Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

A přece se točí!

Galileo Galilei
„A přece se točí!“

Ve druhé polovině 16. století a v první polovině 17. století Galileo Galilei, toskánský učenec, astronom, filosof a fyzik, otec moderní astronomie a fyziky, dospěl svými vědeckými závěry ke konfrontačnímu střetnutí s římskokatolickou církví. Tento rozkol byl brán jako jeden z prvních významných konfliktů církve a svobodného vědeckého myšlení. Nakonec musel „dobrovolně“ pod tlakem inkvizičního tribunálu odvolat své učení. Nelehký osud učence nic nezměnil na obsahu jeho učení a pravda si stejně našla svoji cestu na světlo světa. Příkladný je jeho přínos vědě, kdy svojí umanutostí, pílí a důsledností prošlapával trnitou cestu svým následovníkům. Pochopitelně, že pokud věříte svému úsudku a věříte ve věc, kterou prosazujete, jste na dobré cestě dokázat i zdánlivě nemožné. Kam mířím těmito příměry?

Ona se totiž „točí“ i nová řada ZAvblue oběžných kol, která byla vyvinuta na základě aktuálních požadavků Ecodesignu pro větrací zařízení. A točí se skvěle. Ne, že by předešlé systémy oběžných kol ventilátorů postrádaly tento nezbytný atribut, ale točí se hlavně podle nových norem daných EU. A zde se teprve dostáváme k meritu věci.

Tato nařízení směrují návrh vzduchotechniky k nekompromisnímu zvýšení efektivity a to snížením tlakových ztrát a zvětšením průtoku vzduchu. Jak ale dostaneme takovou produktivitu z ventilátorů, které už tolikrát byly podrobeny výzkumu a výsledek je technický a technologický kompromis, který je zde v celkem nezměněné formě několik desetiletí. Je to obdobné zadání, jako když designérovi řeknete, aby vymyslel např. židli. Věc denní potřeby, už tolikrát uchopená laiky i kapacitami, ve všech možných nuancích tvarů, materiálů, podle technických možností té které doby. A sedněte si k papíru nebo vašemu PC a zadání zní: „Chceme vidět něco nového, převratného, dobře se prodávajícího, prostě takový TEPLÝ BOCHNÍK ve vaší tvorbě.“ Úkol, který zní zajímavě, ale kdo to někdy zkusil, tuší…

Odpovědí na toto zadání v oboru vzduchotechniky jsou oběžná kola ZAvblue společnosti Ziehl-Abegg. Přináší nové možnosti do návrhu vzduchotechnických zařízení a umožňuje nové možnosti použití do dalších let. Je to výsledek klasického procesu, kdy prozíravý výrobce věnuje část svojí kapacity do výzkumu, technickým a technologickým možnostem, vývoji a inovacím. Tato prozíravost stojí peníze, čas a invenci všech zúčastněných, ale taky vám umožní tolik potřebný náskok před konkurencí.

Trochu technických dat:

Společnost Ziehl-Abegg je jedním z lídrů v oblasti vzduchotechniky, pohonů a souvisejících kontrolních systémů. Topné a chladicí systémy, vzduchotechnika pro čisté místnosti nebo pro zemědělská zařízení jsou jen některé z příkladů, kde jsou použity produkty firmy Ziehl-Abegg. Již v padesátých letech tato společnost vytvořila základ pro moderní ventilátory – motory s vnějším rotorem, které i dnes jsou stále považovány za vzor na celém světě. Další oblastí podnikání jsou elektrické motory, které poskytují pohon, např. pro výtahy, ale i speciální hlubinná podmořská plavidla nebo pro lékařské aplikace jako jsou počítačová tomografická zařízení.

Základní devízou radiálních kol ZAvblue je vyšší průtok vzduchu při menších rozměrech. Nové oběžné kolo ZAvblue je o více než 20 procent efektivnější než ostatní podobné produkty na trhu. A to díky posunutí nejvyšší účinnosti kola do oblasti vyšších průtoků vzduchu. Díky optimalizované geometrii kola, ventilátor dosahuje větší objemový průtok při menších rozměrech kola. Výhodou použití menšího kola je možnost navrhnout zařízení, která dosahují stejný průtok vzduchu menším průměrem kola, a tím je možné zmenšit rozměry celého zařízení. Nový design kola ventilátorů má stejné zástavbové rozměry, hlavně výškový profil jak s AC, tak i s EC motory. Všechna kola ZAvblue můžou být osazena jak AC, tak i EC motorem a díky systému adaptérů není problém změnit systém pohonu bez nutnosti zásadních konstrukčních změn zařízení. Řada oběžných kol ZAvblue splňuje nejnovější požadavky na účinnost pro provoz v EU a to jak s AC pohonem, tak i s pohonem motory řady ECblue.

K dispozici je kompletní řada kol s průměry 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560 a 630 mm. Série ZAvblue může být použita pro přívod i odvod vzduchu pro klasické ventilační systémy (potrubní nebo střešní systémy). Stejně tak lze tyto ventilátory s úspěchem použít pro chladicí systémy datacenter, tepelná čerpadla, kompaktní klimatizační jednotky nebo ventilační systémy pro čisté prostory. ZAvblue jsou optimalizovány zejména s ohledem na lepší účinnost pro vyšší průtoky vzduchu i v menších prostorách. Vzhledem k tomu, že nový ventilátor má standardní zástavbové rozměry a vyšší průtok vzduchu, je možné velmi rychle inovovat stávající zákaznická řešení za efektivnější systém ZAvblue.

Ucelená řada ventilátorů ZAvblue
Ucelená řada ventilátorů ZAvblue
 

Všechny prvky inovací mají za následek zvýšení účinnosti a tímto podstatnou měrou působí na snížení jak pořizovacích, tak provozních nákladů na celé zařízení.

Skvělé, ale zatím postrádám odpověď na to, čím jsou oběžná kola ZAvblue tak výjimečná, že dokážou splnit kritéria a podmínky EU, a mají zmíněné vlastnosti.

Část celého výsledku se skrývá pod slovem BIONIKA. Interdisciplinární obor, který převádí výsledky „okoukané od matky přírody“, tedy inspirace principy biologie převedená do vývoje nových technologií. A jsme takřka doma. Tak dlouho jsme se tvářili, že vymyslíme všechno a lépe než příroda, až v době neuronových sítí, letů do vesmíru, nanotechnologií a dalších vychytávek, se oklikou vracíme k přírodě. Znovu zkoumáme pod elektronovým či holografickým mikroskopem, v laboratořích a výzkumných centrech, jak to ta příroda vyřešila chytře a účelně. A bez počítače, bez aerodynamických větrných tunelů a různých simulací. Není to určitě na první dobrou, ale v průběhu evoluce si to příroda „odladila“.

Stejně tak je to s inspirací pro účinný design oběžných kol ZAvblue. Při bližším pohledu pochopíte, že lopatka ventilátoru je nejenom pěkná a elegantní, ale hlavně v konečném výsledku účinná. Příroda dokáže snoubit tato kritéria v jeden celek a výsledkem je např. elegantní ploutev delfína či velryby nebo detailní propracování pera z letky ptáka aj.

No sláva! A pak že to nejde.

Design oběžných kol ZAvblueDesign oběžných kol ZAvblueDesign oběžných kol ZAvblueDesign oběžných kol ZAvblue

Při bližším pohledu na tvary oběžného kola ZAvblue zjistíte, že je svými proporcemi „přírodně ladné“ a to mu propůjčuje jeho skvělé výsledné vlastnosti. Ve spojení s moderními kompozitními materiály je to nadčasový efektní a efektivní šperk. Komu připadá tento příměr šperku nadnesený, musí se podívat znovu, snad to uvidí. Jak je to prosté. Oklikou přes spoustu slepých uliček se vracíme k principům a vzorům, které se nám zde nabízejí, jen je dokázat uchopit a využít. Jsme taky zpět u Galilea. Nejenom, že se nemusíme přít o to, zda se točí, ale víra ve svoji práci a využití vědeckých poznatků dláždí cestu výsledku. O tom, že to vývojový tým 150 lidí myslí s bionikou vážně, se přesvědčíme např. u dalšího segmentu – axiálních ventilátorů. Zde zase pro změnu inspirace spočívala v pilovitém zakončení lopatek ventilátoru. Což umožňuje změnu charakteristiky obtékání vzduchem a hlavně snížení hlučnosti. Je to analogie členitého konce křídla sovy, které s doplněním prachovým peřím umožňuje bezhlučný noční let tohoto lovce. Nikoho už nepřekvapí, že celá tato série má v názvu FEowlet, FFowlet, MAXwent owlet ukrytou sovu – OWL.

Uvedení do života těchto novátorských změn bude zprvu pracné, protože změnit návyky, myšlení, projektovou dokumentaci a zaběhaná původní řešení není snadné. Ovšem kritéria EU stejně doženou ty, co váhají. Kdo nebude stát na startovní čáře, možná nepoběží anebo poběží hodně vzadu. To však není případ společnosti Ziehl-Abegg.

Oceněný exponát
Oceněný exponát
Ing. Pavel Halabala, jednatel Ziehl-Abegg s.r.o.
Ing. Pavel Halabala, jednatel Ziehl-Abegg s.r.o.
Zlatá medaile Aqua-therm Praha 2016

No a už zbývá jen ta pověstná třešnička na dortu, kterou je zlatá medaile za nejlepší exponát (radiální EC ventilátor s oběžným kolem ZAvblue, RH63V – ZIG. GG. VR) na 21. Mezinárodním veletrhu Aqua-therm, Praha 2016.

Takže nezbývá než popřát: „Ať se točí!“

Použité fotografie a části textů – viz rešerše k veletrhu Aqua-therm, Praha 2016 a Ing. arch. Petr Brandejský

 
 
Reklama