Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ventilátory iCON jako drobná součást velkého příběhu

Žijeme v pragmatickém světě, v němž technickou náplň projektů určují provize. A přeci tomu tak není vždy. Stále ještě existují architekti a designéři, jimž leží na srdci kvalita a výjimečnost jejich projektů a nikoliv zisk a kteří tak do svých projektů navrhují výrobky, o nichž jsou přesvědčeni, i když z nich nekouká provize. Někteří zacházejí ještě dál, když ostražitě dohlíží na realizaci svých projektů a brání zhotovitelům ve snaze navržené produkty zaměnit za jiné s provizí.

Mimořádná osobnost

Jednou z těchto mimořádných osobností je i respektovaná architektka a designérka Ing. arch. Helena Dařbujánová. Designu se věnuje od roku 2009, v roce 2012 se poprvé zúčastnila významného francouzského veletrhu interiérového designu Maison & Objet jako součást Czech selection a od té doby si buduje svou vlastní značku Helena Dařbujánová. Za svou práci získala již 6 mezinárodních cen EDIDA – Elle Deco International Design Awards, které uděluje časopis ELLE Decoration nejzajímavějším designérům a jejich projektům.

Proto když se koupelnové designové ventilátory iCON objevily v projektu Heleny Dařbujánové, zbystřili jsme, neboť takové pocty se vám nedostává každý den. Její projekt rekonstrukce sociálního zařízení Vyšší odborné školy, Střední školy, Základní školy a Mateřské školy na Štefánikově ulici v Hradci Králové (neslhk.com) byl vybaven právě antracitovými ventilátory iCON, které dodávaly prostorám středoškolského internátu téměř luxusní nádech. To je v České republice pro školní prostředí stále neobvyklý přístup. Dával nám ale tušit, že motto paní architektky „Návrat poezie do života skrze design“ není pouhým líbivým reklamním sloganem, na jaký v životě narazíte na každém kroku, nýbrž žitým krédem.

Nečekané překvapení

Další překvapení na nás čekalo v okamžiku, kdy jsme se dozvěděli, že Helena Dařbujánová na stavbu hradeckého internátu osobně dohlíží a zarputile brání záměně ventilátorů iCON za jiné. V té době jsme s paní architektkou ještě nebyli v žádném kontaktu a ani ona neznala výrobce těchto designových ventilátorů, pyšnících se známým světovým „Oscarem“ za design Red Dot Design Award. Otázka, proč někdo bojuje za vaše produkty, i když mu z toho nekouká provize a ani vás osobně nezná, nás zaměstnávala stále víc. Nakonec nám to nedalo a bez předchozí domluvy jsme se vydali do Veverkovy ulice čp. 7 v Praze, kde od roku 2014 funguje působivý showroom Heleny Dařbujánové. Během hodinového rozhovoru jsme se utvrdili v řadě věcí. Především že máme co dočinění s výjimečnou ženou, která tvoří z hlubokého přesvědčení a citlivého vnímání věcí, a že v jejím tvůrčím a uměleckém světě fakticky neexistuje prostor, jak kvalitativní náplň termínů architektura, design, umění a kvalita jakkoliv umenšit či dokonce devalvovat. Ještě více nás ale zasáhl příběh, jehož drobnou součástí jsme se díky paní architektce stali.

Příběh jenž bere u srdce

Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola na Štefánikově ulici v Hradci Králové totiž vůbec nejsou obyčejnými, běžnými školami. Jsou mimořádné a jejich příběh bere u srdce. Jsou příběhem lidskosti, empatie, pomoci a současně příběhem neuvěřitelně tvůrčího a nezdolného tandemu dvou výjimečných žen. Heleny Dařbujánové a paní ředitelky Mgr. Bc. Ivany Rindové, která od r. 1998 vede celý komplex škol v Hradci Králové. Tyto školy jsou určeny dětem s různým stupněm sluchového postižení. Hradecká škola jako jediná v Česku zajišťuje rodinám a dětem se sluchovou vadou komplexní podporu od narození až po dospělost. Poskytuje tedy jak sociální službu tzv. rané péče (péče o děti předškolního věku), tak navazující vzdělávání dětí se sluchovým postižením. To z ní činí jedinečné pracoviště, kde je na jednom místě rodičům se sluchově postiženými dětmi zajištěna odborná péče ve spolupráci speciálních pedagogů, foniatrů, audiologů, pediatrů a dalších odborníků, a to vždy s ohledem na konkrétní potřeby každého dítěte. S tím úzce souvisí i rozvoj zdejší vyšší odborné školy, která jako jediná v České republice zajišťuje vzdělávání tlumočníků českého znakového jazyka a poskytování tlumočnických služeb v naší zemi.

Velký sen dvou výjimečných žen

Obě dámy společně stojí u zrodu myšlenky vybudovat v Hradci Králové evropské Gallaudet centrum, které by bylo obdobou světově proslulé Gallaudetovy univerzity, vysoké školy pro neslyšící a těžce nedoslýchavé osoby, jež sídlí ve Washingtonu D. C. ve Spojených státech amerických a která je právem nazývána „Mekkou neslyšících“. A tak zatímco ředitelka Iva Rindová již čtvrt století soustavně kvalitativně zvyšuje pedagogickou úroveň hradecké školy, mimo jiné zavedením gallaudetovského modelu dvojjazyčného vzdělávacího systému, kdy se děti učí souběžně v českém znakovém jazyce i v mluvené češtině, architektka Helena Dařbujánová, která stála již u zrodu přestavby původní školní budovy před mnoha lety, neustále povyšuje celý školní areál na mimořádný prostor, jenž nejen oplývá architektonickými, designovými a estetickými kvalitami, ale především se v něm cítíte dobře, je k vám bytostně přívětivý a chcete se do něj vracet. Ne náhodou se škola pyšný již celou řadou ocenění. Příběh hradeckého Gallaudet centra je dechberoucí a nám bylo obrovskou ctí stát se jeho drobnou součástí.

AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha
logo AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha

Designové ventilátory ICON, přístroje pro VZT: anemometry, mikromanometry, Prandtlovy sondy, teploměry a termočlánková čidla, vlhkoměry, zvukoměry, ProHood, měření CO₂, MaR: čidla, snímače, převodníky. Odborná školení VZT. Servis a kalibrace.