Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Praktický průvodce měření úrovně pohody v prostředí na pracovišti (I)

Několik stovek milionů lidí po celém světě pracuje v kancelářích. Mnoho z nich je nespokojeno s okolními podmínkami, ve kterých pracují. Nejčastějšími důvody jsou stížnost na tepelnou pohodu a kvalitu vzduchu v místnosti. Stížnosti obvykle musí prověřovat servisní technik. Ten čelí výzvě objektivně vyhodnotit tepelné pocity zaměstnanců, aby zjistil, zda jsou stížnosti oprávněné, lokalizoval jejich příčiny a následně je odstranil.

Z hospodářského hlediska je samozřejmé, že stížnosti je třeba brát vážně, protože výkon zaměstnanců je přímo závislý na okolních podmínkách na pracovišti. Cílem tohoto praktického průvodce je nabídnout podporu těm, kteří jsou zodpovědní za vnitřní klima a identifikovat možné způsoby objektivního posouzení subjektivních dojmů o úrovni pohody prostředí v případě stížností.

1. Co je to tepelná pohoda?

Tepelná pohoda hraje rozhodující roli při ovlivňování tělesných a duševních schopností. Citlivost lidského těla na teplo závisí v podstatě na jeho tepelné rovnováze. Tato tepelná rovnováha je ovlivněna fyzickou aktivitou a oděvem, stejně jako parametry okolního klimatu.

Těmi jsou:

  • Teplota vzduchu
  • Vyzařovaná teplota
  • Rychlost proudění vzduchu (průvan)
  • Vlhkost

Tepelná pohoda nastává, když se člověk cítí tzv. tepelně neutrální. K tomu dochází, když lidé považují parametry okolního klimatu (teplota, vlhkost, průvan a vyzařovaná teplota) za příjemné. Když nejsou žádné požadavky na teplejší nebo chladnější, ani na sušší nebo vlhčí vzduch v místnosti. Tepelná pohoda závisí také na druhu činnosti a oděvu.

2. Důvody použití měřicí techniky pro vyhodnocení tepelné pohody na pracovišti

Tepelná pohoda na pracovišti není pro zaměstnance zbytečným luxusem, ale je to vlastně základní požadavek na výkonnost a produktivitu. Proto je z ekonomického hlediska třeba vytvořit vhodné podmínky okolního prostředí. Jakmile si zaměstnanec stěžuje na okolní podmínky na pracovišti, musí se tvrzení zaměstnance o tepelném nepohodlí přeměnit na objektivní výsledky měření pomocí vhodné měřicí techniky. To umožňuje optimální vyhodnocení situace. Pokud jsou výsledky měření v normálním rozsahu, může servisní technik okamžitě vyloučit jakoukoliv nesprávnou konfiguraci systému HVAC. Analýza tepelné nepohody zaměstnance pak musí být sledována na jiné úrovni.

Mohou existovat i jiné důvody pro stížnosti, například nespokojenost s prací, problémy s kolegy, soukromé záležitosti nebo zdravotní problémy. To vše může mít také vliv na to, jak je vnímána úroveň tepelné pohody.


3. Akce prováděné technikem v případě stížnosti

Pokud si zaměstnanec začne stěžovat na teplotní podmínky na svém pracovišti, mělo by být prvním krokem vážné a okamžité prošetření stížnosti.

Kontrola systému HVAC.

Před provedením podrobného prošetření situace na pracovišti by měl technik zkontrolovat nastavení systému HVAC s ohledem na následující faktory: Jaký je stav řízení teploty systému HVAC? Je třeba zkontrolovat teplotu na místě, kam je zpětně přiváděn vzduch k senzoru teploty okolí. Nebo byly v poslední době provedeny nějaké změny v nastavení systému HVAC?

Počáteční prošetřeni na pracovišti.

Než začnete vyhodnocovat kritéria úrovně pohody prostředí na pracovišti, měli byste zjistit přesný charakter stížnosti zaměstnance. Je mu příliš velké chladno nebo horko, je příliš suchý nebo vlhký vzduch, nebo je vystaven průvanu kvůli špatně nastaveným vyústkám? Jsou problémy trvalé nebo se vyskytují pouze v určitých dnech?

Podmínky na místě.

K vytvoření prvotního dojmu na místě je třeba věnovat pozornost následujícím skutečnostem:

  • Nesprávně instalované teplotní senzory v místnosti (v přímém slunečním záření, zakryté, v blízkosti průvanu). To vše by vedlo k nesprávné zpětné vazbě v centrální řídicí jednotce systému HVAC.
  • Zablokované/znečištěné vyústky
  • Otevřená okna
  • Strukturální změny
TESTO, s. r. o.
logo TESTO, s. r. o.

Digitální měřicí přístroje: teploměry, vlhkoměry, měřiče proudění; přístroje pro zaregulování vzduchotechniky; systémy pro validaci čistých prostorů, měření turbulencí, kvality ovzduší, hlukoměry, luxmetry, analyzátory kouřových plynů; detektory, ...