Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nová dimenze v axiálních ventilátorech - MAXvent owlet

Ventilátory řady MAXvent owlet představují 3. generaci středotlakých potrubních axiálních ventilátorů firmy Ziehl-Abegg. Inovace v geometrii a materiálu lopatek mají za následek radikální zlepšení technických parametrů.

Obr. 1: Ventilátor MAXvent owlet
Obr. 1: Ventilátor MAXvent owlet

Výhody tohoto ventilátoru: Vyšší vzduchový výkon, výrazný nárůst tlaků, které tento ventilátor zvládá a také zvýšení účinnosti a výrazný pokles hlučnosti. Vyrábí se v mnoha modulárních variantách, vzduchový výkon je možné optimálně zvolit podle individuální potřeby aplikace. Lopatky jsou vyrobeny z kompozitního materiálu ZAmid, který je specifický pro ventilátory Ziehl-Abegg a který dovoluje vysoké obvodové rychlosti ventilátoru. Nezaměnitelný design je charakteristický pro tento ventilátor společnosti Ziehl-Abegg, viz obr.1.

Největší devízou ventilátorů MAXvent owlet je vysoká účinnost a nízká hlučnost. Požadavky na ekodesign ventilátorů podle směrnice EU (ErP2015) MAXvent owlet nejenom splňuje, ale vysoce překračuje. Materiál lopatek ZAmid získal v předcházejících měsících více ocenění na několika veletrzích a soutěžích o nejlepší výrobek. ZAmid má podobné mechanické vlastnosti jako ocel, ale má výrazně nižší hmotnost a vysokou chemickou odolnost. Vlastnosti materiálu lopatek umožňují vysoké obvodové rychlosti a tím dosahuje vysoký výkon a tlak. Nízká hmotnost umožňuje pohodlnou montáž. V rámci spektra 13 produktových velikostí od průměru 310 mm až do 1400 mm je možné dosáhnout tlak až 2200 Pa (statický tlak, metoda měření typu A) a objemový průtok více než 150 000 m3/hod (metoda měření typu A). Charakteristický zubový profil na zadní hraně lopatek je patentem Ziehl-Abegg. Tento profil má za následek snížení hlučnosti ventilátoru. Modulárnost vrtulí umožňuje podle individuálních potřeb měnit počet lopatek a jejich úhel natočení ve fázi výroby.

Dalším důležitým konstrukčním prvkem je motor, který je osazený v proudu vzduchu a vrtule je připojená přímo na hřídel motoru. Podle požadavku zákazníka je možné osadit ventilátor normovaným IEC motorem ve třídě účinnosti IE2 nebo vyšší.

Obr.2: Řez ventilátorem
Obr.2: Řez ventilátorem

Patentovaná je i nosná konstrukce motoru, která je optimalizovaná vzhledem na mechanickou pevnost, průtok vzduchu a hlučnost. Potrubí, ve kterém je ventilátor osazený se vyrábí ve třech provedeních: krátké, dlouhé s revizním otvorem a na konci potrubí s nasávacím difuzorem. Skříň ventilátoru umí Ziehl-Abegg také přizpůsobit podle individuálních potřeb zákazníka. MAXvent owlet se vyrábí také v provedení pro zabudování do stěny a v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu. Neodmyslitelnou součástí ventilátorů je v dnešní době regulace. Ziehl-Abegg vyrábí frekvenční měniče s plnohodnotnými sinusovými filtry, které prodlouží dobu životnosti ventilátoru. Mají modulární komunikační rozhraní a jednotné elektrické připojení s motory ECblue. Měniče a motory ECblue od Ziehl-Abegg zajišťují kompatibilitu s většinou nadřazených řídicích systémů. Ziehl-Abegg dodává kompatibilní systém, tj. ventilátory vč. regulátorů otáček.

Ventilátory MAXvent owlet se používají v nejrůznějších průmyslových aplikacích. Nejprve našly uplatnění všude tam, kde je vyžadováno velké množství vzduchu, nízká hlučnost nebo je nutné dosahovat vyšší tlaky. Postupně se jejich použití rozšířilo pro chlazení agregátů větrných elektráren, vlastních generátorů, motorů velkých výkonů a u kogeneračních jednotek. Dalšími typickými aplikacemi je chlazení transformátorů, suché chladiče, sušící zařízení v potravinářství a zemědělství. Ventilátory MAXvent owlet lze také s výhodou použít pro větrání průmyslových objektů, velkokapacitních garáží a větrání chráněných únikových cest. Pro další informace můžete navštívit www.ziehl-abegg.cz nebo kontaktovat pracovníky Ziehl-Abegg s.r.o. Brno.


Ziehl-Abegg s.r.o. Brno
logo Ziehl-Abegg s.r.o. Brno

Výrobce širokého sortimentu axiálních, radiálních, diagonálních, tangenciálních ventilátorů, výtahových pohonů. Portfolio pokrývá požadavky OEM partnerů, výrobců vzduchotechnických, chladírenských zařízení, filtračních zařízení a technologických celků. ...