Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Návrh a postup realizace řízeného větrání s rekuperací tepla

Řízené větrání s rekuperací tepla pro rodinné domy a byty (IV)

Ať již se jedná o rodinný nebo bytový dům, byt nebo firemní prostory, novostavbu nebo rekonstrukci, větrání, předehřívání nebo ochlazování vzduchu, s rozmanitou paletou produktů v různých kvalitativních, cenových a komfortních třidách existuje na našem trhu mnoho řešení. Pouze kombinací kvalitních větracich jednotek a rozvodů vzduchu spolu s vhodnými doplňujícími produkty lze dosáhnout žádaného výsledného efektu a dlouhodobé spokojennosti zákazníka. Při realizaci řízeného větrání s rekuperací tepla se postupuje níže uvedeným postupem.

Příklad kompletního systému větrání od firmy Zehnder, zahrnující větrací jednotku s účinností rekuperace tepla až 95 %, vysoce hygienický rozvod vzduchu a výústky v podobě ventilů nebo designových mřížek. Instalace je díky sladěným a snadno instalovatelným součástem systému rychlá a jednoduchá. Instalatér obdrží vše „z jedné ruky“ a může ke spokojennosti uživatele systém větrání optimálně vyregulovat a poskytnout souhrnnou záruku na celý systém.
Příklad kompletního systému větrání od firmy Zehnder, zahrnující větrací jednotku s účinností rekuperace tepla až 95 %, vysoce hygienický rozvod vzduchu a výústky v podobě ventilů nebo designových mřížek. Instalace je díky sladěným a snadno instalovatelným součástem systému rychlá a jednoduchá. Instalatér obdrží vše „z jedné ruky“ a může ke spokojennosti uživatele systém větrání optimálně vyregulovat a poskytnout souhrnnou záruku na celý systém.
 

1. krok: Návrh systému větrání a cenová nabídka

Podkladem pro návrh systému větrání jsou požadavky a podklady zákazníka: vyplněný zadávací formulář, projektová dokumentace domu/ objektu zahrnující půdorysy vč. vyznačení využití místností a řezu domu. Návrh systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla se provádtí se znalostí všech souvislostí a s respektováním příslušných norem a vyhlášek.

Pro dimenzování výkonu větrání je závazná Vyhláška o technických požadavcích stavby č. 268/2009 Sb., odst. (5): „Pobytové místnosti musí mít zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené větrání a musí být dostatečně vytápěny s možností regulace vnitřní teploty. Pro větrání pobytových místností musí být zajištěno v době pobytu osob minimální množství vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m3/h na osobu nebo minimální intenzita větrání 0,5 1/h. Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO2, jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu 1500 ppm.“ Požadavky pro stanovení výkonu větrání obytných budov jsou stanoveny v doporučených normách ČSN EN 15251 a ČSN EN 15 665, uvedených v tabulce, přičemž návrh maximálního větracího výkonu se stanovuje dle vypočteného nejvyššího požadavku.

Požadavky pro stanovení výkonu větrání

Požadavky na výkon větráníDle obsazenosti místnostiDle osobDle typu místnosti
České státní normy, doporučené pro stanovení výkonu větrání Intenzita větrání neobsazené místnosti
[h−1]
Intenzita větrání obsazené místnosti
[h−1]
Výkon větrání na 1 osobu

[m3/hod]
Odvod vzduchu* doporučený pro kuchyně
[m3/hod]
Odvod vzduchu* doporučený pro koupelnu
[m3/hod]
Odvod vzduchu* doporučený pro WC
[m3/hod]
ČSN EN 15665Minimální hodnota0,30,3151005025
Doporučená hodnota0,5251509050
ČSN EN 152511. třída0,1–0,20,7361007250
2. třída0,625725436
3. třída0,515503625
* Rovnoměrná výměna vzduchu = Množství odváděného vzduchu (z kuchyně, koupelny a WC) musí být vždy v rovnováze s množstvím přiváděného vzduchu (do obývacího pokoje, ložnice, dětských pokojů)!
Modře zvýrazněné – obvyklé používané parametry pro výpočet výkonu. Nejvyšším požadavkem větrání je zpravidla požadavek dle typu místnosti.

Příklad stanovení požadavaného výkonu větrání dle ČSN EN 15251

dle ČSN EN 15251
střední 2. třída
Dle obsazenosti místnosti – neobsazená místnost nmin = 0,1/h
[m3/hod]
Dle obsazenosti místnosti – obsazená místnost nmin = 0,5/h
[m3/hod]
Dle osob 25 m3/hod/os

[m3/hod]
Dle typu místnosti

[m3/hod]
Obestavěný prostor 300 m330150
4 osoby 100
Kuchyně 72
Koupelna 55
WC 25
Celkem30150100175

Na základě vypočteného požadovaného výkonu větrání a navržených tras rozvodů vzduchu se vypracuje cenová nabídka. Pro její zpracování lze využít návrhové programy výrobců. Příkladem je speciální návrhový software ComfoPlan firmy Zehnder, který je poskytován partnerům bezplatně a při návrhu systému větrání zohledňuje osvědčenou normu DIN 1946-6 při respektování české vyhlášky a norem ČSN EN 15251 a ČSN EN 15665. Výstupem z tohoto programu je individuálně zpracovaná cenová nabídka s popisem, objednacím číslem a vyobrazením všech navržených výrobků a liniové schéma vedení rozvodů vzduchu. Uživatel tím získá podklad pro své rozhodnutí a podklad pro projektanta a vypracování prováděcí dokumentace.

2. krok: Prováděcí projektová dokumentace

Větrací jednotka Zehnder ComfoAir 350 pro rodinný dům v kombinaci se zemním kapalinovým výměníkem ComfoFond-L nejen rekuperuje teplo (získává tepelnou energii z odváděného vzduchu a předává ji přiváděnému čerstvému vzduchu), ale díky zemnímu výměníku navíc vzduch v létě předchlazuje a v zimě předehřívá a tím současně zabraňuje zamrzání výměníku při nízkých venkovních teplotách.
Větrací jednotka Zehnder ComfoAir 350 pro rodinný dům v kombinaci se zemním kapalinovým výměníkem ComfoFond-L nejen rekuperuje teplo (získává tepelnou energii z odváděného vzduchu a předává ji přiváděnému čerstvému vzduchu), ale díky zemnímu výměníku navíc vzduch v létě předchlazuje a v zimě předehřívá a tím současně zabraňuje zamrzání výměníku při nízkých venkovních teplotách.

Pro bezproblémovou realizaci systému větrání a upřesnění cenové nabídky se doporučuje vypracovat prováděcí projekt projektantem. Prováděcím projektem se upřesnění umístění větrací jednotky, délka a místo vedení rozvodů vzduchu stejně jako přesné umístění vývodů vzduchu v místnostech. Projektant má k zpracování projektu systému větrání k dispozici 3D modely použitých prvků. V případě zájmu mohou výrobci uživateli nebo realizační firmě doporučit projektanty se zkušenostmi s návrhem systémů větrání nebo proškolit projektanty vypracovávající projekt domu nebo stavby.

 

3. krok: Instalace

Instalace rozvodů vzduchu se doporučuje provádět souběžně se zdícími pracemi, kdy náklady na rozvod vzduchu jsou nejnižší. Potrubí můžeme položit a zalít přímo do vrstvy betonu. Díky jeho ohebnosti nejsou potřeba dodatečné tvarovky, které by zvyšovaly cenu. Rozvod vzduchu můžeme rovněž umístit do vrstvy tepelné či kročejové izolace nebo do stropních podhledů. Vlastní větrací jednotka, rozvaděče, tlumiče vzduchu ostatní doplňující zařízení, umístěné zpravidla do technické místnosti, se instalují až po dokončení omítek v rámci kompletace.

Instalaci, uvedení do provozu a vysvětlení obsluhy uživateli stavby provede instalatér, nejlépe autorizovaný partner výrobce nebo instalatérská firma jím předem proškolená dle prováděcího projektu v souladu s „Návodem na montáž a obsluhu“. K získání potřebné odbornosti může instalatér využít dostupná školení, například 1denní intenzivní školení v Zehnder Akademii, prováděná ve dvou navazujících stupních.

  • 1. typ školení slouží k získání základních nezbytných znalostí k nabízení, návrhu a instalaci systémů větrání, završený získáním certifikátu, potřebného mmj. v pogramu Nová zelená úsporám
  • 2. typ školení je určen pro instalatéry a servisní techniky se zkušenostmi s navrhováním a instalací systémů řízeného větrání a zahrnuje uvádění do provozu a vyregulování systémů větrání, diagnostiku a řešení možných poruch stejně jako záruční a pozáruční servis na výrobky Zehnder.

Výhodou pro konečného zákazníka i instalatéra je kompletní systém větrací jednotky a rozvodu vzduchu od jednoho výrobce. Instalace pak může být díky sladěným a snadno instalovatelným součástem rozvodů vzduchu rychlá a snadná. Předpokladem pro správnou montáž a vysvětlení obsluhy konečnému zákazníkovi jsou Návody na instalaci a obsluhu v češtině.

Extrémně hladký vnitřní povrch „Clinside“ kulatého ohebného potrubí Zehnder o průměru 50, 75, 90 a 110 mm zabraňuje usazování nečistot a výrazně usnadňuje jeho čištění, což bylo nedávno potvrzeno i certifikátem Hygienického institutu SKZ. Vlnitý vrchní povrch trubek přispívá k jeho vysoké stabilitě a odolnosti vůči běžnému namáhání na stavbě a zároveň umožňuje vysokou pružnost a malé poloměry ohýbání. Díky tomu se ventilační potrubí Zehnder přizpůsobí každé situaci a jeho instalace je rychlá a nenáročná na prostor.Extrémně hladký vnitřní povrch „Clinside“ kulatého ohebného potrubí Zehnder o průměru 50, 75, 90 a 110 mm zabraňuje usazování nečistot a výrazně usnadňuje jeho čištění, což bylo nedávno potvrzeno i certifikátem Hygienického institutu SKZ. Vlnitý vrchní povrch trubek přispívá k jeho vysoké stabilitě a odolnosti vůči běžnému namáhání na stavbě a zároveň umožňuje vysokou pružnost a malé poloměry ohýbání. Díky tomu se ventilační potrubí Zehnder přizpůsobí každé situaci a jeho instalace je rychlá a nenáročná na prostor.Extrémně hladký vnitřní povrch „Clinside“ kulatého ohebného potrubí Zehnder o průměru 50, 75, 90 a 110 mm zabraňuje usazování nečistot a výrazně usnadňuje jeho čištění, což bylo nedávno potvrzeno i certifikátem Hygienického institutu SKZ. Vlnitý vrchní povrch trubek přispívá k jeho vysoké stabilitě a odolnosti vůči běžnému namáhání na stavbě a zároveň umožňuje vysokou pružnost a malé poloměry ohýbání. Díky tomu se ventilační potrubí Zehnder přizpůsobí každé situaci a jeho instalace je rychlá a nenáročná na prostor.
Pro instalaci rozvodů vzduchu do vrstvy tepelné či kročejové izolace nebo stropních podhledů lze využít jak výše zmíněné kulaté trubky, tak i pro tyto případy vyvinuté ploché patentované trubky Zehnder Flat 51 s výškou pouhých 51 mm. Instalace je díky jejich ohebnosti a široké nabídce tvarovek snadná a rychlá.Pro instalaci rozvodů vzduchu do vrstvy tepelné či kročejové izolace nebo stropních podhledů lze využít jak výše zmíněné kulaté trubky, tak i pro tyto případy vyvinuté ploché patentované trubky Zehnder Flat 51 s výškou pouhých 51 mm. Instalace je díky jejich ohebnosti a široké nabídce tvarovek snadná a rychlá.Pro instalaci rozvodů vzduchu do vrstvy tepelné či kročejové izolace nebo stropních podhledů lze využít jak výše zmíněné kulaté trubky, tak i pro tyto případy vyvinuté ploché patentované trubky Zehnder Flat 51 s výškou pouhých 51 mm. Instalace je díky jejich ohebnosti a široké nabídce tvarovek snadná a rychlá.

4. krok: Vyregulování systému

Po instalaci oken, dveří a uzavření domu nebo objektu se provádí individuální nastavení systému větrání vč. vyregulování proškoleným autorizovaným partnerem firmy výrobce. Při tom dojde k proměření skutečných průtoků vzduchu do jednotlivých místností a jejich následné vyregulování omezovači průtoku, instalovatelnými do potrubí nebo nastavením regulovatelných ventilů. Příklady omezovačů průtoku pro kulaté a ploché trubky Zehnder můžete vidět na následujících obrázcích.

5. krok: Údržba, čistění

Pro dlouhou životnost a trvalou účinnost a efektivnost rekuperace je nutná občasná následující údržba a to jak uživatelem, tak i jednou za 2–4 roky servisním technikem:

a) Údržba prováděná uživatelem

Uživatel provádí sám následující údržbu dle návodu na obsluhu, neboť bez ní se postupně snižuje účinnost systému větrání a rekuperace:

  • Čištění nebo výměna filtrů v návaznosti na signalizaci na ovládacím panelu. V závislosti na umístění domu/stavby se doporučuje měnit filtry každých 6 až 12 měsíců a v případě potřeby je mezitím vyčistit vysátím vysavačem. Rovněž 1–2krát ročně se doporučuje vyjmout ze zdi nebo stropu ventily pro přívod nebo odvod vzduchu, ventily opláchnout vlažnou mýdlovou vodou a osušit, v nich umístěné prachové filtry vysát vysavačem a ventil s filtry nasadit zpět.
Filtry u větracích jednotek Zehnder ComfoAir 350 jsou velice snadno přístupné, jejich čištění nebo výměna je naprosto jednoduchá a bez problému ji zvládne každý uživatel. Cena jedné sady filtrů se pohybuje kolem 1 300 Kč.Filtry u větracích jednotek Zehnder ComfoAir 350 jsou velice snadno přístupné, jejich čištění nebo výměna je naprosto jednoduchá a bez problému ji zvládne každý uživatel. Cena jedné sady filtrů se pohybuje kolem 1 300 Kč.Filtry u větracích jednotek Zehnder ComfoAir 350 jsou velice snadno přístupné, jejich čištění nebo výměna je naprosto jednoduchá a bez problému ji zvládne každý uživatel. Cena jedné sady filtrů se pohybuje kolem 1 300 Kč.Filtry u větracích jednotek Zehnder ComfoAir 350 jsou velice snadno přístupné, jejich čištění nebo výměna je naprosto jednoduchá a bez problému ji zvládne každý uživatel. Cena jedné sady filtrů se pohybuje kolem 1 300 Kč.

b) Údržba prováděná instalatérem – servisním technikem

Jednou za 2 až 4 roky (dle místa domu) se doporučuje zkontrolování výměníku tepla a ventilátorů

  • Vyjmutý výměník tepla se profoukne vzduchem nebo vysaje vysavačem. Výměníky nové generace s polymerovými membránami lze rovněž propláchnout vodou, nechat osoušit a vložit do jednotky zpět.
  • Údržba ventilátorů spočívá v jejich vyjmutí, očistění oběžných kol jemným kartáčem a vysátím prachu.

Větrací trubky by měly být z hlediska hygieny, nízkých tlakových ztrát a hlučnosti uvnitř hladké resp. lehce zvlněný povrch. Ačkoliv se na jejich hladkém povrchu zpravidla neusazují žádné nečistoty, je žádoucí navrhnout systémy rozvodů vzduchu tak, aby je bylo možné po letech používání v případě potřeby snadno a důkladně vyčistit. Firma Zehnder nabízí vyčistění potrubí vysavačem a s rotujícím kartáčem.

Entalpické výměníky nové generace od firmy Zehnder s polymerovými membránami, rekuperující teplo i vlhkost, lze osprchovat nebo několikrát ponořit do teplé vody a tím podstatně ještě lépe vyčistit, prodloužit jejich životnost a zabezpečit nesníženou účinnost rekuperace po mnoho let. O čistotu potrubí se postará vysavač s rotujícím kartáčem.Entalpické výměníky nové generace od firmy Zehnder s polymerovými membránami, rekuperující teplo i vlhkost, lze osprchovat nebo několikrát ponořit do teplé vody a tím podstatně ještě lépe vyčistit, prodloužit jejich životnost a zabezpečit nesníženou účinnost rekuperace po mnoho let. O čistotu potrubí se postará vysavač s rotujícím kartáčem.Entalpické výměníky nové generace od firmy Zehnder s polymerovými membránami, rekuperující teplo i vlhkost, lze osprchovat nebo několikrát ponořit do teplé vody a tím podstatně ještě lépe vyčistit, prodloužit jejich životnost a zabezpečit nesníženou účinnost rekuperace po mnoho let. O čistotu potrubí se postará vysavač s rotujícím kartáčem.

6. krok: Záruční a pozáruční servis

Záruka na systémy větrání je obvykle 24 měsíců od data instalace. Pro případný servis se doporučuje využít k tomu proškolené servisní techniky, na které Vám rádi sdělí kontakty výrobci.


Zehnder Group Czech Republic s.r.o.
logo Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

Společnost Zehnder nabízí - designové radiátory pro koupelny a obytné prostory, systémy řízeného větrání s rekuperací tepla, teplovodní stropní sálavé panely.