Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Redakční návštěva: Montáž řízeného větrání s rekuperací v rodinném domě

Nucené větrání s rekuperací tepla je přirozenou součástí energeticky úsporných novostaveb. Je ale také dostupným řešením dostatečné míry větrání v rekonstruovaných a zateplených rodinných domech. Realizaci nuceného větrání s větrací jednotkou Zehnder jsme navštívili s kamerou.

Příběh domu

Starší rodinný domek si manželé koupili již v osmdesátých letech minulého století. Jedná se o dvoupodlažní dům v Lysolajském údolí na severu Prahy, upravený pro dvougenerační bydlení. Horní patro obývá již dospělá dcera majitelů s vlastní rodinou. Starší manželé mají pro sebe přízemní podlaží, ve kterém se nachází předsíň s šatnou, kuchyň, obývací pokoj, ložnice, koupelna a samostatné WC.Poloha a orientace domu není z hlediska přirozeného osvětlení a přímého oslunění ideální. Stojí ve svahu na pravém břehu Lysolajského potoka, okna hlavních obytných místností jsou orientována téměř přesně na sever. Přímému oslunění navíc brání konfigurace okolního terénu – dům se nachází v nejnižším místě jednoho z nejužších a nestrmějších údolí v Praze. Nevhodné orientace domu jsou si manželé vědomi: „Od října po celou zimu z domu vůbec nezahlédneme Slunce,“ potvrzuje majitelka.

V druhé polovině devadesátých let se manželé rozhodli pro stavební úpravy svého domu, kromě úpravy dispozice šlo zejména o zateplení obvodových stěn a výměnu oken. Dodatečná tepelná izolace 12 cm a nové výplně otvorů s izolačním dvojsklem spolehlivě vyřešily riziko chladných stěn, povrchové kondenzace a případného růstu plísní. Po realizaci těchto opatření však ani časté nárazové větrání okny spolehlivě a dlouhodobě neřešilo vysokou vlhkost vnitřního vzduchu a koncentraci oxidu uhličitého, tedy klíčové parametry, které majitel domu průběžně měří a které zejména ovlivňují kvalitu vnitřního prostředí.

V posledních letech se přidaly respirační problémy paní majitelky, což byl jednoznačný impulz k rozhodnutí něco s vnitřním prostředím domu dělat. Manželé se rozhodli trvale vyřešit vysokou vlhkost způsobenou jednak stavebním řešením domu ve vztahu k pozemku a okolnímu terénu a jednak nedostatečnou mírou větrání po zateplení domu a výměně oken. Rozhodli se pro instalaci nuceného větrání s rekuperací tepla od firmy ZEHNDER.

Montáž větrací jednotky ZEHNDER

Montáž větrací jednotky provedla V+T mat s.r.o. pana Miloše Majera, certifikovaná firma pro montáž jednotek ZEHNDER. Jednotka je umístěna v technické místnosti domu, odkud je vedeno potrubí pro odvod znečištěného vzduchu z kuchyně, koupelny a WC a pro přívod čerstvého vzduchu do obývacího pokoje a ložnice.


Zehnder ComfoAir Compact CA155WM

Z různých variant technického řešení byla po konzultacích s majiteli domu vybrána jednotka Zehnder ComfoAir Compact CA155WM, jejíž rozměry 644 x 546 x 298 mm a příkon ve standardním režimu 16 W, při odsávání 63 W a v maximu 160 W, byly při uživatelském komfortu a přínosu optimální. Hlavní požadavek bylo snížení vzdušné vlhkosti v interiéru, což zvolený systém beze zbytku zajistí.

Ing. Miloš Majer, majitel firmy V+T mat s.r.o., vysvětluje podrobnosti k výběru větrací jednotky: „Jednotka snímá teploty venkovního a odváděného vzduchu a snímá vlhkost odváděného vzduchu. Podle těchto hodnot nastavuje intenzitu větrání. Jednotlivé trasy rozvodů vzduchu nejsou příliš dlouhé, proto je výkon této jednotky vhodný právě pro instalace tohoto typu. Jednotka a celý větrací systém v domě navíc umožňují jeho rozšíření v budoucnu, pokud by se pro to majitelé rozhodli. Lze např. použít čidla CO2 připojená na externí relé, které by podle potřeby spínalo intenzivnější větrání.“

Součástí kompaktní jednotky jsou ventilátory pro přiváděný a odváděný vzduch, filtry a rekuperační výměník, který zajišťuje předávání tepla z odváděného znečištěného přiváděnému čerstvému vzduchu. Jde o jednotku tzv. pravo-levou. To znamená, že nastavení směru proudění se provádí až elektronicky po montáži jednotky, tedy poloha jednotky vůči poloze potrubí nehraje při návrhu a montáži roli. Větrací jednotka je zapojena do klasické elektrické zásuvky. Potrubí je vedeno pod stropem vždy v koutě u stěny, v tomto případě vždy v místech, kde u zdi stojí nábytek. Tím nedošlo ani k sebemenšímu omezení prostoru v místnostech.

V době naší návštěvy již byla montáž větracího systému dokončená a probíhala regulace soustavy spočívající v nastavení průtoků jednotlivými větvemi potrubí a rychlosti proudícího vzduchu u výústek. Po zaregulování je soustava ihned plně funkční a může začít sloužit obyvatelům rodinného domu.

 
 
Reklama