Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Řízené větrání s rekuperací tepla v rodinných domech

Porovnání centrálních a decentrálních větracích systémů

Instalace řízeného větrání s rekuperací tepla je zejména u novostaveb stále častější. Oproti přirozenému větrání nemusí instalace sice znamenat dosažení významných provozních úspor (oproti snížení spotřeby tepelné energie na vytápění je třeba počítat s navýšením spotřeby elektřiny pro pohon ventilátorů), výhodou je však dosažení vyššího komfortu bydlení.

Větrací systémy lze dělit podle mnoha parametrů. V tomto případě je rozdělení provedeno na centrální a decentrální větrací systémy.

Potrubní rozvody

Výhodou u decentrálního systému může být skutečnost, že při instalaci zcela odpadá problematika vedení potrubních rozvodů. Nezbytné jsou pouze otvory pro přívod a odvod vzduchu ve svislých konstrukcích. Je však třeba počítat s množstvím takto provedených otvorů (jeden či dva v každé větrané místnosti, podle typu výrobku), které ovšem mohou narušit celistvost obálky budovy. Narušením obálky budovy tak může zejména při větrném počasí docházet k neřízenému proudění vzduchu (dymanické účinky větru).

U centrálního systému pro přívod venkovního vzduchu a odvod odpadního vzduchu je v obálce budovy třeba vytvořit pouze dva stavební otvory. Centrální jednotka je navíc od okolního prostředí oddělena zpětnou a uzavírací klapkou.

Zajištění provozu

Decentrální jednotky jsou pro svůj malý výkon obvykle napájeny stejnosměrným proudem. Ke každému lokálnímu zařízení je však nutno přivést kabeláž. Jednodušší je přivést kabeláž k jednomu zařízení (k centrální jednotce), nežli přivádět jednotlivě kabely ke každé decentrální jednotce.

Investiční náklady

Pakliže se instalace centrálního větracího systému zajišťuje v řádné koordinaci s jinými profesemi v rámci novostavby a při vhodném výběru jednotlivých komponentů, lze dosáhnout poměrně nízkých pořizovacích nákladů (u jednodušších systémů již od 80 tis. Kč bez DPH). Podobné pořizovací náklady však mají i decentrální systémy (cena jednoho zařízení je nízká, zařízení je ovšem nutno zakoupit několik, podle větraného prostoru).

Energetická náročnost

Argumentem pro instalaci decentrálních větracích systémů může být poměrně nízká provozní náročnost na pohon ventilátorů. U decentrálních systémů je některými výrobci uváděna hodnota spotřeba elektrické energie 0,11 W.(m3/h)−1. Pro návrhový průtok 100 m3/h se jedná o okamžitou spotřebu 11 W.

Energetická náročnost VZT jednotek pro návrhový průtok 100 m3/h se může pohybovat i okolo 50 W (tato hodnota je však závislá na externím tlaku).

V následující tabulce je uvedena roční spotřeba elektrické energie na pohon ventilátorů obou systémů.

Okrajové podmínky výpočtu
Průtok větracího vzduchu [m3/h]100
Podíl provozní doby větrání [%]70
Cena elektrické energie [Kč/kWh]4,5
Vyhodnocení
Decentrální systémCentrální systém
Příkon [W]1150
Roční spotřeba elektrické energie [kWh/rok]67307
Roční provozní náklady [Kč/rok]3041380

Provozní náročnost – údržba

Pakliže jsou oba systémy správně navrženy, instalovány a provozovány v souladu s pokyny výrobce, není údržba nutná.

Nezbytná je ovšem pravidelná výměna filtrů, podle oblasti a ročního období až jednou za dva měsíce, v některých případech i častěji. Jestliže se u centrální jednotky pravidelně mění pouze dva filtry (přívodní a odvodní vzduch), je u decentrálního systému třeba počítat s výměnou filtrů u všech jednotek.

Další provozní charakteristiky

V obou případech se jedná o mechanická zařízení. A jako mechanická zařízení (s ventilátorem) jsou zdrojem určité hladiny hluku. Přestože je u decentrálních jednotek deklarována nízká hladina hluku, ve vzdálenosti 1 m až 20 dB(A), není uvedeno, při jakých průtocích tato hodnota byla naměřena (minimální či maximální průtok). Navíc vzhledem k narušení obáky budovy je zejména ve frekventovaných oblastech riziko šíření hluku z venkovního prostředí reálné.

Při instalaci centrální VZT jednotky lze ve většině případů případný hluk eliminovat instalací dostatečně dlouhých a účinných tlumičů hluku.

Závěr

V případě rozhodování ohledně volby větracího systému je třeba mít k dispozici informac, hovořící pro i proti jednotlivým systémům.

Autor článku se přiklání k centrálnímu systému řízeného větrání s rekuperacií tepla a to zejména v případě instalací do novostaveb. U rekonstrukcí může být v některých případech instalace decentrálního systému jediným řešením.

 
 
Reklama