Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

4 základní školy – 4 nevyhovující prostředí pro vyučování

Město Hranice v Olomouckém kraji se rozhodlo zakročit a ukázat, že kvalita vnitřního prostředí ve školách není optimální ani pro žáky a ani pro jejich učitele. S čidly kvality vnitřního vzduchu Protronix prováděli v jarních měsících měření ve čtyřech základních školách přímo v městě Hranice.

Největší znečišťovatel – člověk

V prostorách, kde největšího znečišťovatele vnitřního vzduchu představují lidé, je nejvhodnějším řešením sledování a vyhodnocování koncentrace oxidu uhličitého (CO2), která má výborné vypovídací schopnosti o tom, jak je vzduch vydýchaný. Znečištěný – vydýchaný vzduch může způsobovat různé nepříjemné pocity jako je únava, snížená schopnost koncentrace, ospalost až nevolnost, bolesti hlavy i různé projevy alergií.

Ve vybraných školách pomocí našich čidel byla měřena koncentrace CO2, vlhkost a aktuální teplota. Koncentrace CO2 ve většině sledovaných tříd překročila limitní hodnotu 1 500 ppm (Parts Per Million) stanovenou vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

Vydýchaný vzduch není jediným problémem

Mimo vysoké hodnoty koncentrace oxidu uhličitého jsme ve školách naměřili i přes chladné jarní měsíce vysokou teplotu a naopak velmi nízkou vlhkost vzduchu. To vše přispívá k celkovému nepohodlí žáků i učitelů. Naměřené výsledky jsou zachyceny v následujících grafech.

UKÁZKA KONKRÉTNÍHO STAVU MĚŘENÍ V JEDNÉ KONKRÉTNÍ UČEBNĚ VIZ GRAFY:

ZŠ 1. máje dne 28. 3. 2019

Měření koncentrace CO2    

Graf 1 – koncentrace CO2
Graf 1 – koncentrace CO2

Tato měření jako i předešlá měření z jiných škol potvrzují celkový špatný stav kvality vzduchu. Standardní měřící rozsah do 2 000 ppm CO2 je pro školy nedostatečný, proto jsme u školních čidel rozšířili rozsah měření až do 5 000 ppm. U nově zrekonstruovaných školních budov s plastovými okny mnohdy hodnoty překračují i hranici 4 000 ppm.

Měření vlhkosti    

Graf 2 – relativní vlhkost
Graf 2 – relativní vlhkost

Vlhkost byla ve většině tříd spíše nízká. I přestože vyhověla hygienickým limitům (min. 30 %), tak to může vést k vysoušení sliznice a různým respiračním problémům.

Měření teploty    

Graf 3 – teplota
Graf 3 – teplota

Na grafu je vidět, že teplota v učebně přesahuje dovolené maximum 28 °C, kdy už by měla být zajištěna výuka v jiných prostorách.

Na hranici nejsou jen Hranice

Nekvalitní prostředí pro výuku ve školách se netýká jenom tohoto města. Na základě našich měření v různých školách lze přepokládat, že tento problém trápí většinu škol (nejen) v České republice.


Řešení?

Řešením této situace je zavedení či úprava větracího režimu ve třídách. Zvukový alarm ve speciálním školním čidle jednorázově upozorní na překročení nastavené meze koncentrace oxidu uhličitého v dané třídě a na nutnost větrání. Aktuální stav kvality vzduchu je na čidle zobrazován i opticky pomocí jednoduché třístupňové LED indikace.

Díky optické a zvukové signalizaci čidel lze pak snadno větrat tak, aby nebyl překračován doporučený limit a byl tak zaručen rozumný komfort žáku i učitelů. Navíc jsou školní čidla stále připravena do budoucna řídit svými výstupy ventilační nebo rekuperační jednotky.

Příliš vysoké (koncentrace CO2, teplota) nebo naopak příliš nízké (vlhkost) hodnoty nezpůsobí trvalou újmu na zdraví, ovšem takovéto hodnoty výrazně snižují komfort vnitřního prostředí ve třídách a tím je snížena schopnost koncentrace žáků či studentů a i učitelů a samozřejmě tím tedy trpí kvalita vzdělávání.

Vhodnou úpravou rozvrhu a zavedením byť manuálního větracího režimu na základě akustické a optické signalizace čidel lze tak jednoduše a s minimálními náklady zajistit odpovídající větrání a i uspořit energii, jelikož se větrá jen tehdy, když je to opravdu nutné.

Přečtěte si více o kvalitě vnitřního vzduchu


Protronix s.r.o.
logo Protronix s.r.o.

Zakázkový vývoj a výroba průmyslové elektroniky. Vyrábíme čidla kvality vzduchu, regulátory ohřevu, čidla oxidu uhličitého, relativní vlhkosti, záznamníky oxidu uhličitého a amoniaku, čidla organických látek a kanálová čidla. Dále nabízíme řídící jednotky ...