Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ROVENTO® – větrací jednotka s regenerací tepla a přenosem vlhkosti vhodná pro dřevostavby

Větrací jednotky jsou určené pro přívod čerstvého předehřátého vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu z pobytových prostorů bytů a rodinných domů. Jednotky ROVENTO® jsou vhodné zejména pro větrání rodinných domů jak zděných, tak dřevostaveb.

Obr.1: Větrací jednotka ROVENTO®
Obr.1: Větrací jednotka ROVENTO®

Společnost ELEKTRODESIGN ventilátory, s.r.o. je nejen úspěšným dodavatelem v sortimentu ventilátorů a vzduchotechnického příslušenství, ale také výrobcem a dodavatelem rekuperačních a regeneračních jednotek pro komerční i rezidenční použití včetně vlastních řídicích systémů. V oblasti větracích jednotek pro rezidenční použití nabízí společnost ELEKTRODESIGN ventilátory, s.r.o. řadu větracích jednotek ROVENTO®.

Jednotky ROVENTO® jsou vybavené rotačním entalpickým regeneračním výměníkem pro zpětný přenos tepla (teplotní účinnost až 84 %) a vlhkosti ze znehodnoceného odváděného vzduchu do přívodního čerstvého vzduchu. Přenosem vlhkosti do čerstvého větracího vzduchu dokážou jednotky ROVENTO® zabránit nadměrnému vysušování vzduchu v prostorách rodinných domů (zejména u dřevostaveb s difuzně otevřenou obvodovou konstrukcí) při provozu větracího systému. Ze zkušeností je známým faktem, že u dřevostaveb větraných rekuperačními jednotkami bez přenosu vlhkosti dochází k nadměrnému vysušování vzduchu uvnitř objektu, které má za následek zvýšenou nemocnost obyvatel. Z hygienického hlediska je rozsah optimální relativní vlhkosti v pobytových prostorech rodinných domů doporučována v rozmezí 40–60 % r.v.. Hlavním úkolem větracích jednotek je udržení relativní vlhkosti vzduchu v optimálních mezích. V rozmezí relativní vlhkosti od 40 do 60 % r.v. nedochází k nadměrnému výskytu plísní, roztočů, bakterií a ostatních zdraví škodlivých látek ve větraném prostoru. Vliv prostředí na lidský organizmus v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu přehledně znázorňuje Sterling-Scofieldův diagram uvedený níže.

Obr.2: Sterling-Scofieldův diagram
Obr.2: Sterling-Scofieldův diagram
Obr.3: Zvětšený pohled na molekulární strukturu Zeolitového síta
Obr.3: Zvětšený pohled na molekulární strukturu Zeolitového síta

Větrací jednotky ROVENTO® jsou vybaveny rotačním regeneračním výměníkem s hygroskopickou vrstvou tvořenou molekulárním sítem ZEOLIT pro přenos vlhkosti. Speciální vrstva na bázi syntetického Zeolitu nanesená na hliníkový nosič využívá nejnovější poznatky v oblasti nanotechnologií. Hlavní předností je jednoznačně definovaná molekulární struktura. Zeolitová vrstva v maximální možné míře přenáší molekuly vodní páry a zároveň neumožňuje sorpci a přenos molekul pachů a těkavých organických látek VOC. Technologie využívá molekulární síto s efektivním průměrem 4×10–10 m, které sorbuje molekuly vodní páry s průměrem 3,2×10–10 m. Velikost běžně se vyskytujících pachů a VOC představuje 7×10–10 m, tudíž i sorpce těchto nežádoucích látek v zeolitovém sítu je vyloučena.

Hlavní výhody rotačních regeneračních výměníků se Zeolitovou vrstvou jsou následující:

  • Vysoká účinnost přenosu vlhkosti (až 80 %)
  • Bez přenosu zápachu a VOC
  • Nižší riziko zamrzání rotoru v zimním období
  • Nízká tlaková ztráta a s tím související nižší elektrický příkon ventilátorů větrací jednotky

Větrací jednotky ROVENTO® se vyrábějí ve 3 velikostech s maximálním průtokem vzduchu 220 m3/h, 320 m3/h, 520 m3/h. Skříň jednotky je bezrámová složená ze sendvičových tepelně izolovaných panelů tl. 25 mm. Jednotka je určena pro montáž do vnitřního prostředí (např. do technické místnosti) a to na podlahu nebo pod strop.

Obr.4: Rozměry jednotek ROVENTO®
Obr.4: Rozměry jednotek ROVENTO®

Větrací jednotky ROVENTO® jsou vybaveny ventilátory s EC motory s vysokou účinností. Jednotky je možné na přání doplnit elektrickým dohřevem, který je standardně opatřen dvoustupňovou ochranou proti přehřátí pomocí termostatů. Na přívodní i odvodní straně je jednotka opatřena filtrem s třídou filtrace G4 (ISO Coarse 60 %) nebo filtry M5 (ISO ePM10 50 %), popř. pylovými filtry F7 (ISO ePM2,5 70 %).


Větrací jednotky ROVENTO® jsou kompletně vyráběny v ČR a jsou vybaveny regulačním systémem Minireg®, který vyvinula firma ELEKTRODESIGN ventilátory, s.r.o.. Ovládání jednotky je možné z prostorového ovladače, na kterém je možné si navolit 3 stupně průtoku vzduchu, popř. 3 stupně výstupní teploty (u jednotek s dodatečným elektrickým dohřevem). Prostorový ovladač dále umožňuje zapnutí a vypnutí jednotky a signalizaci poruch a servisu. K dispozici je i forma ovladače s dotykovým displejem a rozšířenými možnostmi ovládání a monitoringu jednotky. Ovladač je typu Plug&Play, po připojení ovladače k jednotce je zařízení plně funkční a schopné provozu.

Větrací jednotky ROVENTO® splňují energetickou třídu B.

Obr.5: Ovladač jednotky ROVENTO® určený k montáži na stěnu.
Obr.5: Ovladač jednotky ROVENTO® určený k montáži na stěnu.
Obr.5: Ovladač jednotky ROVENTO® určený k montáži na stěnu.

Bližší informace o větracích jednotkách ROVENTO® pro byty a rodinné domy získáte na stránkách www.elektrodesign.cz.


ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
logo ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.

Výrobce profesionální vzduchotechniky. Člen celosvětově působící skupiny vzduchotechnických výrobců a distributorů Soler & Palau Ventilation Group. Pro stavebnictví zajišťujeme dodávky centrálních větracích systémů s větracími jednotkami DUOVENT® ...