Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Řízené větrání: přísun čerstvého vzduchu jako nezbytnost

Uvnitř budov trávíme v průměru 85 procent svého času! Z toho 75 procent ve svých vlastních domovech! Proto musí patřit kvalitě vnitřního prostředí každého domu i bytu odpovídající péče. Proto musí být náš vlastní domov maximálně zdravým místem.

Marně budeme hledat odpověď na otázku, proč bývá kvalita vnitřního prostředí naší vlastní domácnosti většinou zcela samozřejmě považována za uspokojující. Aniž by v praxi tomu tak pokaždé bylo. Stačí na stůl položit příslušná mobilní čidla, a zjistíme, že už po krátkém pobytu několika osob v místnosti začne až dramaticky růst přítomnost oxidu uhličitého a povážlivě se zvyšuje rovněž vlhkost vzduchu.

Není výjimkou, že právě tyto naměřené parametry prozradí mnohonásobné překročení povolených hodnot. Přitom zdravý domov je základem dobrého zdraví jeho obyvatel. Špatné vnitřní ovzduší zcela zásadně ovlivňuje domácí pohodu a obytný komfort.

Tisíce litrů bez selekce

I samotné domy žijí. Jsou plné ne vždy úplně zdravých látek, přes mnohdy až úpornou snahu o opak, se v nich mohou hromadit nečistoty. A obyvatelé bytů a domů pochopitelně také přispívají k znečistění prostředí dýcháním, pocením, často i kouřením. Přitom během jediného dne každý z nás učiní asi 20 tisíc nádechů! A spotřebuje tak 10 až 15 tisíc litrů vzduchu! To je mnohonásobek spotřebovaného jídla i tekutin. Přičemž potraviny a nápoje podrobně zkoumáme a vybíráme, zatímco vzduch přijímáme bez jakékoli selekce.

V základní podobě centrální větrací systém RENSON Healthbox II umožňuje napojení šesti samostatných potrubí. Řízeným větráním tedy energeticky účinně obslouží až šest místností. Vylepšený systém RENSON Healthbox SmartZone dokáže dokonce větrat až osm, v případě Healthbox 3.0 až jedenáct místností.
V základní podobě centrální větrací systém RENSON Healthbox II umožňuje napojení šesti samostatných potrubí. Řízeným větráním tedy energeticky účinně obslouží až šest místností. Vylepšený systém RENSON Healthbox SmartZone dokáže dokonce větrat až osm, v případě Healthbox 3.0 až jedenáct místností.

Ve chvályhodné snaze vytvořit doma zdravé prostředí, nám musí jít prvořadě o přísun čerstvého vzduchu. Náš dům, pokud má být zdravý, tedy musí být vybaven zcela nezbytně systémem stálého a řízeného větrání. A s tím souvisí i dobré řízené zastínění. Obojí nabízí gigant v oboru zdravé obytné prostředí – belgický výrobce RENSON.

Úsilí této společnosti by samozřejmě bylo možné komentovat i velmi dlouze, ale výstižná charakteristika dlouhodobého působení tohoto dodavatele může znít i takto: Plnění legislativních požadavků a standardů hraje důležitou roli zejména z hlediska úspor energií. Ale samo o sobě nestačí. Proto je potřebné se seznámit s dalšími faktory, které mohou hrát podstatnou roli při vytváření zdravého a pohodlného domova.

Dobře, lépe a nejlépe

RENSON na základě vlastního dlouhodobého výzkumu stanovil novou stupnici kvalit ventilačních systémů. Došlo k tomu zejména ve vazbě na skutečnost, že prostředí obytných budov pod vlivem mnohdy drtivě prosazovaných preferencí energetických úspor v posledních dvou desetiletích obecně značně utrpělo. Takže snad nyní zvolna nastává doba, kdy by naopak stupnice kvalit ventilačních systémů měla určovat koncepční volbu řešení domu.

Už pouze s označením DOBŘE (Systém D+), vyhoví nárokům kladeným prioritně na kvality zdravého životního stylu, staré dobré nucené větrání s rekuperací tepla. Taková rekuperační jednotka sice má ohromný přínos během zimního období, ale mnohem více vlastností se jí vytýká. Mimo jiné mechanický transport vzduchu potrubím, nutná údržba vzduchového potrubí, provětrávání vždy celého objektu bez ohledu na požadavky v konkrétní místnosti, a hlavně vysoké provozní náklady. Ty mohou dosáhnout až násobku nákladů spojených s provozem modernějších systémů.

Endura E+ je systém kombinující řízené větrání s technologií tepelného čerpadla. Řízené větrání garantuje zdravé vnitřní prostředí s nízkou spotřebou energie, zatímco tepelné čerpadlo produkuje teplo pro ohřev teplé užitkové vody a nízkoteplotního topení s vysokým energetickým výstupem
Endura E+ je systém kombinující řízené větrání s technologií tepelného čerpadla. Řízené větrání garantuje zdravé vnitřní prostředí s nízkou spotřebou energie, zatímco tepelné čerpadlo produkuje teplo pro ohřev teplé užitkové vody a nízkoteplotního topení s vysokým energetickým výstupem.

Označení LÉPE (Systém C+) nese řízené větrání za pomoci řídící jednotky RENSON-Healthbox. Různé místnosti domu či bytu jsou s její pomocí mírně provětrávané trvale a zůstávají pod neustálou kontrolou. Dostatečný objem čerstvého vzduchu se dostává jenom tam, kde je ho potřeba. Provoz je optimalizován pomocí senzorů reagujících na oxid uhličitý, vlhkost a škodlivé těkavé látky. Vzduch je přiváděn přirozeně, větracími okenními mřížkami splňujícími požadavky na velmi nízký tepelný prostup, odhlučnění, případně i filtraci. Údržba je omezena jen na čištění okenních mřížek, provozní náklady u běžného rodinného domu či většího bytu dosáhnou maximálně stovek korun ročně.

Konečně označení NEJLÉPE (Systém E+) patří optimalizovanému řízenému větrání s rekuperací tepla a s využitím odpadního tepla pro přípravu teplé vody. Tento ventilační systém pracuje ve spojení se systémem otopným a obvykle využívá tepelné čerpadlo pro ohřev vody. I tady dochází k nepřetržitému vyhodnocování kvality odváděného vzduchu, technologie Smart Zone se stará o dodržení nastavených parametrů v ložnicích i dalších místnostech. Čerstvý vzduch přichází přirozeně větracími mřížkami, údržba systému je minimální a provozní náklady zůstávají rovněž v řádu stovek korun ročně.

Ucelenou řadu ventilačních technologií nabízí RENSON v České republice prostřednictvím společností BEAM ČR a SMART-VAC.

BEAM ČR s.r.o., V Areálu 1227, 252 42 Jesenice u Prahy
SMART-VAC s.r.o., Na Hroudě 3317/22, 110 00 Praha 10

Uvnitř budov trávíme v průměru 85 procent svého času! Z toho 75 procent ve svých vlastních domovech! Proto musí patřit kvalitě vnitřního prostředí každého domu i bytu odpovídající péče. Proto musí být náš vlastní domov maximálně zdravým místem.
Uvnitř budov trávíme v průměru 85 procent svého času! Z toho 75 procent ve svých vlastních domovech! Proto musí patřit kvalitě vnitřního prostředí každého domu i bytu odpovídající péče. Proto musí být náš vlastní domov maximálně zdravým místem.
Systém řízeného větrání je velice úspěšný, velmi účinný ventilační systém a to vzhledem ke své jedinečnosti, účinnosti a minimální údržbě. Nyní je uváděn na trh vylepšený systém RENSON Healthbox 3.0, který je připravený pro novou dobu a pro tak zvané chytré domy. Dokáže komunikovat s obyvateli domu nebo pracovníky technické podpory pomocí aplikace pro chytré telefony a tablety.
Systém řízeného větrání je velice úspěšný, velmi účinný ventilační systém a to vzhledem ke své jedinečnosti, účinnosti a minimální údržbě.
Nyní je uváděn na trh vylepšený systém RENSON Healthbox 3.0, který je připravený pro novou dobu a pro tak zvané ¨chytré domy¨. Dokáže komunikovat s obyvateli domu nebo pracovníky technické podpory pomocí aplikace pro chytré telefony a tablety.

 
 
Reklama