Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Seminář Ziehl-Abegg s.r.o. se konal dne 27.4.2017 v Zaječí…

Společnost Ziehl-Abegg je jedním z neoddiskutovatelných lídrů v oblasti vzduchotechniky, pohonů a souvisejících kontrolních systémů. Topné a chladicí systémy, vzduchotechnika pro čisté místnosti nebo pro zemědělská zařízení jsou jen některé z příkladů, kde jsou použity komponenty firmy Ziehl-Abegg. Jejich základní koncepce pro moderní ventilátory - motory s vnějším rotorem, je i dnes stále považována za vzor na celém světě. Elektrické motory, které poskytují pohon, např. pro výtahy, ale i speciální hlubinná podmořská plavidla. Speciální elektrické motory vyrábí také pro počítačová tomografická zařízení, pro důlní podzemní techniku a užitkové městské vozy včetně autobusů. Těch segmentů, kde společnost neřekla své poslední slovo je, a ještě bude mnoho. Což je skvělé. Při loňském setkání jsem propadl nadšení pro bionickou architekturu stavby lopatek ventilátorů a moc jsem se těšil na další novinky této společnosti. Pokud vás těší zjištění, že to, o čem chcete napsat, má smysl, je ojedinělé a rozhodně nevšední, pak jde toto psaní samo.

Útulné prostředí – Vinařství U Kapličky, Zaječí
Útulné prostředí – Vinařství U Kapličky, Zaječí
Účastníci semináře
Účastníci semináře

Celé posezení zahájil jednatel Ziehl-Abegg s.r.o. Brno, pan ing. Halabala. S obsahem programu seznámil přítomné Pavel Čermák. Mimo spousty příspěvků zazněl slib, že dnešní setkání nebude jenom množství suchopárných přednášek, a že dojde i na překvapení. Překvapení má přece každý rád, nebo ne? Pak už vše běželo jako na drátkách.

Stručný portrét společnosti Ziehl-Abegg nastínil účastníkům opět ing. Halabala. Dodávky do 111 zemí, 448 mil. EUR obrat v roce 2016, 3 500 zaměstnanců. Firma založená 1910, 5 výrobních závodů v Německu, další ve Francii, Maďarsku, Itálii, Rusku, Švédsku, průměrný roční růst 8 %.

Regulační technika
Regulační technika

Regulační technika byl příspěvek, který odprezentoval pan Michal Šimka. Tématem byly regulátory, frekvenční měniče, napěťové regulátory, napěťová skoková regulace, univerzální regulátory, čidla a moduly.

Tato řešení umožní splnění limitů norem, certifikací, plnění požadavků aplikací a hlavně úspory. Jako součást „chytrého řešení“ za pomocí jednotné komunikace (ZA CODE) dosáhne celý systém na moderní řízení a regulaci. Celý systém se tím stává komplexní, ale zároveň flexibilní, otevřený, s možností další integrace.

Nové systémy ventilátorů pro AHU
Nové systémy ventilátorů pro AHU

Příspěvek nazvaný Nové systémy ventilátorů pro AHU jednotky přednesl pan Tomáš Reček. (ECblue, PMblue, AMblue, ZAbluefin, ZApilot, FANselect).

Coffee Break odělil první blok od dalších a účastníci si mohli volně poklábosit a vydechnout, při skvělé kávě se zástupci společnosti i mezi sebou. Přes obsáhlost programu nikdo nepadl vyčerpáním, po osvěžení se opět všichni vrhli do další práce…

Procesní ventilátory
Procesní ventilátory

Přednáška na téma Procesní ventilátory v podání Pavla Čermáka se zabývala ventilátory použitými v aplikacích, jako je technologie povrchových úprav, sušící tunely (barvy a textil), sušení papíru, lakovny, průmyslové pece, potravinářský průmysl. Procesní ventilátory jsou rozděleny na nízkotlaké, středotlaké a vysokotlaké, Procesní ventilátory PR_T, Procesní ventilátory PR-T-K, Procesní ventilátory PRdry, Procesní ventilátory PK free ruber, Procesní ventilátor do ATEX a případná speciální zákaznická provedení.

Bionika ventilátorů – to je něco…
Bionika ventilátorů – to je něco…

Bionika ventilátorů, prezentovaná Joachimem Dietle (Produktmanager), byla to pravé. Je obsažena v první části příspěvku nazvaném Future Fan Solutions . Dala by se nazvat pracovně „Od sovího křídla a velrybí ploutve k moderní koncepci ventilátorů“. Požadavky na výkon, účinnost, flexibilitu, odolnost, tichý chod, cenu a výkon vrací veškerý výzkum obloukem k inspiraci přírodou. Tato disciplína není nová a nazývá se bionika. Řešení nám nabízí příroda zdarma a na každém kroku. Nicméně ne vždy chápeme, co nám sděluje, chodíme po nevychozených stezičkách, které nás často překvapivě dovedou zpět, k principům matky přírody, jejímu „designu“ prověřenému stoletími vývoje, evolucí. Kdo to pochopí dříve, bude mít náskok. Aktuální evropská a celosvětová legislativa je neúprosná a bude stále těžší její kritéria splnit. Společnost Ziehl-Abegg jednoznačně chápe zadání doby a to se jí stoprocentně vyplatí. Inovace inspirovaná bionikou je vklad, který umožní společnosti zůstat dlouhodobě lídrem segmentu. Co myslíte, jak se prodávají komponenty, o jejichž kvalitě jste bezmezně přesvědčeni a zároveň splňují globální kritéria stran ekologie, hospodárnosti a jsou zároveň potěšením pro oko? Odpovězte si sami…

No a co to překvapení? Když už, tak už… Překvapením byl výřečný mladík, který vypadal trochu jako skejťák, s kšiltovkou otočenou dozadu. Stejně jako hbitě hovořil, hbitě i kouzlil. Proč nezpestřit povídání kouzly a triky. Příslib levitující kostky ventilátoru na konci druhého pracovního bloku dodal celému dni pohádkovomystický punc.

Oběd byl vítaným předělem mezi jednotlivými bloky přednášek.

Pod názvem Axiální ventilátory přednesl svůj příspěvek Peter Pribyl. Přednáška se týkala systému ZAplus, axiálů s motorem EC55 a ventilátorů ECQ.

Evoluce ventilátorů se ukrývá v druhé části příspěvku nazvaného Future Fan Solutions od Joachima Dietle, o které již byla řeč.

Historie vzduchotechniky byla doménou Jiřího Petlacha ze společnosti PETLACH TZB. Historické řešení větrání a vzduchotechniky a vytápění bylo uvedeno na příkladu budovy Národního muzea v Praze. Vše bylo doslova prošpikováno zajímavostmi a novátorskými řešeními na tehdejší dobu až nadčasovými.

Není skleník, jako skleník
Není skleník, jako skleník

Příspěvek s názvem Aktivní větrání skleníků od ing. Pavla Halabaly patřil také k těm velmi zajímavým. Nastínil nám důvody potřeby ventilátorů u skleníků, zásady návrhu řešení, požadavky na komponenty, testování ventilátorů, charakteristiky užitých ventilátorů. Příklady a ukázky řešení převážně v zahraničí jsou příkladem, kudy se zřejmě bude ubírat pěstování zeleniny, květin, ovoce. To vše v propojení s inteligentními systémy řízení a regulace až do takových detailů, jako je vypouštění chovů čmeláků pro opylování rostlin ve sklenících. Tomu, kdo viděl nekonečné řady skleníků v Holandsku a jiných zemích, je jasné, že i tento segment je veledůležité odbytiště pro výrobky společnosti Ziehl Abegg.

Speciální motory – nové výrobní prostory
Speciální motory – nové výrobní prostory

Speciální motory byl příspěvek Tomáše Říhy. Naleznete ho pod názvem Divize pohonů. V kostce se zde objevilo vše, o čem byla řeč v předešlých příspěvcích od počátku společnosti do současnosti. Speciální motory se týkají výtahových technologií, aplikací v medicíně a podvodních technologií. Výtahy, kruhové motory tomografu, pohony dálkově řízených podvodních ponorek, autobusy pro městský provoz, městské užitkové vozy, podzemní vozidla do tunelů a dolů, potřebují specifické kvalitní elektromotory společnosti Ziehl Abegg z nového výrobního závodu.

Příspěvek s názvem ZAcube zazněl od Tomáše Rečka a zabýval se novým trendem sdružování většího množství menších ventilátorů do stěn, s možnými 5 patry nad sebou. Tyto stěny je možné sestavovat díky montážním přírubám do paralelních celků a jsou náhradou za obrovské jednotlivé ventilátory. Montáž, doprava, variabilita, flexibilita, váha, jsou nespornou devízou tohoto řešení.

Skoro by se člověku nechtělo  neloučil…
Skoro by se člověku nechtělo neloučil…
A opět náš kouzelník…
A opět náš kouzelník…

Na odlehčení se znovu zjevil mladý kouzelník a skutečně, věřte nevěřte, dokázal nechat levitovat kostku ventilátoru, která mohla mít kolem 40 kg. Jak to udělal? Zeptejte se ho. Následně si střihnul pár kousků s kartami, knihou a opět zmizel jako správný kouzelník a zanechal účastníky v nevědomosti. Pokud při kouzlení nepřijdete k újmě finanční, duševní či fyzické, pak je to vlastně taková trochu pohádka. Pohádky máme rádi všichni. Takže, za mě dobrý…

Závěrečnou řeč si vzal na starost ten nejpovolanější, a to Area sales manager Gebhard Schäfer. Hovořil o dosažených výsledcích, o strategii a taktice společnosti, o dalších vizích, o lidských vztazích. Všem poděkoval za přítomnost na semináři, za dobrou spolupráci. Po ukončení ještě všichni zástupci společnosti zůstali chvíli tzv. „k ruce“ zájemcům, tazatelům, známým a spolupracovníkům.

Posléze se všichni odebrali na společnou večeři a posezení při cimbálové muzice, vínku. Cinkot skleniček a příborů, doplnil cinkot rozbité skleničky, kterou bez dotyku rukou, jen „silou vůle“ změnil na hrst střepů mladý kouzelník. Fakt, sám jsem to viděl, na vlastní oči. Nevěříte? Počkejte si na příští rok, třeba zase přijde i kouzelník…