Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Merlin: Vaše řešení zvlhčování vzduchu

Dezinfekci aerosolem je možné provádět prostřednictvím rozšířeného zvlhčovacího systému merlin®

Sestava pro cílenou dezinfekci dekontaminačními sprchami – mlžnými branami – při přechodu z kontaminované zóny do čisté zóny. Nízká spotřeba energie při maximálním výkonu. Úspora energie až 93 % ve srovnání s parním zvlhčováním vzduchu.


merlin® SUPERIOR QUALITY

 • Vysoký hygienický standard,
 • Lze zabudovat do nového i stávajícího technologického řešení Merlin,
 • merlin® certifikáty.
  DIN EN ISO 9001 | DIN EN ISO 14001 | DIN EN ISO22000
  ÖNORM H 6020-1:2007 * | ISO 13485:2012 **

* „Vzduchotechnické systémy v nemocnicích – projektování, instalace a kontrola“
**„Zdravotnické prostředky–systémy řízení kvality – požadavky pro účely řízení“ certifikováno a dozorováno TÜV NORD Austria.

Sestava dekontaminační sprchy při přechodu z kontaminované zóny do čisté zony – dezinfekční mlžná brána zahrnuje sestavu:


Vysokotlaké čerpadlo Merlin VISCORE

 • Jednozónová jednotka
 • Nastavitelná doba provozu a pauzy mezi cykly dezinfekce
 • Ovládání prostřednictvím dotykového displeje
 • Provozní tlak 60 bar
 • Rozměry 1 130 x 1 300 x 560 mm
 • Hmotnost ca. 95 kg
 • Napájení 230 V/50 Hz, připojovací kabel délky 1,5 m
 • Příkon 1,75 kW
 • Připojení na zdroj vody ¾“, flexibilní opletenou hadicí ¾“
 • Připojení vysokotlaké hadice ¼“

Dávkovací čerpadlo Merlin Tekno EVO

 • Dávkovací čerpadlo s manuálním (APG) nebo digitálním (TPG) ovládáním a konstantní průtokovou rychlostí je manuálně nastavitelné, rychlost průtoku je úměrná externímu analogovému (4÷20 mA) nebo digitálnímu impulsovému signálu (např. z vodoměru).
 • Kompatibilní čerpadlo s trvalým dávkovacím výkonem – všechy funkce v jediném čerpadle (výkon není ovlivněn klesajícím napájecím napětí).
 • Maximální počet zdvihů 160/min, 0,83 ml/zdvih.
 • Manuální odvzdušňovací ventil.
 • PVDF (polyvinylidenfluorid) hlava čerpadla a keramické kulové ventily jako standard.
 • Odolná membrána je testována na pětiletou životnost.
 • Stejná velikost pláště u všech typů TEKNA EVO umožňuje předběžnou přípravu uchycení zařízení.
 • Čerpadlo má vstup pro hladinový spínač.
 • Pracovní teplota t = -10 +40 °C, stupeň ochrany IP 65.

Nerezové tyčky DS-1250

 • včetně 5ti ks trysek
 • vysokotlaké trysky Merlin – v nerezovém provedení, bezúkapové konstrukce
 • vysokotlaká tryska Merlin typ #1, výkon 2,5 l/h
 • max. kapacita zvlhčovací tyčky DS-1250 je 12,5 l/h
 • velikost kapének aerosolu 11 µm
Požadavky & Provedení montáže

Instalace probíhá po dokončení a oznámení o ukončení přípravných prací na místě u zákazníka. Materiál, vícenáklady na montáž a náklady na cestu na základě nedostatečně provedené přípravy pro montáž, účtujeme zvlášť podle platných cen.

Zvlhčovací jednotka není vhodná pro instalaci ve venkovním prostředí. Smí být instalována pouze ve vhodném a vytápěném, vnitřním prostředí budov s možností napojení na odpad vody. Teplota v místnosti musí být v rozsahu teplot +5 °C až max. +30 °C.

Požadavky na straně zákazníka na vodu: Pitná voda musí být zbavená nečistot, patogenů, choroboplodných zárodku, virů a bakterií. Zákazník je povinen kvalitu pitné vody v pravidelných intervalech kontrolovat.

Musí být dodrženy platné předpisy pro systémy pitné vody. Je-li to nutné, musí být mezi systémem úprav vody a městskou vodovodní sítí provedeno schválené oddělení pomocí separátorů systému a odvzdušnění potrubí.

Zdroj vody a napájení vodou musí být vždy k dispozici. Komponenty pro úpravu vody zabudované v systému merlin® zajišťují pouze za těchto podmínek vysoký standard hygieny.

V objektech, které nejsou dostatečně vytápěny nebo jsou špatně izolovány, kde je velký rozdíl teplot (uvnitř/venku), může docházet zejména v zimních měsících ke kondenzaci na chladných místech v místech tzv. tepelných mostů. Těm je možné předejít použitím vhodné dodatečné izolace.

Po odpaření vody – může se vytvořit jemný prach vzniklý odpařením vody po zvlhčování, jedná se o minerálie. Pokud nejsou akceptovatelné je nutné použít osmozovou jednotku k demineralizaci vody! (Sušina je část látky, která zůstane po odpaření H2O. Obsah sušiny a obsah vody H2O činí tedy 100 %.)

Při použití reverzní osmózy a obsahu chloru nad 0,1 mg/l, musí být nahrazen běžný filtr (5 µm) za sestavu dvou filtrů (5 µm/aktivní uhlí). Pokud je obsah železa v pitné vodě větší než 0,1 mg/l, musí být do systému doplněn filtr pro odbourání železa z pitné vody.


Drekoma
logo Drekoma

DREKOMA - výhradní dovozce vlhkoměrů a zvlhčovacích systémů firmy MERLIN Technology GmbH. Úprava a demineralizace vody - reverzní osmoza,obchodní a zprostředkovatelská činnost, dřevařské stroje a zařízení, zpracování znaleckých posudků v oboru.