Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

AirComfort Haus: Donedávna šlo o peníze, teď jde o zdraví

Vůbec nepřeháníme, když prohlásíme, že původně šlo hlavně o peníze, zatímco nyní jde už o zdraví. Mluvíme o procesu formování moderního rodinného domu.

AirComfort Haus ve stadiu zrodu, po dokončení tento rodinný dům bude splňovat přísné nároky energetické úspornosti. Zároveň však dostane vybavení, které obyvatelům zajistí vysoce nadstandardní vnitřní podmínky, zejména pak nepřetržitě bohatou zásobu zdravého vzduchu v interiéru.
AirComfort Haus ve stadiu zrodu, po dokončení tento rodinný dům bude splňovat přísné nároky energetické úspornosti. Zároveň však dostane vybavení, které obyvatelům zajistí vysoce nadstandardní vnitřní podmínky, zejména pak nepřetržitě bohatou zásobu zdravého vzduchu v interiéru.

Evropské stavebnictví v minulé etapě svého rozvoje dosáhlo dokonalého snížení energetických nároků budov určených bydlení. Ale zároveň došlo ke zjištění, že v nich není zdaleka tak zdravě, jak by se v jednadvacátém století slušelo.

Každý stavebník chce dům pokud možno cenově dostupný. A to v procesu jeho vzniku, i následně v procesech jeho užívání. Touto zásadou jsou vedené původně výhradně ušlechtilé záměry stavět objekty jen vysoce energeticky úsporné a podřizovat tomu veškerou snahu učinit vše pro to, aby drahocenné teplo neunikalo. Povedlo se! Všude kolem sebe vidíme množství dokonale zateplených a pečlivě utěsněných stavení, v nichž je nádherné teplo. Navíc je to teplo laciné, teplo vlastně úzkostlivě uchovávané, teplo, které už však mělo být z domu dávno pryč… Pozor! Ve spoustě navenek nádherných moderních domů je sice teplíčko, ale zároveň také velmi nezdravě.

Co je ve hře…

O tom, s jak zdrcující statistikou, pokud jde o úroveň větrání a vnitřního ovzduší v rodinných a bytových domech, přichází doba, o tom, jak smutně a varovně tento fakt komentují lékaři, i o tom, že bez nějaké formy řízené ventilace se dobře fungující budova dneška zkrátka neobejde. Snahou bylo v předcházejících textech osvětlit pojem AirComfort, ukázat možnosti, jak zajistit v interiérech všech staveb zdravé prostředí, tedy především dostatek čerstvého čistého vzduchu. Aniž by samozřejmě docházelo k plýtvání energiemi.

O nevyhnutelnosti zapojovat do provozních procesů v domech a bytech nějaké formy mechanického větrání, dnes obecně mluví kdekdo. Aby však někdo svoje většinou ryze obchodní zájmy doplnil patřičnou osvětou, aby nabídl škálu možných řešení, to už je úkaz mnohem vzácnější. Připomeňme tedy, že s pojmem AirComfort přišly do Česka už v roce 2013, za zády s věhlasnou značkou Electrolux, společnosti BEAM ČR a SMART-VAC. Ve hře tehdy byla, a vlastně stále je, snaha zajistit obyvatelům současných domů nejen příjemné teplo, ale hlavně zdravé prostředí. Pro nové technologie provázející komplexní ekonomické nakládání s ovzduším v interiérech budov se pojmenování Air Comfort vžilo a trvá. Cílem je vzájemným působením prvků zapojených do systému zajistit základní kvality žádané od moderního obydlí. Podílejí se na tom hlavně jednotky řízeného větrání a se svojí druhotnou funkcí spolehlivého filtrování vzduchu i centrální vysávací systémy. Ve druhé linii pak lze zapojit rovněž stínicí prvky v oknech. A třeba také pergoly, umožňující obytný prostor domu za alespoň trochu příznivého počasí přenést z interiéru ven.

Úspornost i kvalita ovzduší

Nově je pod záštitou firem BEAM ČR a SMART-VAC formován také AirComfort Haus. Nejen jako pouhý technický termín. Ale jako reálně stojící skutečný ukázkový rodinný dům. S uplatněním produktů RENSON, Electrolux a BEAM vyrůstá v Unhošti ukázkový objekt, který bude zcela samozřejmě splňovat nároky přísné energetické úspornosti, při zachování vysoké kvality ovzduší uvnitř objektu.

Zcela konkrétně jde o dům vystavěný konstrukčním systémem firmy Tektum. Jedná se o montovanou dřevostavbu skandinávského typu. Objekt má zcela samozřejmě nízkoenergetické parametry. Charakterizuje ho svěží architektura a v konfrontaci s obdobnými rodinnými domy nabízenými aktuálně na zdejším trhu je tato stavba poměrně velkorysá. Lehce přes 200 m2 podlahových ploch, plus garáž. Přes svoje hodně nadstandardní vybavení si dům zachovává cenovou konkurenceschopnost i s domy zřetelně menšími a mnohem skromněji vybavenými.

Montované dřevostavbě společnosti Tektum dal architektonickou podobu projektový atelier HomeKONCEPT a postavila ji firma Anteduco, která je zároveň výhradním dodavatelem použitého konstrukčního systému v České republice. Do úrovně objektu AirComfort Haus dům povýšily společnosti BEAM ČR a SMART-VAC, za použití produktů RENSON a Electrolux.
Montované dřevostavbě společnosti Tektum dal architektonickou podobu projektový atelier HomeKONCEPT a postavila ji firma Anteduco, která je zároveň výhradním dodavatelem použitého konstrukčního systému v České republice. Do úrovně objektu AirComfort Haus dům povýšily společnosti BEAM ČR a SMART-VAC, za použití produktů RENSON a Electrolux.

Dvakrát jeden systém a obdobné vybavení

Za použití stejné technologie a obdobného vybavení vyrůstá v sousedství domu AirComfort Haus ještě další rozměrově poněkud skromnější objekt. Oba domy budou vytápěné elektrickými topnými rohožemi a fóliemi, což je nejen efektivní, ale i uživatelsky vysoce komfortní. O dokonalé ovzduší uvnitř se budou starat technologie RENSON. Jinými klíčovými zařízeními podílejícími se na fungování domů ve smyslu docílení tepelně a kvalitativně optimálního ovzduší v interiéru, se dále stanou venkovní zastiňovací prvky RENSON. A v širším chápání obytné funkce většího z objektů, zejména pak za pěkného počasí, se stane také venkovní pergola od stejného dodavatele. A svůj podíl na konečném uživatelském komfortu bude mít v obou případech také centrální vysávací systém BEAM Electrolux.

AirComfort Haus hodlá v kontrastu s masovou produkcí momentálně stavěných rodinných domů dojít k uznávanému respektu alespoň u osvícenější části stavební veřejnosti. A chce zároveň sloužit jako místo podporující prodej předváděných technologií případným dalším dodavatelům rodinných domů i jiných staveb.

Healthbox v praxi

AirComfort Haus dá kromě jiného vyniknout v praxi větracímu systému Healthbox. Tuto technologii charakterizuje nejvěrněji ta skutečnost, že zařízení pracuje jen tam, kde to je v danou chvíli nezbytné. Centrální větrací systém Healthbox umožňuje řízeným větráním energeticky účinně obsloužit až osm místností.

Až potud nic tak výjimečného, ovšem na rozdíl od předcházejících systémů jednotek řízeného větrání, jejichž jednotlivé “stanice“ buď všechny stejnoměrně pracovaly, nebo všechny stály, tady se bude větrat mnohem efektivněji. Senzory umístěné v každém z řídících ventilů totiž trvale monitorují vlhkost, zápach nebo koncentraci oxidu uhličitého. Tedy zásadní ukazatele kvality vzduchu. Na základě aktuálně naměřených hodnot ventil vzápětí buď sníží, nebo naopak zvýší, objem odváděného vzduchu z dané místnosti. Tím je dosažena v maximální míře úspora provozní energie.

Objem odváděného vzduchu bývá systémem Healthbox snížen až o 58 procent oproti běžnému objemu odváděného vzduchu. To každodenní provoz v domech a bytech znatelně zefektivňuje. Klima v interiérech je pak kvalitnější a provoz větracích jednotek hospodárnější. Také tepelné ztráty způsobené větráním jsou během zimního období tímto zařízením významně redukovány.

Úsporný komfort

Není náhodou, že kulisou filozofie, jíž je vedena myšlenka energeticky vysoce úsporného a zároveň hygienicky perfektního objektu nazývaného AirComfort Haus, se v případě ukázkové realizace stává právě dřevostavba.

Že sendvičové systémy stěn na bázi dřeva splňují vysoce náročné energetické parametry, to platí obecně. Systém Tektum, jímž je první AirComfort Haus vystavěn, pak tuto respektovanou kvalitu umocňuje dalšími přednostmi.

Skladba velkoplošných konstrukčních prvků, z nichž je dům montován, je podřízena nejpřísnějším evropským normám. Zaručuje nejen vysoce kvalitní tepelné izolace, ale také spolehlivá protipožární opatření. Nosné prvky domu tvoří masivní smrková konstrukce z certifikovaného švédského dřeva.

Na připravenou spodní stavbu je dům montován včetně provádění všech souvisejících řemeslných prací. Výjimečný důraz je kladen na kvalitu vnitřního prostředí domu. Standardním vybavením je systém řízeného větrání, zabraňující hromadění oxidu uhličitého a dalších škodlivin, zároveň se stará o požadovanou vlhkost vzduchu. A originální způsob ventilace konstrukce obvodových stěn výrazně zvyšuje životnost budovy.

Vnitřní příčky dispozičního řešení interiéru jsou vytvářené teprve po zastřešení objektu, což s sebou nese nejen zkvalitnění řemeslné práce, ale i určitou možnost dodatečného variabilního řešení. Zásluhou subtilnějších stěn (při lepších tepelně izolačních parametrech) je celková podlahová plocha domu zhruba o sedm procent větší, než v případě stejného objektu stavěného tradičně.

(cb)

SMART-VAC s.r.o.
Na Hroudě 3317/22, 110 00 Praha 10
www.smartvac.cz

BEAM ČR s.r.o.
V Areálu 1227, 252 42 Jesenice u Prahy
www.beam.cz

 
 
Reklama