Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Malá lokální větrací jednotka PULSE 160

PULSE 160 je malá větrací jednotka se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu, určená k ekonomicky úspornému větrání jednotlivých místností. Je ideálním řešením pro snadnou náhradu nefunkčních, dříve instalovaných ventilátorů bez potřeby dodatečných stavebních úprav, elektroinstalace a zajištění odvodu kondenzátu.

Obr. 1 Jednotka PULSE 160
Obr. 1 Jednotka PULSE 160

Jednotka je vhodná pro novostavby nebo rekonstrukce starších bytových domů. U rekonstrukcí slouží jako záměna stávajícího podtlakového větrání s ventilátory pro odvod odpadního vzduchu. Díky střídavému provozu a akumulaci energie z odpadního vzduchu v regeneračním výměníku z keramiky dochází k podstatnému omezení tepelných ztrát způsobených chladným čerstvým přívodním vzduchem např. při otevření okna. Tyto ztráty by jinak byly hrazeny otopnou soustavou v bytové jednotce.

Obr. 2 Schematický náčrt větrání pobytových místností v bytové výstavbě s použitím lokální větrací jednotky PULSE 160
Obr. 2 Schematický náčrt větrání pobytových místností v bytové výstavbě s použitím lokální větrací jednotky PULSE 160

Popis jednotky

Skříň jednotky PULSE 160 je z odolného tvrzeného plastu. Venkovní subtilní sdružená fasádní mřížka je bílé matné barvy. Část jednotky obsahující regenerační výměník tepla umožňuje instalaci do zdi o max. tloušťce 500 mm. Vnitřní část jednotky je vybavena designových čelním krytem s tlumicí izolací a manuální regulační klapkou.

Jednotka standardně pracuje v režimu střídavého odvodu/přívodu s maximálním průtokem 43 m3/h, přičemž interval změny směru proudění je 70 vteřin.

Obr. 3 Rozměrový náčrtek jednotky PULSE 160
Obr. 3 Rozměrový náčrtek jednotky PULSE 160

Ventilátor

Jednotka je osazena reverzibilním axiálním ventilátorem se stejnosměrným motorem 12 V a je určena pro trvalý provoz. Hlavní napájení jednotky je řešeno přes nástěnný ovladač PULSE CONTROL PRO (trafo 230 V–12 V je součástí dodávky ovladače).

Rekuperace

Zařízení je dále vybaveno regeneračním výměníkem z keramiky, kde průměrná tepelná účinnost je 81 % (maximální až 93 %). Údržba a servis jsou snadné, výměník je přístupný po odejmutí vnitřní části jednotky s ventilátorem. Na venkovní straně keramického výměníku a na vnitřní straně interiérové mřížky je umístěn filtr třídy G3 (ISO coarse 45 %).

Regulace

Ovladač PULSE CONTROL PRO s integrovaným senzorem vlhkosti není standardně součástí dodávky jednotky (nutné příslušenství) a umožňuje ovládat až 4 jednotky PULSE 160.

Mezi standardní funkce patří přepínání 4 otáček ventilátoru nebo možnost nastavit různé provozní režimy:

  • Eco – provoz v páru, kdy jednotky přepínají směr proudění po 50–70 vteřinách v závislosti na otáčkách ventilátoru, zpětné získávání tepla probíhá
  • Full-blast – provoz pouze jedním směrem proudění, umožňuje důkladné vyvětrání místnosti, bez zpětného získávání tepla
  • Automatický režim – otáčky ventilátoru jsou regulovány automaticky na základě indikace senzoru vlhkosti, který je integrován v nástěnném ovladači PULSE CONTROL PRO. Tato regulace zajišťuje optimální kvalitu vzduchu v místnosti
  • Režim spánku – jednotka na 1 hodinu přestane pracovat, aby osoby v místnosti mohli usnout, po této době bude systém pokračovat v dříve aktivovaném režimu

Montáž


Jednotku je možné instalovat pouze v horizontální ose tělesa výměníku se sklonem min. 1 % k venkovní straně stěny. Dlouhý připojovací nástavec (500 mm), který obsahuje keramický tepelný výměník, ventilátor a filtry, je možné přizpůsobit dle tloušťky stěny (min. 280 mm). Unikátní konstrukce jednotky zajišťuje snadnou údržbu i čištění. Jednotku PULSE 160 je vhodné využít při výměně stávajícího ventilátoru bez náročných instalačních příprav.

Obr. 4 Sestava větrací jednotky PULSE 160Obr. 4 Sestava větrací jednotky PULSE 160
Obr. 4 Sestava větrací jednotky PULSE 160
Obr. 5 Sestava ovladače PULSE CONTROL PRO
Obr. 5 Sestava ovladače PULSE CONTROL PRO

Obr. 6 Popis ovladače PULSE CONTROL PRO
Obr. 6 Popis ovladače PULSE CONTROL PRO

Katalogový list ke stažení:
http://www.elektrodesign.cz/web/cs/product/pulse-160-mala-rekuperacni-jednotka


ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
logo ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.

Výrobce profesionální vzduchotechniky. Nabídka pro odborné vzduchotechnické firmy a projekční specialisty, OEM partnery. Hobby sortiment obsahuje nabídku produktů, jejichž instalaci lze zvládnout svépomocí a je vhodný pro rodinné domy a bytovou výstavbu.