Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Dýchejte bezpečně s 2VV antivirovou čističkou VIREX AIR

Už více než čtvrtstoletí firma 2VV navrhuje a vyrábí špičkové vzduchotechnické výrobky, které přinášejí čerstvý vzduch milionům lidí po celém světě. Nejnovějším přírůstkem 2VV portfolia je antivirová mobilní čistička vzduchu VIREX AIR, která razantně snižuje riziko přenosu infekční nákazy vzduchem uvnitř budov.

Odstraňuje z místnosti viry (včetně SARS-CoV-2), bakterie, pyly, spory plísní a jiné nečistoty rozptýlené ve vzduchu. VIREX AIR využívá dvě účinné technologie čištění vzduchu v jednom zařízení. První technologií je dezinfikující UVC záření a druhou velmi jemná a účinná filtrace s použitím HEPA filtru třídy 14. Jako celek zajišťuje VIREX AIR excelentní čištění vzduchu s více než 99,995 % účinností.

Jak vybrat správnou čističku vzduchu?

Účinnost každé čističky vzduchu je dána dvěma základními parametry. Prvním je vzduchový výkon. To je parametr, který jasně říká, kolik vzduchu a za jaký časový úsek může čističkou vzduchu projít, tedy pro jak velký prostor je čistička vzduchu vhodná. Druhým, velmi důležitým parametrem, je použitá technologie čištění vzduchu. Ta říká, jakým způsobem jsou nečistoty ze vzduchu odstraňovány a s jakou efektivitou. V neposlední řadě je při výběru zařízení nutné brát v potaz i jeho hlučnost/tichost provozu.

Vzduchový výkon


Velikost čističky – její vzduchový výkon, volíme podle velikosti (objemu) místnosti, kde chceme vzduch čistit. Správně zvolená čistička vzduchu by měla být schopna přefiltrovat objemu vzduchu v místnosti několikrát za hodinu. Kolikrát za hodinu je filtrace vzduchu žádoucí se liší podle osazenstva v místnosti, či podle ročního období/infekčního (pandemického) období. Velikost čističky (m3/h) lze snadno dopočítat vynásobením objemu místnosti (m3) požadovanou filtrací za hodinu. Níže výpočet velikosti čističky pro modelovu místnost o objemu 160 m3 a při odlišných požadavcích na filtraci:

 • Osoby bez dýchacích obtíží –minimálně 2,5 násobná filtrace => požadovaný výkon čističky min. 400 m3/h (2,5×160 m3)
 • Alergici –minimálně 4 násobná filtrace => požadovaný výkon čističky min. 640 m3/h (4×160 m3)
 • V době pandemie a jiných obdobích se zvýšeným rizikem přenosu nákazy vzduchem, je doporučována minimálně 6 násobná filtrace => požadovaný výkon čističky min. 960 m3/h (6×160 m3)

VIREX AIR antivirová čistička vzduchu je díky svému nominálnímu vzduchovém výkonu 1.000 m3/h ideálním řešením pro místnosti o objemu zhruba 160 m3, kde i v době pandemie, hravě zajistí 6násobnou filtraci vzduchu v interiérech typu třída, učebna, posluchárna, kancelář, recepce, foyer, čekárna, ordinace, bar, kavárna, posilovna, provozovna maloobchodu, apod.

Velmi podstatnou výhodou je i konstrukce čističky VIREX AIR, jejíž výfuk a sání je koncipován dle principu distribuce vzduchu v čistých prostorách. Proud čistého, dezinfikovaného a přefiltrovaného vzduchu je vyfukován kolmo ke stropu tak, aby zajistil rovnoměrnou distribuci čistého vzduchu a zároveň podpořil proudění v místnosti od stropu směrem k podlaze. Tento systém cirkulace vzduchu podporuje přirozené usazování aerosolů a kapének a vytlačuje znečištěný vzduch směrem dolů k sání čističky.


Technologie čištění vzduchu – velmi jemná HEPA filtrace

Dalo by se předpokládat, že velmi jemná HEPA filtrace funguje na stejném principu jako cedník, tedy zachytí pouze částice, které jsou větší než mezery mezi vlákny filtru. Není tomu tak. Různé velikosti velmi jemných částic, jako jsou viry, bakterie, atd., mají vzájemně odlišnou trajektorii pohybu, a tím se u nich uplatňuje jiný princip zachycení HEPA filtrem. Difuzní a přilnavý princip platí pro nejmenší a středně velké mikročástice. Elektrostatické a přilnavé síly v materiálu filtru působí jako permanentní magnet (tzv. elektret) a jakmile se mikročástice k povrchu vláken filtru přiblíží, nebo se jich dotknou, přilnou k nim. Větší mikročástice jsou pak zachyceny na náběžných hranách vláken nebo mezi vlákny.
VIREX AIR antivirová čistička vzduchu je vybavena 2 stupňovou filtrací. Prvním stupněm je předfiltr F7 – filtrační třída ePM1 55 % dle ISO16890 (F7 dle původní normy EN779: 2012). Předfiltr primárně chrání vnitřní části zařízení, zajišťuje jeho bezproblémový chod a prodlužuje životnost HEPA filtru. Druhým stupněm filtrace je vysoce účinný filtr HEPA 14, který zachytí 99,995 % velmi jemných částic o velikosti 0,1–0,3 mikronů (dle normy EN1822), tedy i bakterií a virů, včetně nyní obávaného SARS-CoV-2. Otázkou je, jak velké viriony daného viru se ve filtrovaném prostoru vyskytnou. Např. pro SARS-CoV-2 se uvádí průměrná velikosti virionu 0,12mikronů, v odborné literatuře a dle vyjádření odborníků je velikost v rozmezí 0,08–0,15 mikronů. K tomu je ale nutné doplnit, že virion ve většině případů necestuje sám, ale je obsažen v aerosolu (obalen vodou či na povrchu prachových částic) a kapénkách (větší kapička vody), to znamená, že jeho velikost je násobně větší. Tedy filtr HEPA 14 zajistí vysoce účinnou filtraci mikročástic rozptýlených ve vzduchu; převedeno na čísla: z 100.000 mikročástic jich pouze 5 nebude zachyceno.

Technologie čištění vzduchu – UVC záření


UVC zářiče vydávají ultrafialové záření s germicidními účinky, které zničí viry, bakterie, zárodky plísní a veškeré nežádoucí mikroorganismy v dosahu. Principem UVC záření je fyzické narušení struktury DNA, resp. RNA. (Viry mají RNA – Ribonukleová kyselina, bakterie, stejně jako lidé, mají DNA – Deoxiribonukleová kyselina.) Účinek UVC záření je u těchto mikroorganizmů stejný. UVC zamezí jejich rozmnožovaní a dochází k jejich úplnému zániku. V případě nedostatečného ozáření, dokážou tyto mikroorganismy svoji poškozenou DNA, resp. RNA v krátkém časovém úseku opravit, tzv. reaktivace. Je tedy nutné volit takovou dávku UVC záření, aby byl mikroorganismus dostatečně inaktivován. V tom spočívá síla technologie čištění vzduchu UVC zářením a rozhodujícími parametry jsou intenzita záření a doba expozice.

Mobilní čistička VIREX AIR je osazena UVC komorou, která obsahuje čtyři germicidní UVC zářivky vyzařující ultrafialové záření o vlnové délce 254 nm. Zářivky dlouhé 95 cm s celkovým příkonem 120 W zajistí 48 W čistého UVC záření, které v prostorné komoře fyzicky naruší struktury DNA, resp. RNA nežádoucích mikroorganizmů. Prostorná UVC komora a podélné umístění výkonných UVC zářivek zajišťuje vysokou a konzistentní expozici vzduchu UVC záření, a tím i velmi významnou dezinfekční účinnost.

Celková účinnost čističky VIREX AIR, kde již samotný HEPA filtr zachytí 99,995 % mikročástic, se průchodem vzduchu UVC komorou významně zvyšuje a i oněch 0,005 % mikročástic, které HEPA filtrem nemusí být zachyceny, jsou ošetřeny vysokou dávkou UVC záření. A záměrné je i umístění UVC komory těsně před HEPA filtrem, tak aby povrch filtru byl neustále ošetřován UVC zářením.

V neposlední řádě nutno zdůraznit, že čistička vzduchu VIREX AIR je konstruována tak, aby nedocházelo k nežádoucím expozicím UVC záření. Navíc aktivace UVC zářivek je přímo závislá na těsném uzavření servisních dveří čističky.

Tichost provozu

Hlukové parametry jsou neméně důležitým kritériem při výběru čističky vzduchu. VIREX AIR je tiché zařízení, které díky nízkému akustickému tlaku svým provozem neruší ani tiché prostory. Popisováno na škále hlučnosti jsou akustické parametry čističky vzduchu VIREX AIR (ve vzdálenosti 1,5 m) následující:

 • 1. stupeň výkonu – 29,1 dBA (450 m3/h)
 • 2. stupeň výkonu –37,6 dBA (720 m3/h)
 • 3. stupeň výkonu – 43,9 dBA (1 000 m3/h)

Nejen protože je tak tichá, je VIREX AIR skvělou volbou pro zajištění excelentního čištění vzduchu s účinností vyšší než 99,995 %.

Ovládání

Antivirová čistička vzduchu VIREX AIR je zaměřena na maximálně účinný provoz s jednoduchým a intuitivním ovládáním, tak aby si s její obsluhou věděl rady každý uživatel. Dálkový ovládač s infračerveným paprskem přepíná výkon ventilátoru ve 3 stupních (450/720/1 000 m3/h) a výkon UVC zářivek lze nastavit ve 2 stupních (60/120 W).

Pro rychlou a snadnou instalaci je čistička vzduchu vybavena kabelem s EURO koncovkou, takže stačí zapojit kabel do 230 V elektrické zásuvky a zařízení zapnout.

Servis a údržba

Stejně jako každý jiný elektrospotřebič, i čistička vzduchu VIREX AIR potřebuje ke svému bezproblémovému chodu pravidelnou údržbu. Jedním z důležitých kroků kvalitní údržby je pravidelná výměna vzduchových filtrů. Nutnost výměny je monitorována měřením tlaků uvnitř zařízení a indikována blikající kontrolkou na těle zařízení (F – předfiltr, H – HEPA filtr). K zajištění trvale maximální filtrační účinnosti doporučujeme výměnu vzduchových filtrů po 6 měsících provozu.

Doporučený postup pro bezpečnou výměnu filtrů je stejná jako pro výměnu filtrů u jiných vzduchotechnických zařízení. Technik provádějící výměnu by měl být vybaven ochrannými pomůckami (rukavice a ochrana dýchacích cest). Použité filtry vyjmout ze zařízení, vložit do plastového pytle a neprodyšně uzavřít. Povrch použitého plastového pytle vydezinfikovat a vložit do druhého plastového pytle, opět neprodyšně uzavřít a povrch vydezinfikovat. Takto ošetřený pytel s použitými filtry je nutné uchovat mimo dosah osobního kontaktu po dobu 3 dní, poté lze odevzdat jako běžný komunální odpad. Doba uchování mimo dosah osobního kontaktu je nezbytná pro zánik všech mikroorganismů, které bez hostitele nejsou po této době schopni existence.

Pozornost je nutné věnovat i UVC zářivkám, jejichž výkon během provozu postupně klesá a dle toho je stanovena i jejich životnost. UVC zářivky použité v čističce VIREX AIR mají výrobcem předepsanou životnost na 9.000 provozních hodin, to znamená, že po tuto dobu jejich výkon neklesne pod 80 %. Pro běžný provoz s 8 hod. pracovní dobou a 250 pracovními dny/rok to znamená životnost 4,5 roku. Nicméně pro zachování maximálního dezinfekčního účinku doporučujeme výměnu častěji.

Výměna UVC zářivek je jednoduchá jako výměna běžných zářivek, ve skutečnosti ještě jednodušší díky výškové dostupnosti.

Nepodceňujme kvalitu vnitřního prostředí a společně s antivirovou čističkou vzduchu VIREX AIR aktivně snižujme riziko přenosu infekční nákazy vzduchem. Zajistíme tak kvalitní vnitřní prostředí nejen v době zvýšeného rizika infekčních onemocnění, ale i v době zvýšeného výskytu pylů, prachu a jiných nečistot rozptýlených ve vzduchu. VIREX AIR není řešením jen pro pandemii, měl by být součástí standardního vybavení vnitřních prostor všude tam, kde se shlukují lidé.

VIREX AIR

Základní parametry:

 • Vysoce účinná filtrace HEPA H14 (99,995 %)
 • UVC komora s ultrafialovým zářením o vlnové délce 254 nm
 • Předfiltr ePM1 55 %
 • Vzduchový výkon 1 000 m3/h
 • Výkonný a úsporný EC ventilátor
 • Tichý provoz (pouze 37,8 dBA při 720 m3/h)
 • Indikace zanesení filtrů (tlakový sensor)
 • Indikace poruchy ventilátoru
 • Jednoduché ovládání
 • Rychlá instalace a snadná údržba

Více o čističce vzduchu VIREX AIR a další produktové nabídce najdete na www.2vv.cz. Výhradní zastoupení společnosti 2VV s.r.o. pro Českou a Slovenskou republiku zajišťuje společnost Multi-VAC s.r.o., www.multivac.cz.

2VV s.r.o.
logo 2VV s.r.o.

Společnost 2VV je českým výrobcem široké škály vzduchových clon, větracích a rekuperačních jednotek, vytápěcích jednotek, ohřívačů a čističek vzduchu. V současné době se společnost 2VV řadí mezi významné evropské výrobce nejen pro komerční, ale ...