Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nová generace vzduchových clon

Společnost Multi-VAC nabízí v současné době sedm základních typů clon pro široké spektrum použití od prověřeného českého výrobce, společnoti 2VV, s.r.o. Sortiment obsahuje nejen clony pro průmyslové provozy, ale i designové clony pro komfortní interiéry.

Dodavatel výrobků pro vzduchotechniku, společnost Multi-VAC spol. s r.o. , která se neustále snaží přinášet pro své klienty kvalitnější produkty, přichází na trh s několika novinkami v oblasti vzduchových clon. Společnost Multi-VAC nabízí v současné době sedm základních typů clon pro široké spektrum použití od prověřeného českého výrobce, společnoti 2VV, s.r.o. Sortiment obsahuje nejen clony pro průmyslové provozy, ale i designové clony pro komfortní interiéry. Vedle nově rozšířeného výběru ovládání vzduchových clon a doplnění některých délek, představuje hlavní změnu sortimentu již čtvrtá generace vzduchové clony STANDESSE Comfort.

STANDESSE Comfort VCS4


Inovativní přístup a neustálý technologický pokrok společnosti 2VV, která je výrobcem všech prodávaných clon, se významnou měrou promítl do vývoje, konstrukce a vlastní výroby této clony. Výsledkem je mnoho zlepšení a změn reflektující náročné požadavky trhu.


Hlavní výhody nové STANDESSE

• Délka až 2,5m (1,0, 1,5, 2,0 a 2,5 m)
• Modulový systém regulace – řídící modul stejný pro všechny systémy regulace SM, DM i DA
• Nízká hlučnost (pouhých 56,6 dB (A) při 6 300m3/h)
• Bezdrátové radiofrekvenční ovládání (DM, DA)
• 3 výkonové řady s dofukem až 8,0 m a vzduchovým objemem až 6300 m3/h
• Provedení vodní ohřev (až 72,1 kW), elektrický ohřev (až 24,5 kW) a bez ohřevu
• Snadná údržba a servis
• Atraktivní a svěží design
• Plug & Play

Inovace

Při vývoji byl největší důraz kladen na zajištění potřebného vzduchového výkonu a zároveň dosažení vynikajících hlukových parametrů.

Další prioritou byla jednoduchost instalace clony, komfort případného servisního zásahu a intuitivní ovládání. Unikátní řešení volby regulace a její následné zapojení se vzduchovou clonou přináší na trh vzduchových clon zcela nový rozměr.

Souhrn všech vlastností nové vzduchové clony STANDESSE Comfort, jí předurčuje k použití do všech komfortních aplikací, jako jsou vstupní prostory obchodních domů, sportovních center, zdravotnických zařízení, úřadů, nádraží a navíc díky zcela novému, svěžímu a atraktivnímu designu se rozšiřuje možnost využití o reprezentativní prostory recepcí bank, hotelů či finančních domů a podobně. Všude tam, kde je potřebný dostatečně velký vzduchový výkon při respektování požadavku na co nejnižší úroveň hlučnosti

Nové lepší vlastnosti

Vzduchová clona STANDESSE Comfort (VCS4), se vyrábí ve třech výkonových řadách (A, B a C). Každou výkonovou řadu reprezentují délky clony 1m, 1,5m, 2m a nově i 2,5m. Výkonová řada A se vyrábí v provedení s elektrickým drátkovým ohřívačem, nebo s vodním výměníkem. Výkonové řady B a C jsou navíc rozšířeny o provedení vzduchové clony bez ohřívače. Vzduchové výkony nové clony

STANDESSE Comfort, jsou navrženy tak, aby plně nahradily předchozí generaci vzduchových clon, při dosažení lepších hlukových parametrů. Díky vylepšené protihlukové izolaci pláště a speciálně řešenému výfuku vykazuje STANDESSE Comfort velice nízkou hladinu hluku. Při maximálním výkonu 6 300 m3/h clony délky 2,5 m dosahuje pouhých 56,6 dB (A). Konstrukce výfuku clony umožňuje velice přesné směrování proudu vzduchu a tím umožňuje optimální nastavení clony na místě instalace.

Plášť clony je vyráběn z lakovaného plechu s nerezovou designovou lištou na nasávacím krytu. Nasávací kryt vzduchové clony slouží zároveň jako filtr prachu a nečistot, čímž odpadá nutnost servisního zásahu při jejich výměně nebo čištění.Jednoduchá a elegantní montáž

Zapomeňte na problémy se složitou instalaci, nová vzduchová clona má elegantní a inteligentní konstrukci. STANDESSE Comfort se instaluje v horizontální poloze na stěnové nebo stropní konzole, které lze objednat jako příslušenství. Konzole lze rozdělit na část instalovanou ke stavební konstrukci a část montovanou na clonu. Po uchycení obou částí konzole, lze clonu velice jednoduše, ale hlavně bezpečně, zavěsit do pracovní polohy.

Snadná údržba a servis clony je samozřejmostí. Jednoduchý přístup do již instalované clony a konstrukčně velice důmyslně řešené vnitřní uspořádání jednotlivých komponentů, zajišťuje snadnou výměnu a servis jakékoliv části vzduchové clony. Díky odnímatelnému nasávacímu a výklopnému servisnímu krytu je případný servisní zásah vždy otázkou pouhých několika minut.

Ovládání a regulace

Zcela novým a unikátním technologickým prvkem je MODULE CONTROL, který umožňuje cloně univerzální připojení pro moduly regulací. Zákazník si může zvolit mezi třemi typy modulů regulace (SM, DM, DA), dle požadavku na komfort. Samotné připojení modulu regulace se provádí pomocí barevně značených konektorů. V praxi to znamená, že jedna clona může být vybavena modulem SM s nejnižší úrovní komfortu regulace, ale pro stejnou clonu lze také zvolit modul DA s nejkomfortnější úrovní regulace. Z uvedeného vyplývá, že je možné libovolně měnit moduly regulací a z jedné clony lze během několika vteřin vytvořit clonu s jednoduchým ovládáním anebo s velice komfortním typem regulace. Zapojení pomocí konektorů eliminuje chybu při zapojení regulace. Případná výměna modulu regulace zabere servisnímu technikovi pouhý zlomek času, oproti zdlouhavému přepojování běžných typů regulací.

Dalším novým, pro uživatele velice přínosným, technologickým prvkem je – RADIO FREQUENCY CONTROL. Jedná se o vybavení clony bezdrátovým radiofrekvenčním ovládáním (u modulů DM a DA). Toto řešení odstranilo nutnost instalace komunikačního kabelu a zároveň posunulo možnosti ovládání několika clon jedním ovladačem (řetězení). Každý ovládací modul DM nebo DA instalovaný ve cloně, lze nastavit na stejný komunikační kanál používaný ovladačem a ovládat tak všechny takto nastavené clony v dosahu radiových vln. Dosah radiových vln je v otevřeném prostoru cca 100 m.

DA modul regulace lze také připojit na BMS (centrální řídicí systém budovy) pomocí Modbus RTU. Ovládací panel pak slouží pouze jako prostředek nastavení požadované Modbus adresy.

Při použití doporučeného příslušenství umožňují moduly regulace DM a DA řízení výkonu vodního výměníku přímo z ovladače.

Možnost připojení dveřního kontaktu k clonám dodávaným společností Multi-VAC v řadě Comfort je již samozřejmostí.

Funkce ovládání

Všechny moduly ovládání vzduchové clony STANDESSE Comfort umožňují volit výkon ventilátoru ve třech stupních. Moduly SM a DM dává možnost volby mezi dvěma stupni výkonu elektrického ohřívače. Modul DA nabízí možnost regulovat ohřívač ve třech stupních nebo volbu automatického režimu s plynulou regulací výkonu ohřívače podle požadované teploty.

Regulace výkonu vodního výměníku:

SM modul

Termostatickým ventilem- nastavení výkonu vodního ohřevu probíhá přímo na termostatické hlavici nainstalované na přívodu teplé vody

DM modul

Třícestným ventilem- ovládán přímo z ovládacího panelu, možnost napojení prostorového termostatu, který udržuje teplotu prostoru na požadované úrovni

DA modul

Směšovací armaturou-ovládána přímo z ovládacího panelu ve třech stupních, nebo je možné zvolit plně automatický režim regulace, kde řídící modul řídí plynule směšování na základě měřených teplot

DA modul regulace navíc nabízí široké servisní menu, ve kterém je možné nastavit další funkce regulace, jako jsou signalizace pro údržbu, chování clony při zavřených dveřích, čas dochlazení elektrického výměníku a ModBus adresu.

Komfort DA modulu regulace podtrhuje integrovaný časovač s volbou denního, nebo týdenního režimu, kterým lze naprogramovat, kdy se clona bude používat a kdy bude mimo provoz.

Vzduchová clona STANDESSE Comfort, není “pouhou“ plnohodnotnou nástupkyní předchozí generace této velice úspěšné, léty a trhem prověřené, clony. Přináší především zcela nové a unikátní technologické prvky (MODULE CONTROL SYSTEM, RADIO FREQUENCY CONTROL, NOISE LOW-LEVEL SYSTEM), které splňují i ty nejnáročnější požadavky trhu. Svoji konstrukcí, možnostmi a parametry je nová STANDESSE doslova komfortní clonou mezi komfortními.

Další informace o vzduchové cloně STANDESSE čtvrté generace

ECONOMIC-B Basic

Další novinkou na trhu se vzduchovými clonami je nové ovládání clony ECONOMIC-B Basic. Již od začátku letošního roku společnost Multi-VAC úspěšně nabízí k této vzduchové cloně nové dálkové ovládání RF s ovladačem DM. Ovládání nabízí kromě volby libovolného umístění ovladače i další výhody jako je např. možnost připojení dveřního kontaktu. Velkou předností nového řízení clony je schopnost neomezeného řetězení clon. Jedinou podmínkou je splnit vzdálenost clon v závislosti na dosahu radiového signálu, který ve volném prostoru činí až 100 m. Bezdrátové ovládání dále nabízí možnost regulovat výkon vodního výměníku např. pomocí třícestného ventilu (ZV3) přímo z ovladače. Nadále však zůstává v prodeji i varianta s kabelovým ovládáním s ovladačem SM.

Hlavní výhody Economic- B Basic

  • délky clony 1,0 m, 1,5 m a 2,0 m
  • rozsah použití pro dveře do výšky 4,5m s objemem vzduchu až 2 950 m3/h
  • dvě výkonové řady elektrického ohřívače s výkonem až 18kW, vodní ohřívač až 17,7kW
  • dálkový ovladač
  • 3 stupně vzduchového výkonu, 1 nebo 2 stupně tepelného výkonu
  • stavitelné lamely na výfuku umožňující efektivní směrování proudu vzduchu a maximální využití výkonu clony

Další informace o vzduchové cloně ECONOMIC B

Ke všem vzduchovým clonám od společnosti 2VV je k dispozici online výpočtový softwarový program, který usnadňuje výběr clony dle konkrétních požadavků.

Více zajímavých informací o našich nových produktech včetně videí z kouřových zkoušek naleznete na webových stránkách firmy Multi-VAC . V případě jakýchkoliv dotazů můžete zavolat na kontaktní místa, případně navštívit pobočky, na kterých si můžete osobně prohlédnout mnoho vystavených výrobků.

Velkou příležitostí, kde se seznámit s širokým sortimentem produktů z oblasti vzduchotechniky,
které jsou mnohdy unikátní na českém trhu, bude ve dnech 22. až 26. listopadu 2011
již 18. mezinárodní odborný veletrh
AQUA-THERM Praha 2011.
Na Vaši návštěvu se budeme těšit v hale 3, ve stánku s číslem 332.

Multi-VAC spol. s r.o.
logo Multi-VAC spol. s r.o.

Velkoobchod s kompletním sortimentem pro vzduchotechniku a vytápění. Zboží od renomovaných českých i zahraničních dodavatelů. Technická podpora, prezentace výrobků, návrhové programy, e-shop. Sortiment: vzduchové clony, větrací a rekuperační jednotky, ...