Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Nové výrobky z oblasti regulační techniky na veletrhu Aqua-therm

Ziehl-Abegg vystavuje na veletrhu Aqua-therm nejmodernější ventilační moduly a ucelenou řadu regulačních přístrojů. Z oboru prvků regulační techniky zde ZIehl-Abegg předvede inovované frekvenční měniče řady Fcontrol a Icontrol. Dále zde bude vystavovat nový regulační modul s integrovaným snímačem diferenčního tlaku, který nachází stále častější uplatnění při řízení otáček ventilátorů klimatizačních zařízení. S ohledem na 100leté „know-how“ německé mateřské společnosti plní Ziehl-Abegg s.r.o. Brno dodávky těchto komponentů na rostoucí český a slovenský trh už od roku 2004.

Frekvenční měnič Fcontrol

Frekvenční měnič Fcontrol
Obr. 1 Frekvenční měnič Fcontrol

Ziehl-Abegg rozšířil typovou řadu úsporných frekvenčních měničů Fcontrol. Nově uvedl na trh provedení s jednofázovým síťovým napájením pro pohon jednofázových motorů a inovoval třífázové frekvenční měniče (obr. 1). Měniče Fcontrol mají mezi jednotlivými fázemi a také mezi fázemi a pracovním vodičem integrovaný sinusový filtr. Sinusový filtr měniče Fcontrol zajistí čistý sinusový průběh výstupního napětí. Tyto frekvenční měniče se používají k bezproblémovému řízení více paralelně zapojených motorů (ventilátorů), které mohou být od sebe vzdáleny i více než 100 m. Přitom přívodní silové kabely k ventilátorům nemusejí být v provedení se stíněním! V praxi se měniče Fcontrol využívají především u chladírenských zařízení k řízení otáček kompresorů a ventilátorů výměníků tepla. Dále se tyto měniče velmi často používají k regulaci otáček ventilátorů, které slouží k větrání průmyslových a zemědělských objektů. SW měničů je již od výrobce přizpůsoben těmto aplikacím, Toto ocení každý uživatel, protože nastavení měničů je velmi jednoduché pro aplikace regulace na konstantní průtok vzduchu, teplotu, tlak nebo vlhkost. S těmito frekvenčními měniči se dosáhne výrazných úspor elektrické energie.

 
UNIcon CPG – regulační modul se senzorem
Obr. 2 UNIcon CPG – regulační modul se senzorem

UNIcon CPG – regulační modul se senzorem

Tento výrobek slučuje do jednoho tlakový senzor s regulačním modulem (obr. 2). Tímto sloučením vznikl pro aplikace v klimatizační technice nový, velmi zajímavý a žádaný typ regulátoru. Slouží k měření diferenčního tlaku v rozsahu od 50 Pa do 6000 Pa. U modulu UNIcon CPG lze změnu výstupního signálu 0–10 V regulovat v závislosti na nastavené hodnotě diferenčního tlaku nebo podle požadovaného objemového množství vzduchu. Programování je velmi jednoduché, nastavení hodnot se provádí pomocí tří tlačítek uvnitř modulu. Je možné nastavit dvě úrovně požadovaných hodnot, které lze využít například pro režim den/noc nebo léto/zima. Modul pracuje s napájecím napětím v rozsahu 10 až 24 V DC. Nový UNIcon CPG má malé rozměry a ve spojení s frekvenčním měničem nebo ventilátorem ECblue (obr. 3) je efektním a úsporným řešením regulace pro zařízení klimatizační techniky.

 


Obr. 3 Schema připojení
Obr. 3 Schema připojení
 

Kromě uvedených výrobků existuje u Ziehl-Abegg několik dalších novinek.
Bližší informace získáte na www.ziehl-abegg.cz nebo přímo u pracovníků Ziehl-Abegg s.r.o. Brno.


Ziehl-Abegg s.r.o. Brno
logo Ziehl-Abegg s.r.o. Brno

Výrobce širokého sortimentu axiálních, radiálních, diagonálních a tangenciálních ventilátorů. Portfolio výrobků pokrývá požadavky OEM partnerů, výrobců vzduchotechnických a chladírenských zařízení, výrobců filtračních zařízení a technologických celků. ...