rámem, který eliminuje problém s nežádoucím únikem vzduchu vlivem špatného nátisku nástavce na podlahu. Současně, díky své výšce, dostatečně zrovnoměrní proudění. Sám přístroj má integrovanou funkci tlakové kompenzace, což je třetí nezbytná podmínka přesného měření.

Naměřené hodnoty jsou tak plně ve shodě s legislativou.

 

Více informací


AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha
logo AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha

Designové ventilátory ICON, přístroje pro VZT: anemometry, mikromanometry, Prandtlovy sondy, teploměry a termočlánková čidla, vlhkoměry, zvukoměry, ProHood, měření CO₂, MaR: čidla, snímače, převodníky. Odborná školení VZT. Servis a kalibrace.

 
 
Reklama