Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

--:--

Proč se nám dobře prodávají větrací jednotky?

Obr. Rozhovoru Adama Ryše ml. (vlevo) s redaktorem TZB-info byl přítomný i obchodní zástupce značky Zehnder, Ondřej Syřínek (vpravo)
Obr. Rozhovoru Adama Ryše ml. (vlevo) s redaktorem TZB-info byl přítomný i obchodní zástupce značky Zehnder, Ondřej Syřínek (vpravo)

Firma VOLANTELACE s.r.o. založená Adamem Ryšem v roce 2014 se specializuje na prodej a instalaci větrací techniky. Když se řekne Adam Ryš, je třeba rozlišit pana otce a syna. Adam Ryš starší začal s podnikáním již před změnou režimu v roce 1989. V té době pomáhal spoluzakládat českou pobočku firmy PEDOTHERM, která realizovala první podlahové vytápění z trubek dovezených z Německa v Mateřské škole v Mníšku pod Brdy. Stal se tak jedním z průkopníků podlahového vytápění v České republice a později si založil vlastní pobočku PEDOTHERMu na Moravě. Teoreticky nešlo o novinku, princip byl známý a dobře popsaný, například v pracích doc. Ing. dr. Jaromíra Cihelky a ojediněle i realizovaný. Technologicky však šlo o zcela novou kapitolu, neboť se i na trhu v tehdejším Československu objevilo plastové potrubí, a to umožnilo mnohem jednodušší a rychlejší instalaci než s potrubím ocelovým. Adam Ryš se zaměřil na osvědčené řešení značky Pedotherm, které podložil v roce 1992 založením společnosti PEDOTHERM Moravia spol. s r. o. Značka se během let dobře etablovala na českém trhu, ale objevily se nové výzvy, nové podnikatelské možnosti. Těžko říci, kdo má hlavní podíl na rozšíření základní činnosti firmy i o větrací techniku, ale fakt je, že o její nabídku i instalace se stará syn Adam Ryš. Ke zjednodušení podnikatelských vztahů proto otec se synem založili další firmu VOLANTELACE s.r.o. Využili jsme příležitosti účasti firmy na ostravské výstavě Infotherma, a položili několik otázek panu Adamu Ryšovi ml., který je absolventem fakulty stavební VŠB-TUO, stavebním inženýrem v oboru TZB.

Josef Hodboď, TZB-info:
Pátral jsem po tom, co neobvyklý název vaší firmy znamená. Asi nejblíže se mi jeví francouzské sousloví Volanté Lacé, které je ve frankofonní oblasti často používáno v souvislosti s prodyšným oblečením. Je moje domněnka správná nebo je základ názvu firmy jinde?

Adam Ryš:
S francouzštinou nemá náš název nic společného. Je to parafráze "řízené ventilace". Řídíte volantem, takže název je spojením slov "volant" a "ventilace". Prostě VOLANTELACE. Ono dnes vymyslet originální název, který půjde zapsat do obchodního rejstříku, není úplně jednoduché.

Josef Hodboď, TZB-info:
Kde hlavně působíte?

Adam Ryš:
Primárně působíme na Moravě a ve Slezsku. Ale máme i další zákazníky v rámci celé České republiky. Nejvzdálenější instalaci větrací jednotky máme až v Chomutově, a to na základě pro nás velmi potěšujícího zákaznického doporučení. Tam jsme instalovali i podlahové vytápění.

Josef Hodboď, TZB-info:
Jaký zájem je ve vaší nejsilnější oblasti působení o větrací jednotky s rekuperací?

Adam Ryš:
Zájem jednoznačně roste. Lidé si uvědomují, že trend výstavby vedoucí k pasivním domům má pro ně význam, a navíc je instalace větracích jednotek s rekuperací podpořena dotacemi. Tady na ostravsku, kde je zhoršená kvalita vzduchu, velmi často požadují i doplnění o nadstandardně jemné filtry. Běžné filtry F7 jim nestačí, požadují vyšší třídu odfiltrování nečistot, například filtry F9, dále požadují doplnit filtry odstraňující i pachy atp. Je zřejmé, že si lidé uvědomují negativní vliv zhoršené kvality vzduchu na jejich zdraví, a proto tyto požadavky mají.

Obr. Takto se na filtru F7 podepsal půlroční provoz větrací jednotky v Ostravě. Filtr byl původně bílý.
Obr. Takto se na filtru F7 podepsal půlroční provoz větrací jednotky v Ostravě. Filtr byl původně bílý.

Josef Hodboď, TZB-info:
Platí to obecně?

Adam Ryš:
V podstatě se setkáváme se dvěma druhy lidí. Jsou to ti, co chtějí dům postavit co nejlevněji a moc tomu nerozumí nebo se technice vyhýbají, a pak je druhá skupina, která se o technické řešení zajímá a přesně ví, co od větrání a rekuperace chce. Tato druhá skupina se nakonec vždy stočí k nabídce technicky dokonalejších zařízení, kam patří námi instalovaná zařízení Zehnder, případně jiné značky. Přestože zde na severní Moravě a ve Slezsku máme konkurenci z Polska, tak se nám Zehnder prodává dobře.

Josef Hodboď, TZB-info:
Jak jste se dostali k výrobkům Zehder?

Adam Ryš:
Tuto značku už děláme systematicky 6 let. V Německu s Zehnderem dlouhodobě spolupracuje firma Pedotherm. Ještě před založením VOLANTELACE s.r.o. v roce 2014 jsme velmi dobře znali nabídku Zehnder a začali její výrobky pro větrání na českém trhu nabízet. Takže když české zastoupení Zehnder tyto výrobky začalo na českém trhu později nabízet, měli jsme dokonce náskok ve znalostech získaných na školeních v německém Pedothermu. Rozhodnutí výrobky Zehnder distribuovat přes české zastoupení jsme však velmi uvítali, neboť naše individuální dovozy byly nekřesťansky drahé, a tudíž si je nemohla dovolit širší vrstva zákazníků. To nás také přivedlo k tomu, že v oblasti větrání tvoří Zehnder asi 95 % našeho obratu. Zbytek pokrývají stavebními poměry vynucená drobná nesystémová řešení, například spiropotrubí atp.

Josef Hodboď, TZB-info:
A co vaši zákazníci, ozývají se po instalaci?

Adam Ryš:
O většině z nich nevíme. Jednou za čas se někdo ozve, že chce nové filtry, ale to je asi tak vše. Něco jiného je servis, který děláme i pro jiné instalační firmy. Namontovat to v podstatě může jakákoliv firma po základním zaškolení. Ale uvedení do provozu zajišťujeme my jako autorizovaný partner. Tam jsme pár reklamací řešili, ale šlo o instalační chyby. Například byl prohozen přívod a odvod vzduchu, levé provedení větrací jednotky bylo zaměněno za pravé. Loni jsem zažil tři případy, kdy řemeslníkům něco zapadlo do vstupu k ventilátorům a ty se po spuštění zničily. Našel jsem tam i kus betonu. Ale to nejsou chyby výrobce. Jsou to chyby řemeslníků a nedodržení pokynů, tedy příkazu odstraňovat zakrytí vstupů do jednotky a také volných konců potrubí až v souvislosti s jejich propojováním.

Josef Hodboď, TZB-info:
A jak je to u vás ve firmě?

Adam Ryš:
Ono je to v podstatě jednoduché. Máme vlastní stálé zaměstnance, které pravidelně proškolujeme a dohlížíme na ně přímo v terénu. Odborné práce, jako je zapojování elektroniky, spuštění a zaškolení už provádíme my, Ryš st. a Ryš ml. A samozřejmě, každý může udělat chybu. Ale pokud je někdo dělá pravidelně, tak se to musí promítnou do odměn za práci. V tom je problém u firem, které nezaměstnávají odborně zdatné řemeslníky. Tam je nutné, aby technický dozor kontroloval „rádoby“ řemeslníky velmi často.
Kromě těchto závad však žádný servis nebo poruchy neřešíme. Nejstarší námi nainstalovaná větrací jednotka Zehnder je v provozu již 6 let. Znám ještě jednu starší, typ CA550, kterou zprovoznila jiná firma před více než 10 lety. My jsme se k ní dostali až na základě požadavku na servis. Jednotka byla chybně zapojena a byla 4 roky trvale v provozu „boost“, tedy s maximálním zvýšeným výkonem. Problém byl z jednotky vůbec vytáhnout filtry, neboť na nich byly doslova hroudy špíny Ale ani tyto dlouhodobě nepříznivé podmínky nezpůsobily její poruchu. Jednotku jsme vyčistili, upravili zapojení a od té doby dále funguje.

Josef Hodboď, TZB-info:
Jak citlivě lidé vnímají problematiku hygieny větracích zařízení, akustiky?

Adam Ryš:
Druhá skupina lidí, jak jsem o ní mluvil na začátku rozhovoru, která se o technické řešení zajímá, tyto problémy vnímá velmi silně. Přenos hluku z místnosti do místnosti je pro ně nepřijatelný. U hygieny oceňují snadnou čistitelnost všech vnitřních povrchů, výměníku a také automatické sledování zanesení filtrů. Výměna filtrů je otázkou výše provozních nákladů. Jednak za nové filtry, pokud by byly vyměněny zbytečně brzo, ještě schopné dalšího provozu, jak se u méně dokonalých větracích jednotek řeší, anebo pozdě, kdy nadměrně zvyšují příkon ventilátorů, snižují průtok vzduchu. Tito lidé oceňují i možnost rekuperace vlhkosti a nastavení řízení by-passu u jednotek ComfoAir Q v závislosti na pocitové teplotě.

Josef Hodboď, TZB-info:
Můžete uvést nějaký varovný příklad?

Adam Ryš:
Jednou bylo nutné vyčistit rozvody v celém rodinném domě. Stalo se to u starší jednotky, kde filtr měl dvě gumová těsnění. Zákazník chybnou manipulací s filtrem při jeho výměně poškodil a následně strhnul jedno těsnění a zasunul filtr zpět do jednotky. Po zprovoznění samozřejmě filtr netěsnil, a tak se přes jednotku do bytu dostala všechna nasávaná špína. Pro nás to problém nebyl, neboť jsme všechny vnitřní povrchy včetně výměníku vyčistili, vyměnili filtr a vše pak bylo v pořádku.
Nebo jsme po jedné instalační firmě museli vyčistit potrubí. Správně si je nainstalovali, ale zapomněli na jejich řádné uzavření krytkami. Takže když následně zedníci vybourali kus zdi, tak se prach dostal do potrubí. My jsme ho tedy před zprovozněním jednotky vyčistili, ale šlo o zbytečné náklady, které někdo musel uhradit. Obvyklý je servis jednou za pět let, kdy se kontroluje i vnitřek potrubí dnes běžným kamerovým systémem.

Obr. Větrací jednotka ComfoAir Q si měří aktuální technické parametry. S čistými filtry byl průtok vzduchu 250 m3/hodinu. Po demonstrativním omezení průtoku poklesl na 58 m3/hodinu. Pokud by nevyhovující stav trval dlouhou dobu a filtry nebyly vyměněny do 14 dnů, tak se pak jednotka sama vypne.
Obr. Větrací jednotka ComfoAir Q si měří aktuální technické parametry. S čistými filtry byl průtok vzduchu 250 m3/hodinu. Po demonstrativním omezení průtoku poklesl na 58 m3/hodinu. Pokud by nevyhovující stav trval dlouhou dobu a filtry nebyly vyměněny do 14 dnů, tak se pak jednotka sama vypne.
Obr. Ukázka větracího systému Zehnder byla součástí vstupní expozice „Dům plný energie“ letošní výstavy Infotherma 2019.
Obr. Ukázka větracího systému Zehnder byla součástí vstupní expozice „Dům plný energie“ letošní výstavy Infotherma 2019.

Josef Hodboď, TZB-info:
Jak odhadujete zájem o řízené větrání?

Adam Ryš:
Podle zkušeností si do nového domu nechává instalovat větrací jednotku okolo 30 až 40 % z našich zákazníků. V praxi to funguje asi tak, že pokud se zákazník pro instalaci rozhodne, tak v nejvhodnější fázi stavby instalujeme potrubí, rozdělovače a pak se čeká na dokončení stavby. Vlastní větrací jednotku instalujeme, až když jsou stavební práce dokončeny a je zajištěno čisté bezprašné prostředí. Takže máme třeba rozpracováno 20 objektů, následně se z našeho pohledu půl roku až rok nic neděje, a pak najednou instalujeme jednotky.

Josef Hodboď, TZB-info:
Občas slýchám, že ploché rozvody vzduchu jsou neskutečně drahé. Přitom vy tvrdíte, že je zákazníci chtějí. To jim není líto vlastních peněz?

Adam Ryš:
Ono je to jinak. Právě že umí počítat a šetřit. Pokud máme dvoupodlažní dům a ploché rozvody tam navrhneme již ve fázi projektu a přizpůsobí se tomu konstrukce budovy, tak zákazník ušetří nemalé peníze na stavební části budovy. Rozvody se natáhnou v podlaze 2.NP. Stačí skladba podlahy 200 mm, ve které se udělají všechny rozvody, vzduchotechnika a podlahové vytápění. Vypadnou pak úplně podhledy a o výšku podhledů se sníží i konstrukční výška budovy. Když si zákazníci spočítají, že při stavbě stěn ušetří jednu nebo dokonce i dvě vrstvy tepelně dobře izolujících, a tedy nikoliv zcela levných tvárnic, tak je jejich rozhodnutí čistě ekonomické. Ano, nabídka na rozvod vzduchu v plochém provedení je dražší, ale jeho cena je kompenzována úsporami jinde. Musí se k němu zákazník rozhodnout již ve fázi projektu a pak se konstrukce domu zvoleným rozvodům vzduchu přizpůsobí. Mnoho stavebníků volí konkrétní provedení rozvodů vzduchu, až když na ně dojde řada. Pak se to řeší kulatým potrubím, musí se dělat podhledy atp. Takže systém rozvodu vzduchu je sice levnější, ale již předtím byly vynaloženy náklady na vyšší stěny a následně na skrytí potrubí v podhledech atp. Systém s plochými rozvody se běžně používá v Německu a my jej převzali od německého PEDOTHERMU, který jej nabízí jako PEDOTHERM Multibreeze.

Josef Hodboď, TZB-info:
Děkuji vám za rozhovor. Věřím, že letošní návštěva Infothermy v Ostravě, kdy smogovou situaci signalizoval index číslo 5, tedy špatná kvalita ovzduší, zájem o řízené větrání s rekuperací povzbudila. Bohužel i z jiné strany, než jen pro zajištění přívodu čerstvého vzduchu, ale ze strany nutnosti vzduch pro dýchání filtrovat.