Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Požární klapka cartridgeová

Spolehlivý prvek, který udává trend v požární ochraně a ovlivňuje design interiéru

Společnost Systemair a.s. je předním výrobcem a distributorem prvků požární ochrany. Na trh uvádí požární klapku cartridgeovou F-C2. S klapkou nyní přichází i nové podtypy a rozšíření, které přinášejí daleko širší uplatnění nejen v oblasti bytové výstavby, ale i občanské vybavenosti budov.

Požární klapky jsou standardně navržené a certifikované v souladu s normou ČSN EN 15650 a testované na kritéria EIS v souladu s normou ČSN EN 1366-2. Standardně jsou klapky F-C2 dodávané s tavnou pojistkou. V případě požáru se tavná pojistka rozpojí a list klapky se automaticky uzavře vlivem napnuté pružiny. Tepelná pojistka se aktivuje při dosažení hodnoty 72 °C. Po uzavření se list automaticky zajistí proti otevření.

Žhavou novinkou je certifikovaný výrobek společně s distribučním elementem, který je součástí konstrukce požární klapky. Pod kódovým označením F-C2-VA je aktuálně šest modifikací, které zaručují široký výběr nejen z hlediska finálního designu, ale i požadovaného obrazu proudění přiváděného vzduchu. Na prvek F-C2-VA z připojovací části navazuje vzduchotechnické potrubí.

1-VA (BOR-S)
1-VA (BOR-S)
2-VA (BOR-R)
2-VA (BOR-R)
3-VA (Balance-S)
3-VA (Balance-S)
4-VA (Balance-E)
4-VA (Balance-E)
5-VA (EFF)
5-VA (EFF)
6-VA (TFF)
6-VA (TFF)

Obr. 1: Šest typů čelních panelů pro F-C2...VA

Certifikovány jsou nejen přívodní, ale i odvodní distribuční prvky společně s klapkou. Díky jedinečnému propojení, optimalizaci rozměrů a proměření v našich laboratořích přinášíme komplexní údaje o tlakových ztrátách, akustických údajích v závislosti na dopravovaném množství vzduchu. Tyto informace dále slouží jako podklad pro snadné projektování a realizaci. Prostřednictvím výběru v návrhovém programu Systemair Design jsou kdykoliv dostupné.

Požární klapka F-C2 a podtypy F-C2-VA osloví zejména svojí jednoduchostí, snadnou instalací, malými rozměry a spolehlivou funkčností. Její konstrukce umožňuje klapku celou vsunout přímo do kruhových vzduchotechnických rozvodů. Odtud je odvozen i název samotné klapky - cartridgeová. Výrobek nezabírá místo např. ve stísněném prostoru, tak jak to zpravidla u požárních klapek klasické konstrukce bývá. Umožňuje tak například bezpečně splnit požadavek na vytvoření požárního předělu v jádrech panelových bytů, které jsou napojeny na společné vzduchotechnické rozvody vedoucí přes všechna patra v objektu.

Pod kódovým označením F-C2-OF představujeme možnost instalovat požární klapku cartridgeovou s přefukovou mřížkou na obou stranách požárně dělící konstrukce. Nabízíme ji ve třech variantách, od jednoduchých mřížek z tahokovu, přes designový prvek BOR-S až pro variantu s akustickými kryty OV-R, které zamezují nežádoucímu přenosu hluku. Klapka F-C2-OF nalezne uplatnění v nebytových a sklepních kójích, kde je nutné zajistit přirozené větrání s požadavkem požárního oddělení jednotlivých prostor.

A-OF (BOR-S)
A-OF (BOR-S)
B-OF (OV-R)
B-OF (OV-R)
C-OF (KM)
C-OF (KM)

Obr. 2: Tři typy čelních panelů pro F-C2...OF

Požární klapka je z normy ČSN 730872 definovaná jako požární uzávěr, který na základě impulsu uzavře vzduchotechnické potrubí a tím brání šíření plamene, tepla a zplodin hoření tímto potrubím. Klapky a její subtypy se instalují tak, aby se list po zavření nacházel v šířce požárně dělící konstrukce.

Instalace klapky

Při samotné instalaci je důležité rozlišovat do jaké zvolené stěny či stropu se budou klapky instalovat a jakou cestu z nabízených možností zvolíme. Podle způsobu zvolené instalace získává prvek požární odolnost!

Obr. 3:  Klapka cartridgeová F-C2
Obr. 3: Klapka cartridgeová F-C2

Mokrá cesta je instalace za pomocí mokrých procesů, kde prostor mezi požárně dělící konstrukcí (PDK) a kruhovým potrubím, ve kterém se nachází klapka, vyplní sádra, malta, nebo beton.

Suchá cesta je způsob instalace, kdy se provede pouze vytěsnění prostoru v PDK minerální vatou a následně se zakryje příložkami. Příložky PRC-C2 jsou v tomto případě povinným příslušenstvím při samotné instalaci.

Pružná cesta je způsob instalace, kdy se provede pouze vytěsnění prostoru v PDK minerální vatou a následně se nanese nátěr požárním tmelem.

Obr. 4:  Ukázka instalace požární klapky F-C2-VA v pevné stěně zakončená rezidenční přívodním prvkem BOR-S.
Obr. 4: Ukázka instalace požární klapky F-C2-VA v pevné stěně zakončená rezidenční přívodním prvkem BOR-S.

Hlavní parametry F-C2, F-C2-VA, F-C2-OF

  • výrobní řada dle typu; od rozměru 80 po rozměr 200 mm
  • do požární konstrukce; stěna/strop
  • tři způsoby instalace; mokrá, pružná, suchá cesta
  • požární odolnost; EI 60S , EI 90S, EI 120S
  • tavná pojistka a kouřotěsnost
  • testováno dle EN 1366-2
  • klasifikováno dle EN 13501-3 +A1
  • CE certifikace dle EN 15650

Vyhotovení klapky F-C2-VA, F-C2-OF

H0 – základní vyhotovení požární klapky, list je opatřen spouštěcí pružinou. Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72 °C s tolerancí ±1,5 °C.

Příslušenství ke klapkám

Jako příslušenství lze volit k požárním klapkám cartridgeovým servisní kus FCR-C2, pokud servis není řešen přes distribuční element nebo sadu příložek pro suchou instalaci (PRC-C2).


Systemair DESIGN online návrhový software

Závěr

Požární klapky cartridgeové F-C2 vč. podtypu s koncovým distribučním elementem F-C2-VA, nebo variantně s přefukovou mřížkou F-C2-OF mají své pevné místo v bytové výstavbě, kde je důraz kladen nejen na pěkné a atraktivní, ale hlavně bezpečné bydlení. Dle normy EN 15650 musí být montáž klapek v souladu s návodem na montáž od výrobce. Pro více technických informací o prvcích požární ochrany načtěte QR kód.

www.systemair.cz


Systemair, a.s.
logo Systemair, a.s.

Firma se zabývá výrobou a dodávkou vzduchotechnických výrobků. Náš široký sortiment zahrnuje vzduchotechnické jednotky, rezidenční větrací jednotky, ventilátory, vzduchové clony, sálavé panely, ventilátorové ohřívače, distribuční elementy a požární ...