Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Archiv článků od 23.8.2005 do 22.10.2007

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

22.10.2007
Ing. Josef Votruba, MPO, odbor elektroenergetiky

Upozornění na zásadní změny novely zákona 406/2000 Sb, která se v současnosti projednává v poslanecké sněmovně. Kdo bude oprávněn provádět povinné kontroly kotlů a v jakém rozsahu? Jakého cíle chce stát novelou dosáhnout? Článek je určen odborné veřejnosti, důležité informace zde naleznou i budoucí investoři, aby získali povědomí, kdo bude státem požadované kontroly a průkazy ENB provádět a v jakém rozsahu.

8.10.2007
M. A. Melhado (1), J. L. M. Hensen (1), M. Loomans (2) a L. Forejt (3), 1Technische Universiteit Eindhoven, Netherlands; 2Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO); 3České vysoké učení technické v Praze

Tento článek je přehledem evropských, jihoamerických a severoamerických norem určených pro návrh klimatizace operačních sálů. V článku jsou porovnány dílčí mikroklimatické parametry požadované jednotlivými normami s ohledem na typ chirurgické operace a zvolený klimatizační systém. Dále jsou tyto parametry diskutovány ve vtahu k problematice kontroly šíření infekce.

1.10.2007

V souvislosti s vyhláškou 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov a souvisejících požadavcích na hodnocení energetické náročnosti budov je v současné době na internetových stránkách katedry TZB Fsv, ČVUT v Praze k dispozici zdarma konečná verze národního kalkulačního nástroje NKN v-2.03 pro stanovení energetické náročnosti budov a vystavení průkazů ENB.

24.9.2007
Pawel Wargocki *, překlad: Ing. Luboš Forejt, * International Centre for Indoor Environment and Energy

II. díl shrnuje získané výsledky výzkumu. Tvoří silný argument a podnět pro poskytování vzduchu ve vnitřním prostředí v lepší kvalitě než je minimální úroveň požadovaná současnými normami. Článek je určen odborné veřejnosti a byl přednesen na 17. Konferenci klimatizace a větrání 2006.

10.9.2007
Pawel Wargocki *, překlad: Ing. Luboš Forejt, * International Centre for Indoor Environment and Energy

Cílem tohoto článku je shrnout výsledky získané z nových experimentů v laboratoři a v reálných podmínkách, které naznačují, že nízká kvalita vzduchu má negativní vliv na výkonnost administrativní práce; porovnat dlouhodobé náklady na zvýšení kvality vzduchu ve vnitřním prostředí v administrativní budově, diskutovat důsledky pozorovaných výsledků na budovu a návrh klimatizačního systému.

20.8.2007
Ing. Stanislav Toman, Projektová kancelář ÚT+VZT, Údolní 315/96, 142 00 Praha 4

Stále častěji se setkávám s dotazy na certifikaci prvků a komponentů systémů pro odvod kouře a tepla. Proto považuji za účelné zveřejnit odpovědi na tyto otázky. Předkládaný text byl konzultován s kompetentní autorizovanou a notifikovanou osobou (PAVUS, a.s.).

23.7.2007
Ing. Jan Vidim

Ochrana proti zámrazu je u vzduchotechnické jednotky jedna z nejdůležitějších bezpečnostních funkcí. Pokud je správně naprojektovaná, instalovaná z hlediska topenářského i měření a regulace, oživená a pravidelně kontrolovaná, zabrání významným škodám na zařízení.

12.3.2007
Ing. Stanislav Toman, Projektová kancelář ÚT + VZT, Praha

II. část článku upozorňuje na nezbytnost sjednocení výpočtových metod a návrhových zásad propojením českých a evropských norem. Nutnost spolupráce projektanta požárního větrání s dalšími profesemi, ale také nezbytnost koordinace činnosti požárního větrání s ostatními protipožárními systémy

7.2.2007
Ing. Vladimír Valenta

Předmětem tohoto článku je stanovení hodnot minimálního objemu místnosti nebo minimálního objemového průtoku větracího vzduchu v místnosti, a to pouze pro spotřebiče produkující pouze škodliviny ze spalin, např. ohřívače vody. Ne spotřebiče, které navíc produkují škodliviny z technologického procesu, např. z vaření potravin.

2.9.2005

Vliv řízeného větrání na vnitřní prostředí u pasivních a nízkoenergetických domů vysvětluje autorizovaný architekt Eugen Nagy. Problémem řízené výměny vzduchu s rekuperací tepla, ale bez úpravy vlhkosti, je hlavně snížená vlhkost v zimních měsících.

23.8.2005

Rozhoduji se o způsobu vytápění rodinného domu, jehož výstavbu v příštím roce plánujeme. Je v nabídce na českém trhu za rozumnou cenu větrací systém, který by zajišťoval komfortní větrání nového domu s rekuperací tepla a byl slučitelný s libovolnou vytápěcí soustavou?


zpět na aktuální články