Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Instalace rekuperační jednotky do rekonstruovaného bytu v panelovém domě

Prostřednictvím renomovaných architektů nabízíme zkušenosti s rekonstrukcemi panelových bytů. V tomto případě původní obyvatelé bytu prováděli pouze nezbytnou údržbu, a proto byla celková rekonstrukce po více než třiceti letech užívání nezbytná. Součástí byla také instalace rekuperační jednotky.

Rekonstruovaný byt se nachází v zástavbě čtyřpodlažních panelových domů v Liberci postavených v 70. letech 20. století. Byt má velikost 3+1 a jeho celková plocha dosahuje 75 m2. Původní obyvatelé bytu prováděli pouze nezbytnou údržbu, a proto byla rekonstrukce po 30. letech užívání téměř nezbytná. Noví majitelé bytu provedli, hlavně z finančních důvodů, rekonstrukci v etapách a v průběhu několika let.

Dispoziční řešení

Oba dospělí obyvatelé bytu často pracují doma a bylo proto nutné vytvořit prostor pro práci. K tomuto účelu byla využita chodba před rodičovskou ložnicí. Po odstranění vestavných skříní byly do uvolněného prostoru umístěny dva pracovní stoly a sestava polic a skříněk vyrobených na míru. Na opačné stěně proti pracovním stolům je přes celou stěnu umístěna knihovna.


Půdorys původního stavu i s původním rozměrem plynového kotle, pro který byla vymezena místnost u vstupu.

Přestože jedná o byt v panelovém domě, je vybaven vlastním plynovým kotlem. Po výměně starého stacionárního kotle za závěsný se uvolnil prostor pro police, botník, které částečně nahradily původní šatnu. Pod vlastním kotlem zbylo i místo pro pračku, pro kterou bylo nutné vytvořit nové připojené vody a kanalizace.


Půdorys upraveného bytu včetně rozmístění pevného i mobilního nábytku.

Rekonstrukce

Postupně byla provedena kompletní rekonstrukce koupelny a kuchyně, včetně nových rozvodů vody a kanalizace a kompletní výměny spotřebičů. S novými spotřebiči a stoupajícími nároky na spotřebu elektrické energie bylo nutné provést také částečnou rekonstrukci elektrického vedení včetně posílení příkonu.


Nové vnitřní okno propojuje kuchyni s obývacím pokojem
 
Na okno z kuchyně navazuje v obývacím pokoji jídelní stůl
 
Celá jedna stěna pracovny na místě původní chodby je vyhrazena knihám.

Poslední fází rekonstrukce byla výměna oken, kterou se obyvatelé bytu rozhodli spojit s vybouráním otvoru do panelové zdi mezi kuchyní a obývacím pokojem. Kuchyň je v těchto typech domů bohužel velmi stísněná a i rodina běžné velikosti proto musí často stolovat v obývacím pokoji. Okénko mezi kuchyní a obývacím pokojem přispělo ke zjednodušení stolování a zlepšilo i komunikaci obyvatel bytu.


Při výměně okna balkonové sestavy se otevřel nerušený výhled na panorama ještědského hřebene
 
Řezání okna mezi kuchyní a obývacím pokojem.

Na vyřezání otvorů v panelové stěně si majitelé bytu najali profesionální firmu, která kromě vyřezání požadovaného otvoru provedla i jádrové vrty pro rozvod vzduchotechnického potrubí.

Vzduchotechnika

Původní netěsná okna byla vyměněna za nová, plastová, která sice zamezují úniku tepla, avšak zároveň výrazně omezila i přívodu a cirkulaci vzduchu z exteriéru. V bytě tak docházelo ke zvýšení vlhkosti až na mezní hodnoty. Dodržovat pravidelný (normový) režim větrání je poměrně náročné a při pohybu malých dětí interiéru bytu je v zimních měsících téměř nemožné. Manželé se proto rozhodli pro instalaci řízeného větrání s rekuperací pomocí malé vzduchotechnické jednotky, instalované v podhledu WC. Instalace VZT jednotky, a to včetně jádrového vrtání otvorů pro vzduchotechnické potrubí, proběhlo v rámci poslední fáze rekonstrukce.


Půdorys rozvodů VZT potrubí. Nasávání čistého vzduchu je umístěno v parapetu balkonového
okna a odvod je zaústěn do centrálního potrubí.

Vzduchotechnická jednotka kromě vlastního (pravidelného) větrání získává ze vzduchu zpětně (rekuperuje) teplo. Špinavý, ale teplý vnitřní vzduch předá v rekuperační jednotce své teplo přicházejícímu čistému, ale studenému vzduchu. Tím dochází k výrazným úsporám energie na vytápění, ale při tom je zajištěno dostatečné větrání prostor bytu.


Rekuperační jednotka je umístněna pod stropem wc a v místnosti je rovněž umístěna i regulace.

Sádrokartonová předstěna skrývá přívodní potrubí vedoucího z místa nasávání vzduchu z exteriéru, v parapetu balkónového okna.

Sádrokartonový podhled v obývacím pokoji skrývá rozvody vzduchotechnického potrubí vedoucích i do dalších místností v bytě..

Rozvody potrubí byly navrženy v několika variantách. Jako nejlepší se nakonec ukázalo vybudování sádrokartonového podhledu nad částí obývacího pokoje, ve kterém je umístěno vzduchotechnické potrubí, rozvádějící čistý vzduch do dalších místností. Odpadní vzduch z rekuperační jednotky je odveden do centrálního vzduchotechnického potrubí domu. Nasávání čistého vzduchu je zajištěno přes větrací mřížku, umístěnou pod parapetem balkonového okna.

Projektové práce

Architektonický návrh a stavební projekt: Ing. arch. Vladimír Balda, Liberec
Interiér: Lucie Baldová, Liberec
Statika: Ing. Vít Hušek - KCE statika a dynamika staveb s.r.o., Liberec
VZT: Jan Burgr - SIL s.r.o., Liberec

Fotografie

MgA. Aleš Jungmann
Ing. arch. Vladimír Balda

 
 
Reklama