Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jednička v boji proti virům a bakteriím – profesionální čistič vzduchu WOLF AIRPURIFIER

Představujeme nový, vysoce výkonný čistič vzduchu WOLF AirPurifier, který dokáže eliminovat až 99,995 % škodlivých částic ve větraném prostoru. Zařízení bylo vyvinuto v reakci na současnou situaci se šířením viru covid-19, avšak jeho využití je mnohem širší.


Použitím hybridního filtru v kombinaci s vysoce účinným HEPA filtrem zajišťuje zachycení zápachů, jemného prachu, sporů, bakterií a virů ze vzduchu a tím zajišťuje stále se zvyšující požadavky na kvalitu vnitřního prostředí.

AirPurifier je vhodný zejména pro oblasti:

 • školství (školy, školky a univerzity)
 • zdravotnictví (ambulance, čekárny, lékárny, kliniky, pečovatelské domy, Alzheimer centra a jiné)
 • gastronomie (kavárny, restaurace a jiné provozovny)
 • administrativy (kanceláře, konferenční a zasedací místnosti)
 • sportu (fitness centra, šatny, haly)

Více na: czech.wolf.eu/airpurifier


Vyroben dle požadavků hygienické normy VDI 6022.
Nejtišší zařízení ve své třídě, pouze 34 dB*.
Snadná instalace – připojíte do zásuvky 230 V a můžete používat.
Nízká spotřeba el. energie v běžném režimu větrání (pouhých 90 W).
Hybridní filtr pro zachycení jemného prachu a zápachů.

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m podle DIN EN ISO 11203, odpovídající objemovému průtoku 70 m3/h.

Proč je zdravé vnitřní prostředí v interiéru tak důležité?

Lidé rádi cestují, tráví čas v přírodě a na čerstvém vzduchu. Faktem je, že 90 % času v průběhu života trávíme v uzavřených vnitřních prostorech. Lidské tělo je poměrně citlivé na vlivy prostředí, ve kterém se nachází, proto právě kvalita a tepelně vlhkostní poměry vnitřního vzduchu přímo ovlivňují naši výkonnost a zdraví.

Věděli jste, že do našeho organizmu denně přijmeme přibližně:

 • 1,5 kg jídla,
 • 2–3 l tekutin,
 • až 10 tisíc litrů vzduchu?

Co představuje znečištění vzduchu?

Vzduch obsahuje množství větších či menších částic, které jsou škodlivé pro naše zdraví. Jde zejména o pevné látky jako mechanické částice, prach, saze, plyny a výpary, látky v tekuté formě, jako například kapky, zápachy, ale i viry a bakterie.

Čím jsou částice menší, tím jsou nebezpečnější – pronikají přes dýchací trubice do plic do těla, případně až do alveolů. Malé mikročástice (≤ 1 µm) se dokonce mohou dostat až do krevního oběhu. Znečištěný vzduch může vést k podráždění dýchacích cest, ovlivnit imunitní systém a mít negativní dopad na srdečně-cévní systém člověka.

OBR.: Zobrazení pronikání drobných částic do lidského organismu.
OBR.: Zobrazení pronikání drobných částic do lidského organismu.

JAK SE VIRUS ŠÍŘÍ?

Většina virů (včetně koronaviru) se podle dosavadních zjištění šíří 3 způsoby:

 1. rozprašování kapičkami do vzdálenosti 1–2 m (kýchání, kašlání, mluvení, zpěv a podobně)
 2. usazením se na povrchu věcí nacházejících se v interiéru (kontakt ruka-povrch nebo ruka-ruka = zanesení na sliznice)
 3. zachytáváním se v aerosolu a následném unášeni proudem vzduchu na delší vzdálenosti.

První dva způsoby šíření je možné snížit překrytím obličeje a správnou hygienou. Třetí způsob je možné eliminovat vhodně navrženým a provozovaným vzduchotechnickým systémem.

Čím menší jsou kapičky (aerosoly), tím déle zůstávají ve vzduchu, přičemž ty nejmenší mohou být unášeny i několik hodin, než se usadí na zem nebo na povrchy okolních předmětů. Je velmi obtížné obecně určit, jak dlouho může být aerosol obsahující virus unášen vzduchem, nebo jakou vzdálenost urazí. Obecně platí, že v menších uzavřených místnostech, kde je nižší hodinová výměna vzduchu, je riziko přenosu podstatně vyšší než v dobře provětrávaných prostorách.

Obrázek níže ilustruje šíření aerosolu během běžné konverzace při zapnuté a vypnuté vzduchotechnice – fialovou barvou jsou označené kapičky dopadající do vzdálenosti cca 1,5 m – červenou barvou ostatní aerosoly, jejichž koncentrace se podstatně snižuje provětráváním prostoru.

(zdroj REHVA: https://www.rehva.eu/activities/covid-19-guidance)


Prevence proti šíření COVID-19 je hlavně o dostatečném větrání prostoru.

Na rozdíl od kouře a prachu, přítomnost aerosolů není možné jednoduše identifikovat, a proto se k určení vysoké koncentrace virů ve vzduchu využívá hodnota CO2, která je spolehlivým ukazatelem „nezdravého“ vnitřního vzduchu.


Měření koncentrace CO2 je poměrně jednoduché a v současnosti se používání snímačů oxidu uhličitého, hlavně v prostorách s trvalým pobytem lidí, stává standardem. Snímače se většinou osazují do potrubí odtahovaného vzduchu nebo pobytové zóny.

DOPORUČENÍ WOLF

Pro zajištění čistého vzduchu ve stávajících vzduchotechnických instalacích.

Ze způsobů, jakým se viry šíří, by se dalo předpokládat, že proudění vzduchu v prostoru může podpořit šíření COVID-19. Avšak opak je pravdou – vzduchotechnické systémy svou činností pročišťují vnitřní prostor, a tím výrazně přispívají k eliminaci koncentrace aerosolů v interiérovém vzduchu. Je proto třeba snížit, resp. vyloučit cirkulaci vzduchu a zvýšit intenzitu větrání čerstvým vzduchem. Venkovní vzduch se v souvislosti s výskytem virů považuje za čistý, protože virus potřebuje pro svůj život hostitele, a tedy ve venkovním prostředí nedokáže přežít. Může se sice zachytit na různých částicích (prach, pyl), avšak tyto jsou odfiltrovány na vstupu do vzduchotechnické jednotky.

Jak tedy provozovat stávající systém vzduchotechniky tak, aby účinně chránil vnitřní prostor proti šíření viru?

 • Určitě nevypínejte ventilační systém a zvyšte objem venkovního vzduchu
  Viru COVID-19 se ve vnitřním prostředí výborné daří přežít, avšak ve venkovním prostředí má jen velmi krátkou životnost. Proto je nejúčinnějším řešením provětrávat prostor s co největším množstvím čerstvého vzduchu a tak účinně minimalizovat koncentraci částic v místnosti, a tímto způsobem snižovat riziko infekce.*
 • Vypněte cirkulaci vzduchu
  Uzavřete (resp. vypněte cirkulaci vzduchu) a změňte režim jednotky pro větrání s úplným podílem čerstvého vzduchu. V případě potřeby zkontrolujte těsnost klapek (platí i pro cirkulační jednotky, jako jsou např. fancoily, kazetové splity, apod.) * V případě, že není možné provozovat systém bez cirkulačního vzduchu, zvyšte třídu filtrace na minimální stupeň ePM 1 50 % (F7), aby se eliminoval počet aerosolů, které by mohly potenciálně přenášet virus.
 • Nastavte větrání na mírný přetlak
  Pro vyšší účinnost tzv. „probírky“ vzduchu lze mírně zvýšit podíl přiváděného vzduchu. Toto zvýšení by však nemělo být oproti odváděnému vzduchu větší než 5 až 10 %, aby nedocházelo k nechtěnému proudění kontaminovaného vzduchu do jiných prostor.
 • Prodlužte provozní časy
  Doporučujeme nechat zapnuté větrání při nominálních otáčkách alespoň 2 hodiny před a po běžném provozu, případně snížit limitní hodnotu CO2 na 400 ppm. Dosáhne se tím vyčištění prostoru, který je následně připraven k pobytu lidí. Úplně ideální je nechat puštěné větrání nonstop, tedy 24/7.
 • Pravidelná údržba
  Pro správné fungování vzduchotechnického systému je nutná pravidelná údržba podle předepsaných intervalů. Jde zejména o správně prováděnou výměnu filtrů, vizuální kontrolu jednotlivých komponent zařízení (rekuperátor, ventilátory, výměníky atd.) A v případě potřeby následné čištění jednotlivých částí vzduchotechniky. Tyto úkony by měly být prováděny nejen při eliminaci rizika šíření viru, ale i při běžném provozu systému.

* Tato opatření mohou způsobit dočasné snížení tepelného komfortu v prostoru, avšak čím vyšší bude venkovní teplota, tím bude tento efekt méně výrazný.

ZÁVĚR

Obecně tedy platí, že dostatek čerstvého vzduchu ve spojení s efektivními čističkami vzduchu nebo vzduchotechnickými systémy zajistí zdravé vnitřní prostředí s čistým vzduchem bez nebezpečných částic!

 
 
Reklama