Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Metodika postupu realizace VZT v čistých prostorách

Při realizaci a montáži VZT v čistých prostorách je nutné dodržovat specifická pravidla. Součástí článku je ELEKTRONICKÁ PUBLIKACE Metodika postupu realizace VZT v čistých prostorách.

Metodika postupu realizace VZT v čistých prostorách, © Fotolia.com
Metodika postupu realizace VZT v čistých prostorách, © Fotolia.com

Důkladná a kvalitní práce jako předpoklad "validace" čistých prostor

S ohledem na zajištění velmi specifických a náročných mikroklimatických podmínek po stránce aerosolového a mikrobiálního mikroklima řešeného prostoru, je nezbytné daný systém vzduchotechniky realizovat tak, jak bylo navrženo v projektové dokumentaci a je nutné striktně dodržovat v průběhu celé realizace předem daný postup s permanentní kontrolou jak těsnosti, tak čistoty realizovaných částí tohoto systému.

Je prokázáno, že na čistotu vnitřního prostoru má zásadní vliv míra kontaminace vzduchotechnického potrubí, zejména přívodní část VZT systému. Z tohoto důvodu je nutné při realizaci a montáži dodržovat specifická pravidla, která eliminují významnou část kontaminace jak pevným a kapalným aerosolem, tak mikrobiální strukturou. Jak ukazují výsledky z různých realizací VZT systémů pro čisté prostory, [10] čistotu daného systému ovlivňuje jak výroba a transport vzduchovodů, tak jejich skladování, montáž a zejména podmínky této montáže. Mezi zásadní patří kázeň pracovníků, kteří tyto vzduchovody montují, tak v daném čase stavební prostředí a stavební připravenost.

Veškeré profese, které vstupují do tohoto procesu výstavby, musí provést svou práci důkladně a kvalitně. V případě, že by došlo k pochybení, je nutné danou věc řešit okamžitě, jinak nastávají problémy s návazností profesí ovlivňující systém vzduchotechniky, v krajním případě může dojít k prodloužení realizace. Jsou případy, kdy montáž rozvodů probíhá nekoordinovaně bez ohledu všech stran (VZT, profese, stavba) na zásady montáže rozvodů VZT pro čisté prostory. Výsledkem je pak nemožnost daný čistý prostor „zvalidovat“.

Níže uvedený postup si tedy klade za cíl specifikovat základní přístup jako komplexní pohled na realizaci a montáž rozvodů vzduchotechniky do čistých prostorů.

Postup prací pro správnou realizaci čistých prostor

 • prohlídka a převzetí prostoru;
 • postupná montáž jednotlivých prvků VZT;
 • zkouška těsnosti potrubí;
 • montáž izolace VZT potrubí;
 • kontrola čistoty a případné mechanické čištění systémů VZT;
 • zkouška chodu;
 • mokré čištění;
 • regulace VZT zařízení;
 • komplexní vyzkoušení VZT zařízení (tj. systému VZT jako celku);
 • desinfekce čistých prostor a chemické čištění čistého prostoru;
 • validace ČP;
 • předání čistého prostoru do zkušebního provozu;
 • trvalý provoz čistého prostoru.

Jednotlivé body postupu prací jsou podrobně popsány v publikaci:

Doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D. - Metodika postupu realizace vzduchotechniky v čistých prostorách
doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D. - Metodika postupu realizace vzduchotechniky v čistých prostorách
 
 
Reklama