Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Samsung Wind-FreeTM kazetové klimatizační jednotky

Častým argumentem pro nespokojenost nebo bariérou pro nepořízení si klimatizace je jistě nepříjemný chladný průvan. S tímto problémem se ještě více setkáváme např. v kancelářských budovách typu open space, kde je v jednom prostoru mnoho uživatelů a každý z nich má mnohdy rozdílné požadavky na komfort vnitřního prostředí.

Již v minulém roce uvedl na trh Samsung Electronics nové portfolio jednotek s funkcí Wind-FreeTM. Tyto jednotky v nástěnném provedení byly především určeny pro residenční sektor, ale díky velice kladnému ohlasu ze strany koncových uživatelů, investorů a instalačních firem, byla tato funkce implementována i do dalšího typu klimatizačních jednotek – do jednotek kazetových.

Klimatizační jednotky Samsung se jako jediné na světě pyšní funkcí Wind-FreeTM, v překladu to můžeme vysvětlit jako „bezprůvanové“. Dle ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers) je rychlost proudění vzduchu nižší než 0,15 m/s definována jako bezvětří. A právě touto rychlostí je distribuován chladný vzduch z klimatizačních jednotek Wind-FreeTM do prostoru.

Při bližším zkoumání kazetové jednotky Samsung vidíme jisté rozdíly oproti klasickým kazetovým jednotkám. Jejich výdechové lamely jsou pokryty tisíci mikrootvory, kterými se pomalu šíří chladný vzduch do místnosti. Prostor je tedy udržován v příjemné teplotě bez pocitu nepříjemného foukání a průvanu.
Aby bylo dosaženo eliminace tepelných zisků v místnosti, která už je vyhřátá např. na 32°C , je třeba zapojit i klasický lamelový režim chlazení, který nám právě zajistí rychlé a účinné schlazení na požadovanou teplotu. Kazetové jednotky Samsung prošly konstrukčními změnami, které toto rychlé schlazení umožní. Hlavním rozdílem oproti starším modelům je rozšíření jednotlivých lamel a výrazné změny v jejich flexibilitě. Lamely se mohou otevírat v mnohem větším úhlu než tomu bylo doposud. Tato konstrukční úprava má za následek delší dosah proudu vzduchu, lepší cirkulaci vzduchu v prostoru, rovnoměrnější rozložení teploty a jak už bylo zmíněno, rychlejší nachlazení prostoru na požadovanou teplotu.

Po dosažení hranice cílové teploty se pak jednotka přepíná do režimu Wind-FreeTM a uživatelé místnosti si mohou užívat komfortu bez nepříjemného proudění vzduchu.

Kazetové jednotky Wind-FreeTM od Samsungu disponují i dalšími doplňkovými parametry, které vedou ke snížení spotřeby energie a vyšší účinnosti chlazení. Jedním z parametů je tzv. Smart Comfort Operation díky kterému je automaticky udržována optimální teplota v prostoru. Vyhodnocováno je to na základě nejen teploty, ale i relativní vlhkosti. Přechodem do režimu Wind-FreeTM jsou také výrazně snižovány náklady na provoz jednotky, protože se sníží spotřeba energie ventilátoru a také otáčky kompresoru. Čtyřcestné kazetové jednotky mohou také být nově vybaveny senzorem přítomnosti osob neboli čidlem pohybu. Toto čidlo umožňuje nejen detekovat osoby v místnosti a tím snižovat nebo zvyšovat výkon chlazení, ale dokáže také usměrnit směr proudu vzduchu tak, aby přítomné osoby nebyly vystaveny přímému proudění.

Kazetové jednotky Samsung Wind-FreeTM jsou dostupné v několika variantách. Je možné využít klasické čtyřcestné kazety o rozměru 840 x 840 ve výkonech 5-14 kW, nebo čtyřcestné kazety Mini o rozměru 600 x 600 ve výkonové řadě 1,6 -7,1 kW. Doplněním Wind-FreeTM sortimentu kazetových jednotek jsou pak designově velice zdařilé jednocestné kazetové jednotky ve výkonech 1,7 -7,1 kW. Kazetové jednotky Wind-FreeTM je možné využít v systémech typu multisplit, pro komerční split jednotky do 14 kW a taktéž jako vnitřní jednotky pro VRF systémy.
CFD simulace ukazuje porovnání rozložení teploty vzduchu a rychlostí proudění chlazení v režimu Wind-FreeTM a v režimu rychlého chlazení.

Návrhové podmínky:
  • Vnitřní jednotka = VRF 1-cestná kazetová jednotka s jmen. chladícim výkonem 2,2kW
  • Typ místnosti: hotelový pokoj – cca 20 m2
  • Velikost místnosti v mm: 3161(š) x 2522(v) x 6442(d)
Případ 1: Wind-free 1- cestná kazetová jednotka – rychlé chlazení, maximální úhel otevření lamely 80º, průtok vzduchu 300 m3
Případ 1: Wind-free 1- cestná kazetová jednotka – rychlé chlazení, maximální úhel otevření lamely 80º, průtok vzduchu 300 m3/h
Případ 2: Wind-free 1-cestná kazetová jednotka – režim Wind-free, úhel otevření lamely 0º, průtok vzduchu 168 m3/h
Případ 2: Wind-free 1- cestná kazetová jednotka – režim Wind-free, úhel otevření lamely 0º, průtok vzduchu 168 m3/h


Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.
logo Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.

Samsung nabízí řešení pro chlazení a vytápění bytových i komerčních prostor: Klimatizační jednotky, tepelná čerpadla, rekuperační jednotky Samsung se snaží zajistit využitím nejmodernějších technologií příjemnější podmínky pro život jejich uživatelům. ...