Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Adiabatické chladící jednotky CoolStream

V současné době je na trhu již třetí generace adiabatických chladících jednotek CoolStream. Při návrhu jednotek CoolStream byly využity dlouholeté zkušenosti společnosti COLT s technologií přímého adiabatického chlazení. Jednotky CoolStream splňují normu VDI 6022 a vyhovují tedy stejným podmínkám jako ostatní vzduchotechnické systémy upravující vzduch pro pobytové prostory.

O technickém principu adiabetického chlazení více ve článku: Přímé adiabatické chlazení průmyslových prostorů s využitím adiabatických chladících jednotek.

Produktová řada jednotek adiabatických chladících jednotek CoolStream zahrnuje čtyři verze zařízení označené písmeny S, T, A, R.

CoolStream S v režimu větrání dopravuje do místností čerstvý venkovní vzduch. Za teplých dnů, kdy nedostačuje pouhé větrání, je aktivováno adiabatické chlazení. Vzduch je ochlazován odpařováním vody. CoolStream S je nabízen ve čtyřech výkonových velikostech. Zařízení může být vybaveno čtyřmi velikostmi axiálních nebo radiálních ventilátorů, které umožňují splnit veškeré požadavky od vysokého výkonu až po naprosto tichý provoz. Pro každý projekt je tedy možné najít vhodné zařízení. Pokud by však došlo ke změně návrhových podmínek, zařízení se díky variabilnímu výkonu automaticky přizpůsobí. CoolStream S lze dodat i ve verzi bez ventilátoru (označení CoolStream V), který se používá v případě požadavku na rozšíření stávající VZT jednotky o funkci adiabatického chlazení. CoolStream S a V jsou k dispozici s výstupem vzduchu bočním, dolním a horním.

CoolStream T zajišťuje podle potřeby větrání a chlazení a současně umožňuje využívat recirkulaci. Jestliže je venku chladněji a je třeba zvýšit teplotu přiváděného vzduchu, čerstvý venkovní vzduch je směšován s teplým oběhovým vzduchem. Cílený přívod teplého oběhového vzduchu umožňuje dosáhnout příjemné teploty. Zajišťuje zpětné přivedení tepla do pobytového prostoru – a současně i výrazné snížení nákladů na vytápění. Přesné nastavení teploty vzduchu v rámci regulace přívodu vnějšího vzduchu zajišťují dva servomotory, které plynule ovládají směšovací klapky. Pro CoolStream T je nabízeno šest velikostí skříní – čtyři s axiálními a dvě s radiálními ventilátory. Zařízení v kompaktním provedení je instalováno na střeše, a tedy nezabírá prostor v objektu.

CoolStream S
CoolStream T

CoolStream A se skládá ze tří modulů: adiabatického chladicího, směšovacího a ventilátorového. Směšuje teplý oběhový vzduch stejně jako CoolStream T nebo R. Vzduch je v tomto případě směšován přímo pod střechou haly s přiváděným vzduchem. CoolStream A je nabízen v osmi velikostech vždy se čtyřmi axiálními a radiálními ventilátory. Volitelné umístění jednotlivých modulů CoolStream A zaručuje maximální volnost při projektování. Chladicí modul je přizpůsoben pro připojení ke všem variantám připojení VZT potrubí (spodní, boční, horní). CoolStream A může být tedy umístěn nejen na střechu, ale také vedle budovy. Kompaktní provedení směšovacího a ventilátorového modulu a umístění v objektu (skříň bez izolace) umožňují dosáhnout maximálního výkonu systému CoolStream A při nízkých investičních nákladech.

CoolStream R upravuje vzduch v místnosti v průběhu celého roku, jediný systém zajišťuje větrání, chlazení, vytápění, recirkulaci i filtrování vzduchu. R jako Roof (střecha). CoolStream R je první vytápěcí a chladicí systém s adiabatickým chlazením na světě, který lze umístit na střechu. Tím se ušetří hodně místa v budově. CoolStream R je vhodný pro větší průmyslové a komerční objekty. Může být vybaven filtry různých tříd a ohřívačem (teplovodním, plynovým nebo elektrickým) s různými výkony. V létě nasávají energeticky úsporné EC ventilátory až 20 000 m3/h teplého venkovního vzduchu a dopravují ho do adiabatické chladicí jednotky. Vzduch je adiabaticky ochlazován, filtrován a rozváděn do vnitřku budovy. Ohřátý vzduch je opět odváděn ven zařízeními pro přirozený odvod vzduchu. Na jaře a na podzim je využívána recirkulace. Venkovní vzduch je směšován s teplým vzduchem z místností. Smíšený vzduch, který má příjemnou teplotu, je filtrován a dopravován do místnosti. Celkové množství venkovního vzduchu je podle potřeby sníženo, čímž je dosaženo podstatné úspory nákladů na vytápění. V zimě je používán ohřívač vzduchu. Podíl venkovního vzduchu je snížen na minimální hodnotu z důvodů úspory energie potřebné k ohřevu. Směs cirkulujícího a venkovního vzduchu je opět filtrována a dopravována ventilátory k ohřívači. Smíšený vzduch, ohřátý na příjemnou teplotu, je rozváděn uvnitř budovy a ohřívá vnitřní prostory.

CoolStream A
CoolStream R

Společnost COLT je světovým leaderem v oblasti odvodu tepla a kouře, přirozeného větrání a adiabatického chlazení s více než 80letou tradicí a bohatými zkušenostmi.

Nabízíme:

  • majitelům a provozovatelům budov poskytujeme nezávazné konzultace a návrhy řešení v oblasti ZOKT, přirozeného větrání a adiabatického chlazení;
  • projektantům, konzultantům a developerům poskytujeme poradenské služby již ve fázi projektové přípravy u budov průmyslového charakteru s vysokými vnitřnímu tepelnými zisky;
  • účinnost navržených řešení ověřujeme softwarem pro CFD analýzu.

Příklady instalace zařízení Colt CoolStream v průmyslových objektech.

CoolStream S s výfukem chlazeného vzduchu dolů nainstalovaný na střeše výrobního závodu Narex Ždánice.
CoolStream S s výfukem chlazeného vzduchu dolů nainstalovaný na střeše výrobního závodu Narex Ždánice.
CoolStream S jako adiabatický chladič vzduchu před stávající VZT jednotkou, instalace na Stölzle Union, Heřmanova Huť.
CoolStream S jako adiabatický chladič vzduchu před stávající VZT jednotkou, instalace na Stölzle Union, Heřmanova Huť.

CoolStream S jako adiabatický chladič vzduchu před stávající VZT jednotkou, instalace na Aisan Louny.
CoolStream S jako adiabatický chladič vzduchu před stávající VZT jednotkou, instalace na Aisan Louny.
CoolStream R nainstalovaný na střeše výrobního závodu Colt v Kleve (Německo).
CoolStream R nainstalovaný na střeše výrobního závodu Colt v Kleve (Německo).

Schématický příklad řešení Colt CoolStream - adiabatické chlazení průmyslového objektu
Schématický příklad řešení Colt CoolStream - adiabatické chlazení průmyslového objektu
CoolStream S s horním výstupem vzduchu.
CoolStream S s horním výstupem vzduchu.


Colt International, s.r.o.
logo Colt International, s.r.o.

Adiabatické chlazení, odvod kouře a tepla, klimatizace, přirozené a nucené větrání, solární zastínění a průmyslová ventilace. Návrhy inovativních řešení klimatu uvnitř budov, služby a servis v oblasti technologií klimatizace, chlazení, odvětrání, solárního ...