Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Ventilátorové stěny ZAwall

Menší ventilátory nahradí jeden velký ventilátor – to je princip ventilátorvých stěn ZAwall. Řešení ZAwall umožní vyšší vzduchový výkon na menší ploše, je méně hlučné než jeden velký ventilátor a dá se použít i pro rekonstrukce starých vzduchotechnických zařízení.

Nový směr pro inteligentní centrání klimatizační systémy se nazývá ZAwall. Náhrada jednoho velkého ventilátoru větším počtem (obvykle nejméně čtyřmi) menšími ventilátory umístěnými paralelně v jedné ventilátorové komoře přinese více výhod. Ventilátorová stěna ZAwall (viz obr. 1) je modulární flexibilní systém, který umožňuje optimální přizpůsobení počtu a velikosti ventilátorů podle požadavku na vzduchový výkon, hlučnost a zástavbový prostor, který je pro ventilátorovou komoru k dispozici. Také se zlepší rozdělení proudění vzduchu, což způsobí lepší přenos tepla a umožní optimální využití filtru klimatizační jednotky.

Stěna ZAwall sestavená z EC ventilátorových modulů GR C s koly Cpro
  Stěna ZAwall sestavená z EC
  ventilátorových modulů GR C s koly Cpro

Spolehlivost provozu:
Závada jednoho ventilátoru nezpůsobí totální výpadek jednotky, vede pouze ke snížení jejího vzduchového výkonu

ZAwall zvýší významným způsobem splolehlivost provozu. Při poruše jednoho ventilátoru sice dojde ke snížení vzduchového výkonu, ale pokud je systém navržen s výkonovu rezervou, pak se zvýší otáčky ventilátorů a tím se zkompenzuje chybějící výkon nefunkčního ventilátoru. Nefunkční ventilátor se pak vymění za nový. Výměna ventilátoru je jednodušší než výměna velkého ventilátru běžné klimatizační jednotky. Pro ZAwall je možné použít AC ventilátory do příkonu 15 kW nebo ventilátory ECblue do 6 kW.

V aplikacích, u kterých je vyžadována na co nejvyšší účinnost doporučujeme použít menší ventilátory ECblue od Ziehl–Abegg. Ventilátory ECblue se vyrábějí v rozsahu průměru oběžných kol od 250 mm až do 630 mm. S těmito EC ventilátory se dosáhne například vzduchový výkon 40 000 m3/hodinu při statickém tlaku 1 000 Pa.

Pracovníci Ziehl–Abegg v Praze ve dnech 21. a 22. května informovali účasníky 21. konference Klimatizace a větrání o systému ZAwall. Systém ZAwall zde výrobce vzduchotechnických jednotek zaujal, proto uvádíme nejčastější dotazy:

  1. Existuje možnost volby ZAwall v návrhovám programu FanSelect nebo je nutné rozdělit celkový průtok vzduchu od všech ventilátorů a ve FanSelectu vybrat pouze jeden ventilátor?
        Například:
    Potřebujeme 30 000 m3/h při 1000 Pa. Máme ve FanSelectu vybrat jeden ventilátor s 7500 m3/h @ 1000 Pa a pro ZAwall použít 4 ks?
  2. Máme vypočítané potřebné množství vzduchu, účinnost a tlakovou ztrátu pro konkrétní sestavu klimajednotky. Co ZAwall? Jsou ztráty přibližně stejné?
  3. Musí být mezi ventilátory umístěna oddělovací stěna, když budeme instalovat několik ventilátorů do jedné skříně? Jaká má být minimální vzdálenost mezi jednotlivými ventilátory ZAwall sestavy?

Odpovědi:

  1. Návrh stěn ZAwall bude do FanSelect integrován do konce července 2014. Program FanSelect si můžet volně stáhnout na www.ziehl­abegg.cz Zatím ale není ZAwall ve FanSelectu k dispozici, proto nyní je třeba rozdělit celkové množství vzduchu na počet ventilátorů, které chcete pužít a ve FanSelectu vyberte jeden ventilátor.
  2. Ano, ztráty jsou přibližně stejné.
  3. Ano, oddělovací stěny doporučujeme. Vzdálenosti mezi ventilátory a potřebnou délku a vzdálenosti oddělovacích stěn na vyžádání doporučí pracovníci Ziehl-Abegg s.r.o. Brno

Příklad výpočtu spotřeby elektrické energie jednoky 80 000 m3/h při statickém tlaku 700 Pa

Typ
ventilátoru
Počet Příkon
kW
Akust. výkon
dB(A)
Šířka×hloubka
skříně v m
Invest.náklady
%
Roční provozní
náklady – €
ER11C 1 33,57 100 3,36×2,7 100 15.630
GR56Cpo 8 26,35 87 3,36×1,8 108 12.363
GR56pro-ECblue 8 24,56 87 3,36×1,2 107 11.126

Pro toto srovnání v tabulce byl použit předpoklad ročního provozu 8 760 hodin, kdy zařízení bylo provozováno 1 752 hodin na 100%, 6 132 hodin na 75% a 876 hodin na 50% jmenovitého výkonu.

Byla použita cena elektrické energie 0,10 EUR / 1 kWh.

ZAwall je zárukou minimálních provozních nákladů a zajistí vysokou spolehlivost vzduchotechnické jednotky.


Ziehl-Abegg s.r.o. Brno
logo Ziehl-Abegg s.r.o. Brno

Výrobce širokého sortimentu axiálních, radiálních, diagonálních a tangenciálních ventilátorů. Portfolio výrobků pokrývá požadavky OEM partnerů, výrobců vzduchotechnických a chladírenských zařízení, výrobců filtračních zařízení a technologických celků. ...