Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výzkumný projekt „RadonVent“ provedený firmou inVENTer

Pracovníci vývojového oddělení firmy inVENTer GmbH uskutečňují ve spolupráci s Helmholtzovým centrem pro výzkum životního prostředí (UFZ) zajímavou studii věnující se účinnosti decentrálních větracích přístrojů se zpětným ziskem tepla na snižování koncentrace radonu obsaženého ve vzduchu uvnitř obytných budov. Pro testy byl vybraný region s vyšším výskytem radonu. Po prvních testech bylo v předběžných výsledcích zjištěno, že při použití decentrálního větracího systému inVENTer výrazně klesl obsah radonu222 v ovzduší interiérů zkoumaných objektů.

Chemický prvek radon222 je radioaktivní vzácný plyn, který je pro člověka neviditelný, je bez chuti a zápachu. Díky netěsnostem v základech nebo obvodových zdech se může nepozorovaně dostat do interiérů, ve kterém zůstane nepovšimnut. Tento plyn však není zcela nezávadný, jeho dlouhodobé vdechování může způsobit rakovinu plic. Nejjednodušším opatřením, jak se vyhnout nebezpečné koncentraci radonu222 je pravidelné a dostatečné větrání.

V rámci společně financovaného výzkumného projektu „RadonVent“ vyvinuli pracovníci vývojového oddělení inVENTer GmbH společně s dalšími partnery inteligentní, větrání vnitřních obytných prostorů, které je řízeno senzory. První testy s odvětráním radonu222 za použití řízeného větrání proběhly v opuštěném bytě v oblasti s výskytem vysoké hladiny tohoto vzácného plynu. Po použití větracích přístrojů typu iV14-Zero byl naměřený výrazný ubytek koncentrace tohoto škodlivého plynu. Pokud chcete více informací o těchto decentrálních větracích přístrojích navštivte webové stránky www.inventer.cz nebo si o informace napište na info@inventer.cz


V rámci projektu se počítá s tím, že bude do konce dubna roku 2023 na základě rozsáhlých terénních testů, simulací a propočtů vyvinuto efektivní, technicky vyspělé a komplexní řešení na odstranění nebezpečného radonu z budov.


V oblasti kontaminované radonem provedli vědci v experimentálním bytě řadu testů. První výsledky měření ukazují, že decentrální větrací systém se zpětným ziskem tepla inVENTer výrazně snižuje koncentraci radonu ve sledovaných místnostech.


A - INVENT s.r.o.
logo A - INVENT s.r.o.

Decentrální - bezpotrubní - systém řízeného větrání s rekuperací - zpětným ziskem tepla - na bázi HIGHT-TECH keramického výměníku. A-INVENT s.r.o. je výhradním dovozcem inVENTeru pro ČR a SR.