Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Poradna
Archiv článků od 23.8.2005 do 28.1.2008

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

28.1.2008
Ing. Hana DOLEŽÍLKOVÁ, Ph.D., doc. Ing. Karel PAPEŽ, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra TZB

Článek shrnuje hlavní legislativní a normativní předpisy související s bytovým větráním v ČR. Autoři správně konstatují, že pro větrání bytů nejsou v naší zemi jednoznačná pravidla. K vyjádření účinku větrání na koncentrace oxidu uhličitého (produkovaného osobami) v bytě použili autoři program Contam 2.4.

17.12.2007
Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., Ing. Miloš Lain, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

II. díl článku řeší celou řadu praktických doporučení pro návrh a následné uvedení celého systému do provozu. Volba kvalitnějšího systému větrání a klimatizace provozovny představuje sice vyšší pořizovací náklady, ale provozní náklady mohou být výrazně nižší, naopak výrazně vyšší je kvalita vnitřního prostředí provozovny.

22.10.2007
Ing. Josef Votruba, MPO, odbor elektroenergetiky

Upozornění na zásadní změny novely zákona 406/2000 Sb, která se v současnosti projednává v poslanecké sněmovně. Kdo bude oprávněn provádět povinné kontroly kotlů a v jakém rozsahu? Jakého cíle chce stát novelou dosáhnout? Článek je určen odborné veřejnosti, důležité informace zde naleznou i budoucí investoři, aby získali povědomí, kdo bude státem požadované kontroly a průkazy ENB provádět a v jakém rozsahu.

8.10.2007
M. A. Melhado (1), J. L. M. Hensen (1), M. Loomans (2) a L. Forejt (3), 1Technische Universiteit Eindhoven, Netherlands; 2Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO); 3České vysoké učení technické v Praze

Tento článek je přehledem evropských, jihoamerických a severoamerických norem určených pro návrh klimatizace operačních sálů. V článku jsou porovnány dílčí mikroklimatické parametry požadované jednotlivými normami s ohledem na typ chirurgické operace a zvolený klimatizační systém. Dále jsou tyto parametry diskutovány ve vtahu k problematice kontroly šíření infekce.

1.10.2007

V souvislosti s vyhláškou 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov a souvisejících požadavcích na hodnocení energetické náročnosti budov je v současné době na internetových stránkách katedry TZB Fsv, ČVUT v Praze k dispozici zdarma konečná verze národního kalkulačního nástroje NKN v-2.03 pro stanovení energetické náročnosti budov a vystavení průkazů ENB.

24.9.2007
Pawel Wargocki *, překlad: Ing. Luboš Forejt, * International Centre for Indoor Environment and Energy

II. díl shrnuje získané výsledky výzkumu. Tvoří silný argument a podnět pro poskytování vzduchu ve vnitřním prostředí v lepší kvalitě než je minimální úroveň požadovaná současnými normami. Článek je určen odborné veřejnosti a byl přednesen na 17. Konferenci klimatizace a větrání 2006.

10.9.2007
Pawel Wargocki *, překlad: Ing. Luboš Forejt, * International Centre for Indoor Environment and Energy

Cílem tohoto článku je shrnout výsledky získané z nových experimentů v laboratoři a v reálných podmínkách, které naznačují, že nízká kvalita vzduchu má negativní vliv na výkonnost administrativní práce; porovnat dlouhodobé náklady na zvýšení kvality vzduchu ve vnitřním prostředí v administrativní budově, diskutovat důsledky pozorovaných výsledků na budovu a návrh klimatizačního systému.

20.8.2007
Ing. Stanislav Toman, Projektová kancelář ÚT+VZT, Údolní 315/96, 142 00 Praha 4

Stále častěji se setkávám s dotazy na certifikaci prvků a komponentů systémů pro odvod kouře a tepla. Proto považuji za účelné zveřejnit odpovědi na tyto otázky. Předkládaný text byl konzultován s kompetentní autorizovanou a notifikovanou osobou (PAVUS, a.s.).

23.7.2007
Ing. Jan Vidim

Ochrana proti zámrazu je u vzduchotechnické jednotky jedna z nejdůležitějších bezpečnostních funkcí. Pokud je správně naprojektovaná, instalovaná z hlediska topenářského i měření a regulace, oživená a pravidelně kontrolovaná, zabrání významným škodám na zařízení.

12.3.2007
Ing. Stanislav Toman, Projektová kancelář ÚT + VZT, Praha

II. část článku upozorňuje na nezbytnost sjednocení výpočtových metod a návrhových zásad propojením českých a evropských norem. Nutnost spolupráce projektanta požárního větrání s dalšími profesemi, ale také nezbytnost koordinace činnosti požárního větrání s ostatními protipožárními systémy

7.2.2007
Ing. Vladimír Valenta

Předmětem tohoto článku je stanovení hodnot minimálního objemu místnosti nebo minimálního objemového průtoku větracího vzduchu v místnosti, a to pouze pro spotřebiče produkující pouze škodliviny ze spalin, např. ohřívače vody. Ne spotřebiče, které navíc produkují škodliviny z technologického procesu, např. z vaření potravin.

2.9.2005

Vliv řízeného větrání na vnitřní prostředí u pasivních a nízkoenergetických domů vysvětluje autorizovaný architekt Eugen Nagy. Problémem řízené výměny vzduchu s rekuperací tepla, ale bez úpravy vlhkosti, je hlavně snížená vlhkost v zimních měsících.

23.8.2005

Rozhoduji se o způsobu vytápění rodinného domu, jehož výstavbu v příštím roce plánujeme. Je v nabídce na českém trhu za rozumnou cenu větrací systém, který by zajišťoval komfortní větrání nového domu s rekuperací tepla a byl slučitelný s libovolnou vytápěcí soustavou?


zpět na aktuální články
 
 
Reklama