Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Přímé adiabatické chlazení průmyslových prostorů

Přímé adiabatické chlazení průmyslových prostorů s využitím řady adiabatických chladicích jednotek Colt CoolStream S•T•A•R vybavené množstvím pokročilých vzduchotechnických funkcí.

Obr. 1 Řada adiabatických chladičů CoolStream S•T•A•R
Obr. 1 Řada adiabatických chladičů CoolStream S•T•A•R

Vysoce konkurenční prostředí nutí výrobní firmy hledat další úspory v provozních nákladech a cesty, jak zefektivnit výrobu a vytvořit lepší pracovní podmínky pro své zaměstnance. Nadměrné tepelné zisky v provozních prostorách mají negativní dopad na výkonnost lidí, i výrobního zařízení a v konečném důsledku i na finanční výsledky společnosti. Jednou z možností, jak zlepšit pracovní prostředí a uspořit provozní náklady, je použití adiabatického chlazení.

Adiabatické chlazení využívá přeměny citelného tepla na teplo latentní při vypařování vody, přičemž se zároveň snižuje teplota vzduchu. Dojde ke snížení teploty vzduchu a tato tepelná energie je přeměněna na skupenské teplo potřebné pro vypaření vody a vznik vodní páry.

Řada adiabatického chlazení CoolStream S•T•A•R rozšiřuje základní funkce adiabatického chlazení a kombinuje adiabatický chladič o běžné vzduchotechnické komponenty potřebné pro celoroční provoz chlazení a větrání průmyslových hal. K dispozici je standardní vzduchotechnický filtr různých tříd filtrace, uzavírací a směšovací klapky i aktivní dohřívání větracího vzduchu. Vše je konstruováno za stejným účelem, vzájemně sladěno a doplněno řídícím systémem se všemi potřebnými funkcemi a možnostmi ovládání.

To je více než pět důvodů proč zvolit jeden ze čtyř typů zařízení řady CoolStream S•T•A•R – ten který nejlépe vyhoví typu a požadavkům provozu v průmyslové hale.

Tab. 1 Produktová řada Colt CoolStream S•T•A•R představuje kompletní systémové řešení poskytující kombinaci následujících funkcí:

CoolStream S T A R
Chlazení
(venkovní vzduch)
Ventilace
(směšovaný vzduch)
Recirkulace teplého vzduchu
Vytápění
Regulace odvodu vzduchu
Filtrace
(venkovní vzduch)
Filtrace
(oběhový vzduch)
Cortiva – ovládání MaR
Axiální ventilátor
Objem. průtok vzduchu 10 000–29 000 m3/h
Adiabatický chladící výkon
(@ 35 °C/30 % r.H./1 013 hPa)
47–110 kW
Příkon 0,8–2,4 kW
Radiální ventilátor
Objem. průtok vzduchu 10 000–29 000 m3/h 18 000 m3/h
Adiabatický chladící výkon
(@ 35 °C/30 % r.H./1 013 hPa)
47–110 kW 67 kW
Příkon 2,7–8,5 kW 5 kW
CoolStream S

CoolStream S v režimu větrání dopravuje systém do místností čerstvý venkovní vzduch. Za teplých dnů, kdy nedostačuje pouhé větrání, je aktivováno adiabatické chlazení. Vzduch je ochlazován odpařováním vody. CoolStream S je nabízen ve čtyřech výkonových velikostech. Zařízení může být vybaveno čtyřmi velikostmi axiálních a radiálních ventilátorů, které umožňují splnění veškerých požadavků, od vysokého výkonu po naprosto tichý provoz. Pro každý projekt je tedy možné najít vhodné zařízení. Pokud by však došlo ke změně návrhových podmínek, zařízení se díky variabilnímu výkonu automaticky přizpůsobí. CoolStream S lze dodat i ve verzi bez ventilátoru (označení CoolStream V), který se používá v případě požadavku rozšíření stávající VZT jednotky o funkci adiabatického chlazení.

CoolStream T

CoolStream T zajišťuje podle potřeby větrání a chlazení a současně umožňuje využívat recirkulaci. Jestliže je venku chladněji a je třeba zvýšit teplotu přiváděného vzduchu, čerstvý venkovní vzduch je směšován s teplým oběhovým vzduchem. Cílený přívod teplého oběhového vzduchu umožňuje dosáhnout příjemné teploty. Zajišťuje zpětné přivedení tepla z podstropního do pracovního prostoru a současně i výrazné snížení nákladů na vytápění. Přesné nastavení teploty vzduchu v rámci regulace přívodu vnějšího vzduchu zajišťují dva servopohony, které plynule ovládají směšovací klapky. Vstupní a oběhový filtr poskytují komplexní filtraci vzduchu. Pro CoolStream T je nabízeno šest velikostí skříní – čtyři s axiálními a dvě s radiálními ventilátory. Zařízení v kompaktním provedení je instalováno na střeše, nezabírá prostor v objektu a pravidelný servis je prováděn mimo výrobní prostory.

CoolStream A

CoolStream A se skládá ze tří modulů: adiabatického chladicího, směšovacího a ventilátorového. Směšuje teplý oběhový vzduch stejně jako CoolStream T. Oběhový vzduch je v tomto případě směšován s přiváděným vzduchem přímo pod střechou haly. CoolStream A je nabízen v osmi velikostech vždy se čtyřmi axiálními a čtyřmi radiálními ventilátory. Volitelné umístění jednotlivých modulů CoolStream A v potrubní trase zaručuje maximální volnost při projektování. Chladící modul je přizpůsoben pro připojení k VZT potrubí ze všech směrů (spodní, boční, horní). CoolStream A může být tedy umístěn nejen na střechu, ale také vedle budovy. Vnitřní umístění směšovacího a ventilátorového modulu v objektu umožňuje použít skříň bez izolace a dosažení maximálního výkonu systému CoolStream A při nízkých investičních nákladech.

CoolStream R
CoolStream R upravuje vzduch v místnosti v průběhu celého roku. Jediný systém zajišťuje větrání, chlazení, vytápění, recirkulaci i filtrování vzduchu. CoolStream R je první Rooftop s integrovaným adiabatickým chlazením na světě. Umístěním na střeše se ušetří hodně místa v budově. CoolStream R je vhodný pro větší průmyslové a komerční objekty. Může být vybaven filtry různých tříd a ohřívačem (teplovodním, plynovým nebo elektrickým) s různými výkony. V létě nasávají energeticky úsporné EC ventilátory až 20 000 m3/h teplého venkovního vzduchu. Vzduch je adiabaticky ochlazován, filtrován a rozváděn do vnitřku budovy. Ohřátý vzduch je opět odváděn ven zařízeními pro přirozený odvod vzduchu. Na jaře a na podzim je využívána recirkulace. Venkovní vzduch je směšován s teplým vzduchem z místnosti. Smíšený vzduch, který má příjemnou teplotu, je filtrován a dopravován do místnosti. Celkové množství venkovního vzduchu je podle potřeby sníženo, čímž je dosaženo podstatné úspory nákladů na vytápění. V zimě je používán ohřívač vzduchu. Podíl venkovního vzduchu je snížen na minimální hodnotu z důvodů úspory energie potřebné k ohřevu. Směs cirkulujícího a venkovního vzduchu je opět filtrována a dopravována ventilátory k ohřívači. Smíšený vzduch, ohřátý na příjemnou teplotu, je rozváděn uvnitř budovy a ohřívá vnitřní prostory.

Adiabatický chladící systém Colt CoolStream S•T•A•R je variabilní systém se širokou paletou výbavy a volitelných položek umožňujících přizpůsobení rozličným podmínkám jednotlivých projektů a  různorodým požadavkům širokého spektra uživatelů. Zařízení CoolStream S•T•A•R jsou vhodná pro použití v téměř všech průmyslových odvětvích, jako jsou zpracování plastů a kovů, potravinářský a elektrotechnický průmysl, jakož i ve velkých prostorách logistických a distribučních center, velkoprodejnách stavebních materiálů nebo ve sportovních halách.

Nabízíme:

  • majitelům a provozovatelům budov poskytujeme nezávazné konzultace a návrhy řešení v oblasti ZOKT, přirozeného větrání a adiabatického chlazení;
  • projektantům, konzultantům a developerům poskytujeme poradenské služby již ve fázi projektové přípravy budov průmyslového charakteru s vysokými vnitřními tepelnými zisky;
  • účinnost navržených řešení ověřujeme softwarem pro analýzu CFD.
Obr. 2. Čtyři typy jednotek řady CoolStream S•T•A•R před halou výrobního závodu Colt v německém  Kleve připravené k transportu.
Obr. 2. Čtyři typy jednotek řady CoolStream S•T•A•R před halou výrobního závodu Colt v německém Kleve připravené k transportu.
CoolStream lze rozšířit využitím rooftopů CoolStream T a R
CoolStream lze rozšířit využitím rooftopů CoolStream T a R

Obr. 3., 4. Vzduchotechnické vlastnosti adiabatického chlazení CoolStream lze rozšířit využitím rooftopů CoolStream T a R (chlazení, větrání, směšování, dohřívání) s integrovanou adiabatickou chladící komorou.

Colt International, s.r.o.
logo Colt International, s.r.o.

Adiabatické chlazení, odvod kouře a tepla, klimatizace, přirozené a nucené větrání, solární zastínění a průmyslová ventilace. Návrhy inovativních řešení klimatu uvnitř budov, služby a servis v oblasti technologií klimatizace, chlazení, odvětrání, solárního ...