Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Školní větrání během pandemie

Nedostatečně větrané učebny jsou každodenní realitou bez ohledu na roční období. Během pandemie se ale nejedná jen o těžký vzduch s vysokou hladinou CO2, bolest hlavy a ztrátu koncentrace, ale jde o životy lidí. Řešením je WHISPER AIR – decentralizovaná větrací jednotka s vynikajícími parametry rekuperace tepla (viz obr. níže) a nízkou spotřebou energie.

Podívejte se na záznam z přednášky produktové manažerky 2VV PARTNER IN VENTILATION, Marty Kunzmannové, na téma „Školní větrání v době pandemie“ v rámci online vydání XI. Sympozia GREEN WAY 2020, ve které se o fungování WHISPER AIR dozvíte podrobné informace.

Odborníci v oblasti vzduchotechniky již dlouhou dobu hovoří o alarmující skutečnosti, že až 90 % času trávíme v interiéru a je proto nezbytné zajistit kvalitní větrání. Důsledky nedostatečného větrání či nevětrání jsou prokázané – bolesti hlavy, únava, ztráta koncentrace, atd. Mnozí, výše uvedené, považovali za marketingovou rétoriku právě odvětví vzduchotechniky, s cílem lépe prodat vzduchotechnické systémy, ale to už je snad za námi. Dalším úskalím může být obtížné získávání finančních prostředků k zajištění kvalitního větrání – neblahým příkladem jsou školská zařízení. Naše děti jsou vzdělávány v nedostatečně větraných učebnách a kroky ke zlepšení jsou pomalé.
COVID-19 přináší revoluci v přístupu k větrání. Diskuse o nutnosti větrání se z téma „potřebné“ změnila na téma „život-zachraňující“. Vědci a odborníci z celého světa docházejí ke stejnému závěru – riziko přenosu infekce vzduchem (COVID-19 včetně) se v intenzivně větraném interiéru dramaticky snižuje.


Doposud běžným ukazatelem pro kvalitně větraný interiér byla hladina koncentrace CO2 nepřevyšující 1 000 ppm, případně řízení dle relativní vlhkosti. V souladu s tím jsou vzduchotechnické systémy navrhovány a provozovány. Samozřejmostí je zajištění co nejekonomičtějšího provozu. V době pandemie se kritéria pro větrání zásadně mění. Hlavním a jediným kritériem se stává intenzita větrání. Klíčovým ukazatelem je výměna vzduchu za hodinu. Odborníci se shodují, že v době pandemie by se vzduch ve využívaném interiéru měl vyměnit alespoň 6krát za hodinu, ideálně s 2 hodinovým přesahem, tedy 2 hodiny před otevřením a 2 hodiny po zavření.

Ve školách, kde není instalováno nucené větrání, mohou využít pouze tzv. přirozené větrání, tedy otevřená okna. Pro dosažení šesti násobné výměny vzduchu za hodinu, by bylo nutné každých 10 minut otevřít okna dokořán na cca 5 minut. Bohužel, to vše bez garance skutečně kvalitního provětrání celého prostoru učebny. Dokážete si představit tak časté otevírání oken, když venkovní teplota klesne pod +10 °C a níže? Aby žáci a učitelé mohli zůstat ve třídě, museli by obléknout zimní bundy a kabáty. Je zajištění tak intenzivního přirozeného větrání reálné? Nejen že tepelný komfort je ztracen, další v řadě je významný nárůst nákladů na (do)vytápění a samozřejmě průnik venkovního hluku a veškerých nečistot (smog, prach, alergeny).

Běžnou realitou a každodenním obrazem jsou nedostatečně větrané učebny, a to bez ohledu na roční období. Během pandemie se ale nejedná jen o těžký vzduch s vysokou hladinou CO2, bolest hlavy a ztrátu koncentrace, ale jde o životy lidí.

Foto – status jednotky v reálném provozu
Obr: Foto – status jednotky v reálném provozu
Odpadní vzduch z interiéru předá teplo přívodnímu čerstvému vzduchu a zvýší teplotu z −2 °C (sání do jednotky) na teplotu +17 °C (výfuk do interiéru)
Přiváděný čerstvý vzduch do jednotky: −2 °C
Přiváděný čerstvý vzduch do interiéru: 17 °C

Řešením je WHISPER AIR – decentralizovaná větrací jednotka s vynikajícími parametry rekuperace tepla (viz obr. níže) a nízkou spotřebou energie. Jednotka je určena pro učebny, kanceláře, konferenční místnosti a všechny interiéry, kde je vhodné tzv. mono-zonní větrání. Díky bezpotrubnímu řešení je ideální i pro instalaci do již provozovaných budov. Odpadá totiž obtížná instalace vzduchotechnického potrubí.

Větrací jednotka je dostupná v různých velikostech (nominální průtoky: 400, 700, 1 000 m3/h), tak aby vyhovovala jakékoli velikosti interiéru a zajistila dostatečnou výměnu vzduchu v době pandemie i mimo ni.

WHISPER AIR větrací jednotka přivádí čerstvý venkovní vzduch do interiéru a plynule jej distribuuje napříč celou místnosti. Maximální rychlost proudícího vzduchu v pobytové zóně není vyšší než 0,2 m/s, což hodnoceno dle Beaufortovi stupnice rychlosti větru je naprosté bezvětří, není tedy možné, aby osazenstvo v místnosti proudění vzduchu pocítilo.

Ani hlukové parametry jednotky neprozradí její chod. Při nominální průtoku a ve vzdálenosti 1 m od jednotky hladina akustického tlaku nepřesahuje 35 dBA – vyčísleno na škále hlučnosti, jednotka WHISPER AIR je tišší než čítárna v knihovně, kde se počítá s akustickým tlakem 40 dBA.


WHISPER AIR zajistí kvalitní větrání během pandemie i v běžném provozu. Intenzivní větrání v režimu CAV (regulace na zvolený průtok měřený jednotkou se zajištěním vyrovnaného přívodu a odvodu) je vhodné pro období s vysokým rizikem nákazy infekčním onemocněním. V tomto režimu jednotka zajištuje konstantní větrání interiéru na požadovaný výkon – tedy zajistí požadovanou výměnu vzduchu za hodinu. Díky integrovanému časovači lze snadno nastavit doporučenou dobu přesahu provozu (2 hodiny před i po). Pro běžný provoz je doporučen tzv. režim DCV (větrání dle požadavku), kdy je intenzita větrání řízena dle koncentrace CO2 (čidlo CO2 je součástí dodávky). Tento režim zajišťuje nejekonomičtější provoz jednotky.

10 + 1 důvodů proč zvolit WHISPER AIR
Nepřetržitý přísun čerstvého venkovního vzduchu Vysoká rekuperace tepla, entalpická verze i rekuperace vlhkosti
Vynikající kontrola kvality vzduchu Mimořádně tichý provoz
Stop venkovnímu hluku a znečištění Energeticky-úsporné řešení
Prevence únavy, bolesti hlavy a ztráty soustředění Vhodná i pro renovace
Ideální volba pro alergiky a lidi s dýchacími potížemi Snadná instalace

Významné snížení rizika přenosu infekční nákazy vzduchem


  • 3 velikosti s jmenovitým průtokem 400, 700 a 1 000 m3/h
  • Vysoká účinnost rekuperace tepla až 90 %
  • Vysoká rekuperace vlhkosti až 60 % (entalpická verze)
  • Velmi tichý provoz – 35 dBA
  • Integrované čidlo CO2
  • Energeticky úsporné EC motory

Více o výhodách rekuperace a vhodných modelech najdete na www.2vv.cz. Výhradní zastoupení společnosti 2VV s.r.o. pro Českou a Slovenskou republiku zajišťuje společnost Multi-VAC s.r.o., www.multivac.cz.

2VV s.r.o.
logo 2VV s.r.o.

Společnost 2VV je českým výrobcem široké škály vzduchových clon, větracích a rekuperačních jednotek, vytápěcích jednotek, ohřívačů a čističek vzduchu. V současné době se společnost 2VV řadí mezi významné evropské výrobce nejen pro komerční, ale ...