Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Senzorový řídicí modul CPG pro regulaci diferenčního tlaku a množství vzduchu

Jako snímače diferenčního tlaku jsou uživatelé zvyklí používat snímače typu DSG (bez displeje) a DSG…A s digitálním ukazatelem tlaku (obr. 1). Ziehl-Abegg vyrábí kromě snímačů DSG i inovativní náhradu, jedná se o přístroj nové generace, typ CPG (obr. 2).

Obr. 1: Snímače diferenčního tlaku DSG (vlevo), DSG…A (vpravo)
Obr. 1: Snímače diferenčního tlaku DSG (vlevo), DSG…A (vpravo)
 

Snímače DSG, DSG…A je možné s výhodou nahradit typem CPG. O tomto novém výrobku jsme Vás sice na portálu TZB už informovali, ale s ohledem na poměr cena/výkon chceme možnosti nového regulačního modulu připomenout. CPG není pouze snímače s výstupem 0–10 V, ale obsahuje integrovaný PID regulátor a umí s velmi dobrou přesností udržet konstantní tlak nebo množství vzduchu na předem nastavené požadované úrovni. Pomocí analogového výstupu (0–10 V) se regulují otáčky ventilátorů s EC motory přímo nebo přes výkonové napěťové regulátory otáček (popř. frekvenční měniče) se regulují otáčky AC ventilátorů.

TypMěřicí rozsah [Pa]
CPG-200AV0…50 / 100 / 150 / 200
CPG-100AV0…200 / 300 / 500 / 1000
CPG-6000AV0…2000 / 3000 / 4000 / 6000

Změny měřeného diferenčního tlaku (neagresivní média) ovlivní silikonovou měřicí membránu. Zařízení je tedy funkční, pokud hodnota tlaku připojeného na „+“ vstupu přesáhne hodnotu tlaku na „−“ vstupu. Měřicí rozsah 50 Pa až 6000 Pa je pokryt třemi typy jednotek, kdy každý typ je z výroby naprogramován pro daný tlakový rozsah.

 
Obr. 2: Senzorový řídící modul pro regulaci diferenčního tlaku, typ CPG
Obr. 2: Senzorový řídící modul pro regulaci diferenčního tlaku, typ CPG

Řídicí modul CPG umožňuje dva režimy provozu:

  • Regulaci na konstantní tlak
  • Regulaci na konstantní množství vzduchu

Tyto dvě funkce regulátoru se dají výhodně využít ve spojení s radiálním ventilátorem, u kterého se snímá tlak na vstupním difuzoru pomocí měřicí trysky a tlak na vstupu do ventilátoru. Regulátor vypočítá množství vzduchu ventilátoru díky zadanému K faktoru a rozdílem tlaku mezi vstupním difuzorem a nasávací stranou. Měřicí rozsah pro režim množství vzduchu je max. 65 000 m3/h (závisí na vybraném tlakovém měřicím rozsahu a K faktoru).

Požadované hodnoty se nastavují pomocí tří programovacích tlačítek uvnitř přístroje
Požadované hodnoty se nastavují pomocí tří programovacích tlačítek uvnitř přístroje

V obou režimech je úkolem přístroje dosáhnout a udržovat zvolenou požadovanou hodnotu. Pro dosažení tohoto stavu je naměřená skutečná hodnota (hodnota snímače) porovnávána s nastavenou požadovanou hodnotou a z toho je podle nastavené strmosti regulace odvozena regulovaná hodnota. Navíc senzorový řídicí modul CPG umožňuje přepínat mezi dvěma různými požadovanými hodnotami, tzv. Setpoint1 a Setpoint2 (např. různé požadované hodnoty pro den/noc nebo léto/zima, apod.)

Uživatelé snímačů diferenčního tlaku se logicky domnívají, že toto nové, technicky lepší řešení je dražší. Opak je ale pravdou, senzorový řídicí modul CPG je cenově výhodnější než snímač diferenčního tlaku DSG…A.

Tímto unikátním řešením nabízí Ziehl-Abegg jedinečnou snadnost nastavení a uvedení do provozu. Inovativní senzorový řídicí modul CPG má široké uplatnění ve vzduchotechnických aplikacích. V kombinaci např. EC ventilátory Ziehl-Abegg řady ECblue je toto řešení jediným skutečně komplexním řešením na současném trhu.

Více informací najdete na www.ziehl-abegg.cz.


Ziehl-Abegg s.r.o. Brno
logo Ziehl-Abegg s.r.o. Brno

Výrobce širokého sortimentu axiálních, radiálních, diagonálních a tangenciálních ventilátorů. Portfolio výrobků pokrývá požadavky OEM partnerů, výrobců vzduchotechnických a chladírenských zařízení, výrobců filtračních zařízení a technologických celků. ...