Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výrobky pro energeticky efektivní chlazení s chladicí vodou a teplovodní vytápění

Chladicí jednotka během dne a sezóny mění svůj výkon, mění se provozní podmínky, a proto byl definován faktor, který změny zahrnuje a přesněji tak charakterizuje energetickou efektivnost jednotky v delším časovém období.

ZVUKOVÝ ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY
chladicí jednotky

Chladicí jednotky včetně reverzibilních

Základním parametrem pro efektivitu chladicích zařízení je faktor COP, podíl chladicího výkonu k příkonu kompresoru. Aktuálně se pro chladicí faktor používá označení EER. Velikost tohoto faktoru závisí na okamžitých provozních podmínkách.

Daikin EWAQ-F-XL Vzduchem chlazená chladicí jednotka, multi-scroll, vysoká účinnost, nízká hlučnost, malý půdorys.
Daikin EWAQ-F-XL

Vzduchem chlazená chladicí jednotka, multi-scroll, vysoká účinnost, nízká hlučnost, malý půdorys.

Chladicí jednotka během dne a sezóny mění svůj výkon, mění se provozní podmínky, a proto byl definován faktor, který změny zahrnuje a přesněji tak charakterizuje energetickou efektivnost jednotky v delším časovém období. Nazývá se evropský sezónní chladicí faktor SEER a do jeho výpočtu je zahrnuta průměrná četnost venkovních teplot, změny tepelné zátěže budovy, provozních parametrů.

V sortimentu Daikin jsou zahrnuty kompaktní jednotky se vzduchem chlazeným kondenzátorem s chladicími výkony od jednotek kW až po MW. Použity jsou kompresory typu scroll i šroubové, podle výkonů. Variantně jsou doplněny invertorem regulujícím otáčky kompresoru a zajišťující plynulý rozběh kompresoru.

Nejmenší jednotky s invertorem nabízí výkony od 5 do 14 kW, kompresory scroll nebo šroubové. Běžná životnost je cca 30000 hodin. Používají pájený deskový výměník s velkým výkonem.

Jednotky s větším výkonem od cca 60 kW až 70 kW byly dříve jen jednookruhové. Novinkou jsou i víceokruhové s více kompresory, kde se rozsah výkonu pohybuje v poměru, například od 6 do 16 kW.

Provozní podmínky jsou dány teplotou venkovního vzduchu od -15 do +43 °C a teploty vody (nemrznoucí směsi) od -10 do +25 °C. V režimu vytápění do -15 a do +35 °C teploty okolí, což může být zajímavé např. pro výrobní závody, pro přípravu teplé vody v taktu provozních směn.

Jednotky s invertorem mají snížený doporučený objem vody v soustavě.


Verze splitové mimo jiné snižují hmotnostní zátěž při montáži na střechu. Část s cirkulující vodou je skryta v objektu a není nutná nemrznoucí směs. Maximální výškový rozdíl mezi vnitřní a vnější jednotkou do 10 m a celková délka propojujícího potrubí s chladivem do 30 metrů.

Jednotky s výkony od 70 kW do 150 kW mají vždy jeden chladicí okruh a dva kompresory. Jsou verze s účinností standardní a nebo zvýšenou a s také s hlučností standardní nebo sníženou. Jsou i ve verzích jako reverzní, tedy pro chlazení nebo vytápění. Pro SCOP (sezónní topný faktor) splňují podmínky ekodesignu minimálně 3,2.

Lze doplnit zásobník chladu. Výparník chráněn proti zamrznutí elektroohřevem.

Od 200 do 400 kW mají jednotky jeden nebo dva okruhy. Specialitou Daikin pro tyto výkony je použití scroll kompresorů s invertorem na rozdíl od ostatních výrobců používajících pouze šroubové kompresory.

Šroubové kompresory jsou prioritně určeny pro jednotky od cca 100 kW výše asi do 400 kW.

Daikin používá kompresory s jednou šroubovicí s nižším namáháním, a to prodlužuje životnost na cca 80000 hodin. Kompresor je rozebíratelný a tedy repasovatelný. Při řízení invertorem lze snižovat výkon až na 12,5 % jmenovitého.

Zajímavostí je tzv. kondenzační jednotka se šroubovým kompresorem s výkony od 115 kW do necelých 500 kW pro vzduchotechnické jednotky. Doplňují se regulačními sadami Siemens. Lze jít na výparnou teplotu až 11 °C, do -18 °C venkovní teploty.

Vrcholné modely dosahují sezónního faktoru SEER až 5,7 při výkonech 170 kW až 1 MW. Mají trubkové výměníky, nižší obsah chladiva, jednoduše čistitelné.

Nabízí se i nová generace jednotek s proměnlivým průtokem chladiva, který umožňuje zvýšení účinnosti. Jednotky mezi sebou komunikují v systému master - slave, běží všechny a na minimálně možné zatížení, tedy s nejvyšší účinností, nejmenšími náklady a nejdelší životností.

Jednotky s free - coolingem mají navíc jeden výměník pro využití chlazení energií z přírodních zdrojů. Plní se nemrznoucí směsí. Porovnává se teplota okolí a pokud poklesne na potřebnou úroveň, začne se využívat ke chlazení. Nejprve jen jako doplňkový zdroj chladu snižující výkon kompresoru až po úplný přechod na provoz bez kompresoru při poklesu pod „total free cooling“ teplotu.

Daikin FWC-BT, ROUND FLOW VNITŘNÍ JEDNOTKA Kazetová jednotka s kruhovým výdechem. BLDC motor ventilátoru pro montáž do stropu. Výstup vzduchu v úhlu 360°.
Daikin FWC-BT, ROUND FLOW VNITŘNÍ JEDNOTKA

Kazetová jednotka s kruhovým výdechem. BLDC motor ventilátoru pro montáž do stropu. Výstup vzduchu v úhlu 360°.

Pro projekt je nutné učit vliv hluku, volbu účinnosti, typ kompresoru, druh chladiva, potřebu invertoru a podle toho lze ze sortimentu Daikin volit vhodnou jednotku. A to v rozsahu od jednotek kW až po maximální výkony nad 2 MW.

Vodou chlazené jednotky do strojoven s výkony i nad 2 MW mají scroll nebo šroubové kompresory, invertory. Odvod kondenzačního tepla jde do suchých chladičů nebo do chladicích věží s nižšími provozními teplotami. Věže jsou dvojího typu, bez kontaktu s okolním vzduchem nebo otevřené.

Nabízeny jsou jednotky menších výkonů stohovatelné, ze kterých se skládají kaskády podle požadovaného výkonu, se společným řízením.

Lze volit i reverzní jednotky pro chlazení nebo vytápění.

Nabízeno jednookruhové i dvouokruhové provedení. Sezónní účinnost SEER až 8,3.

Jednotky jsou konstrukčně úzké, s minimální šířkou 865 mm, která umožňuje manipulaci dveřními zárubněmi 900 mm.

Parametry umožňují použití i pro datová centra.

V jednotkách se používá chladivo R410A nebo R134A. Připravuje se aplikace chladiva R1234ZE v souladu s vývojem legislativy.

ZVUKOVÝ ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY
Fan-coily

Fan-coily

Osvědčené řešení pro vytváření vnitřního prostředí.

Dvě řady, buď s ventilátory poháněnými motory na střídavé napětí, a nebo s EC motory s permanentními magnety komutovanými elektronicky.

EC motory jsou řízeny signálem 0 až 10 V z regulací, např. Siemens. Přínosem je zvýšení účinnosti, menší hluk. Součástí fan-coilů je filtr, který musí být čistitelný a vyměnitelný i po zabudování fan-coilu do stropů atp. Možnost připojit elektrický ohřívač je důležitá zejména pro případy, když je výměník fan-coilu napojen jen na studenou vodu.

Sortiment se standardními střídavými motory zahrnuje výkony cca 1 kW do 8 kW v nejrůznějších stavebních provedeních. Modernizované typy s EC motory vytváří varianty energeticky efektivnějšího řešení a jsou postupně doplňovány.

Zavedení EC motorů umožňuje snížení velikostních řad, příkladem je z 10 typů na moderní 4 se širším rozsahem výkonů. Významným prvkem je snížení hlukových emisí, které souvisí nejen s konstrukcí ventilátorů, ale i jejich plynulejším řízením.

 
 
Reklama