Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

90 % času uvnitř

Proč je důležité sledovat kvalitu vnitřního vzduchu? Podle nedávných studií bylo zjištěno, že průměrný člověk stráví až neuvěřitelných 90 % času uvnitř – ať už doma, v práci, ve škole nebo třeba při jídle. Takovýmto dlouhodobým pobytem v uzavřených prostorách bez řízené ventilace dochází k postupnému zhoršování kvality vzduchu.

Jak se na nás projevuje vydýchaný vzduch

Prvním projevem, který někdy pocítil určitě každý, je zvláštní nepříjemný pocit tepla po těle. Dalším projevem pak může být snížená schopnost koncentrace, pocit únavy až bolesti hlavy nebo i závratě či špatná kvalita spánku.

Co jsou vlastně hlavní znečišťující látky ve vzduchu?

Samozřejmě vždy záleží na převažujícím zdroji znečištění. Ať už chceme nebo nechceme, člověk představuje ve vnitřních prostorách (domy, byty, školy, nemocnice, …) největší zdroj znečištění. Lidský organizmus svojí metabolickou činností, produkuje, kromě oxidu uhličitého pak zejména těkavé organické látky, takzvané VOC (angl. Volatile Organic Compounds). Tyto látky jsou z hlediska znečištění vnitřního vzduchu ty, kvůli kterým je zejména nutné větrat – odéry, zápachy.

Jak stoupá v místnosti koncentrace CO2 (místnost se vydýchává), tak současně s tím stoupá i koncentrace znečišťujících látek - z tohoto důvodu byla koncentrace CO2 historicky zvolena jako dobrý ukazatel míry znečištění vnitřního vzduchu, odrážející množství lidí v daném prostoru.

Řízení ventilačních jednotek podle koncentrace CO2 Protronix

Oxid uhličitý tedy není v nižších hodnotách koncentrace bezprostředně škodlivý pro lidský organismus. Hlavní výhodou sledování aktuální koncentrace CO2 je, že velmi dobře vypovídá o tom, jak je daný prostor aktuálně větrán.

Řízení ventilačních jednotek podle koncentrace CO2 bylo v minulosti zavedeno z důvodu, že bylo jednodušší měřit jednu veličinu než tisíce druhů těkavých organických látek.

Prohlédněte si tabulku č. 1 s přehledem hlavních zdrojů znečištění vnitřního vzduchu.

Znečištění vzduchu
Zdroj znečištěníZdroj emisí
Člověk► Dech
► Kožní respirace a transpirace
► Metabolická činnost (plynatost)
► Kosmetika
► Domácí potřeby
► Spalování
(motory, spotřebiče, tabákový kouř)
Stavební materiály
Nábytek
Kancelářské vybavení
Nátěry
► Barvy, lepidla, rozpouštědla, koberce
► PVC
► Tiskárny, kopírky, počítače

Jak se využívá koncentrace CO2 pro řízení ventilace

Podle aktuálně naměřené koncentrace oxidu uhličitého ventilační jednotka řídí svůj výkon tak, aby přiváděla odpovídající množství čerstvého vzduchu. Toto tvoří takzvaný DCV systém (z angl. Demand Control Ventilation), neboli řízení ventilace podle aktuálního požadavku.

Detektory oxidu uhličitého Protronix

Obr. 1 -  prostorový detektor oxidu uhličitého
Obr. 1 - prostorový detektor oxidu uhličitého

Pro efektivní řízení ventilačních jednotek se využívají hlavně prostorové či kanálové detektory CO2. Ty jsou hojně využívány ať už v kancelářských budovách, školách, školkách, obchodních centrech, rodinných domcích, nízkoenergetických domech, pasivních domech a podobně.

Detektory CO2 mají uživatelsky volitelné rozhraní a lze je napojit téměř na jakoukoliv ventilační jednotku. Řízením ventilace na základě výstupu z detektoru CO2 se zvýší komfort vnitřního prostředí a současně se šetří náklady potřebné na větrání a vytápění či klimatizaci vnitřních prostor.

Nevíte, jestli k vaší vzduchotechnice také použít čidla kvality vzduchu? Přečtěte si článek s třemi hlavními důvody, proč používat čidla kvality vzduchu.


Protronix s.r.o.
logo Protronix s.r.o.

Zakázkový vývoj a výroba průmyslové elektroniky. Vyrábíme čidla kvality vzduchu, regulátory ohřevu, čidla oxidu uhličitého, relativní vlhkosti, záznamníky oxidu uhličitého a amoniaku, čidla organických látek a kanálová čidla. Dále nabízíme řídící jednotky ...