Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Větrací systém s rekuperací tepla OCTOPUS

Větrání s rekuperací tepla je jedním ze zásadních opatření k tomu, aby nový rodinný dům splnil aktuálně požadovaný standard budov s téměř nulovou potřebou energie – NZEB.

Po spuštění videa se přehraje příslušný rozhovor

Větrání s rekuperací tepla je zásadním předpokladem k zajištění výměny vzduchu v místnostech tak, aby odpovídala aktuální potřebě a souběžně probíhala s nejnižší možnou ztrátou tepla způsobovanou odváděním teplého spotřebovaného vzduchu z místností do venkovního prostředí,“ uvádí Ing. Václav Dědič ze společnosti BRILON a.s. „Centrální řešení, tedy s jednou větrací jednotkou a s rozvody vzduchu do jednotlivých místností nabízí větrací systém BRILON-OCTOPUS. Jeho základní zaměření je pro rodinné domy, ale lze jej využít i pro jiné budovy v souladu s výkonovým rozmezím systému.

Nutnost větrat je zásadní. Intenzita větrání systémem BRILON-OCTOPUS může být naprogramována podle denní doby, dne v týdnu, lze dočasně aktivovat intenzívní větrání nebo snížené. Při využití čidla koncentrace oxidu uhličitého se intenzita větrání mění automaticky podle toho, jak intenzívně lidé v domě dýchají a kolik jich je. Vstup prachu z venkovního prostředí je omezen filtrací vzduchu.

V každé větrací jednotce jsou ventilátory, vzduch proudí potrubím a vyústkami a toto vše může být zdrojem hluku. Snížení hluku na technické minimum v systému BRILON-OCTOPUS zajišťuje použití špičkových, nejtišších ventilátorů a hluk tlumící izolace. Dále možnost vložení hlukových tlumičů do rozvodu vzduchu. Přenos hluku mezi místnostmi je prakticky vyloučen topologií systému rozvodů vzduchu OCTOPUS do hvězdy od distribučních boxů. Na první pohled se hvězdicový rozvod vzduchu jeví jako složitější oproti topologii založené na páteřní větvi, ze které vcházejí odbočky do místností. Má však řadu předností. Jeho návrh může být výpočetně jednodušší a následně umožňuje individuální korekce množství vzduchu přiváděného do místností nikoliv na vyústkách v místnostech, což je zdrojem hluku – šumění, ale v distribučním boxu úpravou clonky. Je tedy snadná i následná změna užívání jedné místnosti vyžadující větší změnu množství přiváděného vzduchu, což se provede jen změnou jedné clony v distribučním boxu. To může například vyžadovat stále častější využívání režimu práce formou home office. V topologii s páteřní větví změna v jedné místnosti ovlivňuje větrání ostatních místností, takže na případné změny je nutné reagovat přestavením vyústek v každé místnosti, které zpravidla vyžaduje postupné, vícenásobné hledání optima. Topologie s páteřní větví je i méně odolná proti šíření hluku z jedné místnosti do druhé rozvodem vzduchu.

Větrání s rekuperací tepla je nyní i jedním ze zásadních opatření k tomu, aby nový rodinný dům splnil aktuálně požadovaný standard budov s téměř nulovou potřebou energie – NZEB.

V sortimentu příslušenství k větracímu systému BRILON-OCTOPUS budou například i servopohony řízené klapky, které mohou dočasně uzavírat větrání některých místností, zón v domě a tím snižovat potřebný výkon větrací jednotky, a tedy spotřebu energie s větráním související.

 
 
Reklama