Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Novinky – pronájem chlazení pomohl při výstavbě nové výrobní haly

Společnost Trane dlouhodobě spolupracuje s předním světovým výrobcem dílů pro automobilový průmysl. Během posledních let jsme úspěšně dodali několik nových strojů, které pravidelně servisujeme a provádíme nadstandardní preventivní údržbu Trane Building Advantage, kde pravidelně zajišťujeme olejové a vibrační analýzy a u strojů s kotlovými výměníky děláme též chemické čištění a defektoskopickou kontrolu, tak abychom dosáhli nejvyšší účinnosti strojů a předcházeli poruchám a neočekávaným výpadkům.

Společnost Trane dlouhodobě spolupracuje s předním světovým výrobcem dílů pro automobilový průmysl. Během posledních let jsme úspěšně dodali několik nových strojů, které pravidelně servisujeme a provádíme nadstandardní preventivní údržbu Trane Building Advantage, kde pravidelně zajišťujeme olejové a vibrační analýzy a u strojů s kotlovými výměníky děláme též chemické čištění a defektoskopickou kontrolu, tak abychom dosáhli nejvyšší účinnosti strojů a předcházeli poruchám a neočekávaným výpadkům.

V minulosti jsme také pomohli vyřešit několik nepříjemných situací, kdy jsme díky službě Trane Rental Services okamžitě dodali náhradní chladicí zařízení v případě výpadku stávajícího systému nebo zapůjčili naše stroje pro překlenutí sezónní špičky ve výrobě.

Tentokrát se na nás zákazník obrátil s novým problémem, který potřeboval akutně vyřešit. V rámci výstavby úplně nové výroby byla postavena nová hala, dodána výrobní technologie vstřikovacích lisů a bylo také objednáno nové chlazení o výkonu 1 MW včetně kompletních rozvodů a regulace. Začátek výroby a tím i dodávka nového chladicího zařízení byl plánován na říjen 2017. Nicméně již v dubnu, kdy se začínaly montovat nové technologie, přišel jejich dodavatel s požadavkem na zajištění chlazení pro testování a následnou zkušební výrobu. Požadavek na chlazení byl pouze cca 100- 150 kW. Bylo tedy nutné neprodleně zajistit dočasné chlazení lisů, tak aby mohl být dodržen technologický a časový harmonogram výstavby. Nové stroje sice byly již dodány, ale nebylo připravené jejich napojení a regulace. Zákazník také musel zvážit, zda provizorně připojit nové chlazení a tím započít záruční období o půl roku dříve. Navíc využití nového stroje pouze na 10% výkonu není efektivní a mohlo by poškodit stroj v důsledku cyklování a nedostatečného ohřátí oleje.
Po důkladném zvážení se jako nejvhodnější a nejrychlejší řešení ukázal dočasný pronájem chladicí jednotky a její provizorní připojení. Našimi techniky byl navržen chiller CGAM 070 se čtyřmi scroll kompresory o celkovém výkonu až 200 kW. Jelikož zákazník požadoval 2 různé teploty chladicí vody a to cca 7°C pro chlazení forem a min. 25°C pro chlazení hydraulického oleje, cca 10 různých připojovacích míst a min. tlak pro formy 500 kPa, bylo nutné navrhnout komplexní řešení chlazení s měřením a  regulací teploty. Součástí dodávky a instalace na klíč byla také akumulační nádoba o objemu 2000 l, resp. anuloid, dva trojcestné ventily pro správnou regulaci výstupní teploty a externí čerpadlo o výtlaku 600 kPa, dále také rozdělovač a sběrač pro 10 přípojných míst, expanzní nádoba, flexibilní hadice a regulační a uzavírací prvky. Jelikož jsme v naší půjčovně připraveni a máme dostatek různého příslušenství pro různorodé potřeby našich zákazníků, bylo toto řešení pro nás hračkou. Naši technici druhý den po objednání vše dovezli na místo, propojili, celý systém napustili, odvzdušnili a uvedli do provozu. Celá příprava této zakázky od prvotního požadavku, přes obhlídku místa, návrh technického řešení, zpracování nabídky, objednávku až po instalaci, trvala pouhé 4 dny. Zákazník díky flexibilnímu řešení pronájmu získal provizorní a nezávislý systém chlazení a eliminoval prodlevu v harmonogramu výstavby.

Tím pro nás ale péče o zákazníka neskončila, v průběhu pronájmu se ukázala nutnost systém několikrát upravit resp. přeregulovat v důsledku měnících se požadavků zákazníka s přechodem od testování ke zkušební výrobě. Dokonce bylo nutné celý systém demontovat a posunout jej o několik metrů kvůli instalaci dalšího lisu. Všechny práce neprodleně opět zajistili naši technici a zákazníkovi tak nevznikly žádné další prostoje.

Využití služby pronájmu Trane Rental Services se ukázalo jako efektivní, rychlé a spolehlivé řešení. Díky kompletní dodávce stroje, příslušenství a instalaci na klíč, jsme pomohli vyřešit tento problém a zákazník se mohl plně věnovat pokračující výstavbě a začátku nové výroby.
Trane ČR spol.s r.o.
logo Trane ČR spol.s r.o.

Pronájem průmyslového chlazení a vytápění (chladicí jednotky "chiller", mobilní klimatizace a tepelná čerpadla). Služby půjčovny "Trane Rental Services" nabízejí pronájem širokého spektra zařízení pro plánované a neplánované potřeby jako jsou průmyslové ...