Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nová oběžná kola ZAvblue - nástroj pro splnění Ecodesignu u vzduchotechnických jednotek

ZAvblue – srdce vzduchotechniky zítřka

Společnost Ziehl-Abegg představuje nové radiální ventilátory, které mají vyšší průtoky vzduchu při menších rozměrech, oběžné kolo ZAvblue je o více než 20 % efektivnější než ostatní podobné produkty na trhu. I proto bylo oceněny Zlatou medailí za nejlepší exponát veletrhu Aqua-therm 2016.

Společnost Ziehl-Abegg představila na 21. ročníku veletrhu Aqua-Therm Praha nové radiální ventilátory, které mají oproti současnému standardu vyšší průtoky vzduchu při menších rozměrech. Nové oběžné kolo ZAvblue je o více než 20 procent efektivnější než ostatní podobné produkty na trhu. S tímto novým ventilátorem je možné navrhnout zařízení generující stejný průtok vzduchu při jednou tak menších rozměrech.

Lehká konstrukce oběžného kola inspirovaná tvary přírody – to je patentovaná technologie ZAvblue od Ziehl-Abegg. Tato technologie byla oceněna i zlatou medailí veletrhu Aqua-therm za nejlepší vystavený exponát.

Zlatá medaile Aqua-therm pro lehké oběžné kolo ZAvblue
Zlatá medaile Aqua-therm pro lehké oběžné kolo ZAvblue

Nižší spotřeba energie, nižší hluk a menší rozměry

Peter Fenkl, předseda představenstva společnosti Ziehl-Abegg
Peter Fenkl, předseda představenstva společnosti Ziehl-Abegg

Předseda představenstva společnosti Ziehl-Abegg pan Peter Fenkl slibuje zavedením ZAvblue na trh nižší spotřebu energie díky přírodou inspirovaným tvarům a zároveň menší rozměry větracího zařízení a k tomu dodává „Speciální tvary oběžného kola a jeho lepší konstrukce šetří nejen prostor potřebný pro instalaci, ale také zachovává jeho vysokou mechanickou pevnost. Geometrie kola je nahlášená k patentové ochraně“.

Série ZAvblue má uplatnění pro přívod i odvod vzduchu pro klasické ventilační systémy (potrubní nebo střešní systémy). Stejně tak lze tuto sérii s úspěchem použít pro chladicí systémy datacenter, pro tepelná čerpadla, kompaktní klimatizační jednotky nebo ventilační systémy pro čisté prostory. ZAvblue jsou optimalizovány zejména s ohledem lepší účinnost pro vysoké průtoky vzduchu i ve stísněných prostorách.

Společnost Systemair a.s. jako výrobce a dodavatel vzduchotechnických jednotek, ventilátorů a vzduchotechnických komponentů ve svých výrobcích ventilátory ZAvblue již používá. Ing. Pavel Novotný, ředitel společnosti, ke svým výrobkům s volně oběžnými koly ZAvblue řekl: „Výhodnost řešení se naplno projevila kromě nižších hlukových parametrů diametrálně rozdílnými parametry spotřeby energie, kde při srovnatelném průtoku vzduchu a stejné velikosti ventilátoru došlo pro provozovatele k citelnému snížení spotřeby elektrické energie až o 23%“.

Skladba ventilátoru ZAvblue s adaptérem ( znázorněný zelenou barvou) pro dosažení stejné zástavbové výšky jak s AC tak s EC motorem
Kanálový ventilátor RS, výrobek společnosti Systemair a.s.

Vlevo: Skladba ventilátoru ZAvblue s adaptérem ( znázorněný zelenou barvou) pro dosažení stejné zástavbové výšky jak s AC tak s EC motorem, vpravo: Kanálový ventilátor RS, výrobek společnosti Systemair a.s.

Pomocí nové geometrie kola ZAvblue je nyní mnohem snadnější dosáhnout vyšší účinnost vzduchotechnického zařízení a tím vyhovět požadavkům Ecodesignu.

Nová řada oběžných kol ZAvblue byla vyvinuta na základě aktuálních požadavků Ecodesignu pro větrací zařízení. Toto nařízení EU směruje návrh vzduchotechnických zařízení k nekompromisnímu zvýšení efektivity a to snížením tlakových ztrát a zvětšením průtoku vzduchu. Odpovědí společnosti Ziehl-Abegg je nová řada kol ZAvblue. Pomocí nové geometrie kola ZAvblue je nyní mnohem snadnější dosáhnout vyšší účinnost vzduchotechnického zařízení a tím vyhovět požadavkům Ecodesignu. Technologie ventilátorů ZAvblue přináší nové možnosti do návrhu vzduchotechnických zařízení a otvírá nové možnosti použití do dalších let.

Ziehl-Abegg přihlásil na veletrhu Aqua-Therm Praha 2016 výrobek ZAvblue do soutěže o Zlatou medaili za nejlepší exponát. Pro účast v této soutěži se rozhodl s ohledem na výjimečné parametry tohoto produktu a pro velký zájem odborné veřejnosti.
Ventilátor ZAvblue s motorem ECblue
Ventilátor ZAvblue s motorem ECblue

Vzhledem k tomu, že nový ventilátor má standardní instalační rozměry, ale lepší proudění vzduchu, je možné velmi rychle vylepšit stávající zákaznická řešení za efektivnější systém ZAvblue.
"Nový design ventilátorů má stejné zástavbové rozměry jak s AC, tak i s EC motory", zdůrazňuje Peter Fenkl. Systém ZAvblue může být vybaven jak AC, tak i EC technologií pohonu a díky systému adaptérů není problém změnit systém pohonu bez nutnosti významných změn v zařízení. Předseda představenstva společnosti Ziehl-Abegg dále dodává "Naše nové oběžné kolo splňuje nejnovější požadavky na úsporu energie v EU a to jak s AC pohonem, tak i s pohonem motory řady ECblue".

Účinnost ventilátorů má zcela zásadní vliv

Účinnost ventilátorů má zcela zásadní vliv nejen na spotřebu energie systémů větrání a klimatizace, ale vzhledem k nařízení komise (EU) č. 1253/2014 na ekodesign větracích jednotek platnému od letošního roku, i na návrh a velikost a provedení větracích a klimatizačních jednotek, říká Ing. Miloš Lain, Ph.D. z Ústavu techniky prostředí Strojní fakulty ČVUT Praha, který se tématu ekodesignu věnuje i jako předseda sekce Klimatizace a větrání Společnosti pro techniku prostředí a na Aqua-thermu vede úterní doprovodný program k dopadům ekodesignu ve vzduchotechnice. "Větrací jednotky totiž nově musí splnit požadavky jak na minimální účinnost ventilátorů, tak na maximální měrný příkon ventilátoru větracích součástí SFPint. Tato hodnota závisí jak na velikosti a konstrukci jednotky, tak na použitém ventilátoru. Proto je účinnost ventilátorů jeden z nejdůležitějších parametrů", zdůrazňuje Lain a tím podporuje i myšlenku, že právě účinný ventilátor by mohl mezi přihlášenými výrobky obstát a objevit se na pomyslných stupních vítězů.

K dispozici je kompletní řada kol s průměry 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560 a 630 mm.

Základní devízou radiálních kol ZAvblue je vyšší průtok vzduchu při menších rozměrech. Nové oběžné kolo ZAvblue je o více než 20 procent efektivnější než ostatní podobné produkty na trhu. A to díky posunutí nejvyšší účinnosti kola do oblasti vyšších průtoků vzduchu.

Ucelená řada ventilátorů ZAvblue

Díky optimalizované geometrii kola dosahuje ventilátor ZAvblue větší objemový průtok při menších rozměrech kola. Výhodou použití menšího kola je možnost navrhnout zařízení, které dosahuje stejný průtok vzduchu menším průměrem kola, a tím je možné zmenšit rozměry celého zařízení. Vzhledem k tomu, že nový ventilátor má standardní zástavbové rozměry a vyšší průtok vzduchu, proto je možné velmi rychle inovovat stávající zákaznická řešení za efektivnější systém ZAvblue.
Všechny prvky inovací mají za následek zvýšení účinnosti a tímto podstatnou mírou působí na snížení jak pořizovacích, tak provozních nákladů na celé zařízení.
Vlevo: Porovnání výkonů ventilátorů s použitím nového ZAvblue kola a kola Vpro při stejné velikosti a srovnání s kolem Zavblue, které je o rozměr menší, vpravo: Simulace proudění vzduchu ventilátorem ZAvblue

Inovace systému oběžných kol ZAvblue

  • Nejvyšší účinnost posunuta do oblasti vysokého průtoku vzduchu
  • Požadavek na malý prostor díky kompaktním rozměrům
  • Přírodou (bionikou) inspirovaný tvar snižuje hmotnost při zachování pevnosti
  • Zvýšený průtok vzduchu s nižší hlučností (díky novému speciálnímu tvaru lopatek oběžného kola)
  • Snížená hmotnost zvyšuje životnost jak motoru, tak i jeho ložisek.
  • Díky optimalizovanému designu oběžného kola může být menší jeho rozměr nebo může klesnout rychlost rotace, což sníží spotřebu energie
  • Vzhledem k minimální instalační výšce si zákazník může dovolit změnu technologie motoru AC nebo EC pouze pomocí adaptéru. To vše bez nutnosti konstrukčních úprav.

Kolo ZAvblue bylo vyvinuto s důrazem na udržitelný rozvoj a minimální dopad na životní prostředí. Pro výrobu oběžných kol byl vybrán materiál, který umožňuje další využití po skončení životnosti ventilátoru. Recyklace spočívá v rozemletí kola a zpětném lisování do granulátu, který se dále využije.

Společný vývoj expertů na aerodynamiku a konstruktérů

Za jednoduchými věcmi je často složitý vývoj. Nejinak tomu je v případě ZAvblue. Celé dva roky trvalo společné úsilí odborníků na aerodynamiku, konstruktérů, ale také technologů nebo pracovníků z výroby. Tedy celý vývoj je společný projekt mezi odborníky z mnoha disciplín. To proto, že tvary ventilátoru musejí být takové, aby nejen vyhovovaly z aerodynamického hlediska, ale aby byly vůbec vyrobitelné stávajícími nástroji, jako je např. vstřikovací lis. Nešlo tedy pouze o nové nápady od inženýrů z vývoje, ale o komplexní soubor nových postupů nebo nástrojů.


Ziehl-Abegg s.r.o. Brno
logo Ziehl-Abegg s.r.o. Brno

Výrobce širokého sortimentu axiálních, radiálních, diagonálních, tangenciálních ventilátorů, výtahových pohonů. Portfolio pokrývá požadavky OEM partnerů, výrobců vzduchotechnických, chladírenských zařízení, filtračních zařízení a technologických celků. ...