Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vývoj nové generace Topvexu: důležitý milník pro kvalitu vzduchu ve vnitřním prostředí budov

Nová generace vzduchotechnických jednotek Topvex s rotačním regeneračním výměníkem společnosti Systemair se vyvinula jako výsledek silného zaměření inženýrů a designerů na energetickou účinnost, udržitelnost a také na snížení nákladů na životní cyklus, což je důležité pro majitele a provozovatele budov.

S ohledem na projektanty a instalační firmy nabízí nová generace jednotek Topvex rozšířenou výkonovou řadu a skutečně kompaktní konstrukci. Velkou výhodou jsou rozměry jednotek, které umožňují jejich průchod standardním dveřním otvorem, což usnadňuje instalaci a také nové technologie směřující k bezpečnému provozu. Řada jednotek Topvex SR a TR doplňuje již dříve uvedené verze s deskovým protiproudým výměníkem pod názvem Topvex SC a TC.

Ventilační zařízení Systemair jsou konstruována tak, aby zajistila dokonalé vnitřní klima v obytných budovách, školách a kancelářích. Při vývoji nové generace systému Topvex se společnost zaměřila na tři základní hodnoty pro zákazníky: snadnost, kompaktnost, rychlost.

 • Snadné: výběr, přeprava, instalace a uvedení do provozu, intuitivní řídicí systém, dokumentace a certifikace
 • Kompaktní: dobrá hospodárnost provozu, malé rozměry, nízká hlučnost
 • Rychlé: široká nabídka standardních jednotek, krátké dodací lhůty, rychlé dodání
Obrázek 1: Topvex TR
Obrázek 1: Topvex TR
Obrázek 2: Topvex TR a servisní dveře
Obrázek 2: Topvex TR a servisní dveře
Obrázek 3: Transportní sekce Topvex TR
Obrázek 3: Transportní sekce Topvex TR

Zdravé vnitřní klima je prioritou

Důležitými přínosy jednotek Topvex SR a TR nové generace pro zdravé a kvalitní vnitřní klima jsou nové technologie jako Řízení těsnosti rotačního výměníku nebo Virucidní filtry a také hygienická certifikace VDI 6022-1.

Obrázek 4: Rotační výměník s proplachovací sektorem
Obrázek 4: Rotační výměník s proplachovací sektorem
Obrázek 5: Kapsový virucidní filtr
Obrázek 5: Kapsový virucidní filtr

Řízením těsnosti je myšlena možnost automaticky kalibrovat vnitřní tlakové poměry jednotky tak, aby bylo zaručeno maximální potlačení všeobecně známé vnitřní netěsnosti jednotek s rotačními regeneračními výměníky tzv. EATR faktor. Prostředky, které k tomu jsou využity je plynule nastavitelná velikost úhlu proplachovacího sektoru a automatické udržovaní negativní tlakové bilance na straně odvodního vzduchu pomocí tzv. EATR kitu.

Virucidní filtry jsou schopné neutralizovat nebo zničit viry obsažené v odvodním vzduchu. Tato schopnost dodává celému větracímu systému možnost zabezpečit v ještě větší míře zdravé, bezpečné a kvalitní klima ve větraných prostorech. Spolehlivost těchto filtrů potvrdily testy Lucemburského institutu pro vědu a techniku (LIST), který provedl testy dle normy EN18184 a výsledkem VLR 99,999 % po 1 hodině. Standardní klasifikace virucidních filtrů DELTRI+ z hlediska prachových částic je dle normy ISO16890 ePM1 90 % s filtrační energetickou třídou A+.

Certifikace VDI 6022-1 zaručuje jednotkám bezpečný provoz při splnění nejpřísnějších hygienických standardů trhu. Certifikace znamená, že jednotka má například veškeré plastové součásti pláště, které splňují požadavky normy ISO 846 o působení mikroorganismů, snadno čistitelné veškeré vnitřní povrchy a vyjímatelné komponenty. Topvex z hlediska certifikace a dodržování výrobních procesů navíc prochází pravidelnými jednoročními audity nezávislými orgány třetích stran.

Obrázek 6: Princip Virucidních filtrů
Obrázek 6: Princip Virucidních filtrů
Obrázek 7: VDI 6022 certifikát
Obrázek 7: VDI 6022 certifikát

Široký rozsah a vysoká energetická účinnost

Řada Topvex SR a TR s rotačním regeneračním způsobem zpětného získávání tepla je tvořena celkem 7 různými velikostmi a až 109 různými kombinacemi provedení (vodní ohřev nebo elektrický ohřev, pravá nebo levá strana obsluhy, venkovní provedení). I přesto že jde o kompaktní řadu jednotek, tak rozsah průtoku vzduchu bez mála dosahuje hodnot 10.000 m3/h.

Obrázek 8: Široký rozsah
Obrázek 8: Široký rozsah
Energeticky účinné EC ventilátory s vysokopevnostními plastovými kompozitními koly, zajišťují nízkou hladinu hluku a nejlepší možnou energetickou účinnost pro každou velikost modelu Topvex. Systemair jde s nasazením nízkoenergetické EC technologie ještě dál a standardně ji využívá i pro pohon rotačního výměníku. Osazení elektronicky komutovaného elektromotoru i pro tento pohon má vliv na celkovou energetickou náročnost jednotky.

Skutečně kompaktní s unikátní konstrukcí pláště

Jedinečný koncept bezrámového pláště řady Topvex umožňuje nejmenší možnou velikost s maximálním využití dané podlahové plochy. Největší velikost SR 100 zabere ve strojovně pouhých 3,4 m2. Plášť jednotky je tvořený Hořčíko-Zinkovými panely (MgZn) s 50 mm izolací z minerální vlny a dokonce s třídou odolnosti proti korozi na úrovni C5. Eurovent certifikace s dosaženými vlastnostmi D2, L2, TB2, T2 je zárukou kvality a především ideálním tepelně technickým řešením.

Transport, instalace, údržba

Všechny jednotky Topvex, jak modely s horním, tak i bočním připojením na potrubí, mají kompaktní rozměry. Tím to ale nekončí jelikož transport a instalace do strojovny vzduchotechniky by měl být co nejjednodušší. Proto jednotky Topvex disponují těmito tranportně-instalačními vlastnostmi:

 • Standardní rozdělení na 2 transportní sekce od velikosti 35
 • Maximální rozměr každé transportní sekce 900 mm (vyjma SR 100)
 • Servisní dveřezadní panel jsou zcela demontolavetelné
 • Interní komponenty jednotky jsou vyjímatelné
 • Strana obsluhy změnitelná na místě instalace

Konstrukce jednotky umožňuje snadný přístup pro kontrolu, údržbu a čištění všech exponovaných částí díky velkým celoprůřezovým servisním dveřím.

Snadný výběr

Pro správný a rychlý návrh je k dispozici náš on-line nástroj pro výběr jednotek Topvex. Systemair Configurator usnadňuje návrh a konfiguraci vašeho Topvexu, abyste si mohli být jisti, že pro své požadavky získáte to nejlepší řešení. Uživatelský účet vytvořený v Systemair Configuratoru umožňuje uchovávat vaše vybrané jednotky Topvex a členit je na úrovně jednotlivých projektů.

Plug&Play řídicí systém Systemair ACCESS

Díky cloudové službě i lokálnímu ovladači NaviPad usnadňuje řídicí systém Systemair Access připojení, konfiguraci a ovládání jednotek Topvex a manipulaci s více jednotkami na jednom ovladači. K dipozici je 7“ IPS dotykový panel, dokonalý konfigurační průvodceživá provozní funkční schémata.

Obrázek 9: Žívé fukční schéma
Obrázek 9: Žívé fukční schéma

Rychlé dodání, dokumentace a certifikace

Přestože společnost Systemair vyrábí širokou škálu standardních jednotek Topvex (35 různých modelů), může vzhledem k unikátní konstrukci, plné automatizaci výrobního procesu a skladovosti všech komponent nabídnout velmi krátké dodací lhůty.

Jednotky Topvex AHU jsou dodávány s veškerou příslušnou dokumentací a certifikací. Systemair zahájil směřování k maximální digitalizaci všech podkladů usnadňující okamžitou dostupnost. Příkladem toho směru je umístění QR kódu na každé jednotce Topvex tak, aby zákazník měl jednoduchým naskenováním přístup k veškeré dokumentaci ve více než 20 jazycích prostřednictvím svého mobilního telefonu nebo jiného mobilního zařízení.

Hlavní přínosy jednotek Topvex SR a TR

 • Energeticky účinné rotační regenerační výměníky s účinností > 80 %
 • Energeticky nejúčinnější EC ventilátory s nejnižšími hodnotami SFP
 • Energetická účinnost zaručená certifikátem Eurovent
 • Vylepšené parametry pláště T2, TB2, D2, L2
 • Hygienická certifikace VDI 6022-1 jako standard
 • Funkce Řízení těsnosti rotačního výměníku
 • Virucidní filtry jako možné příslušenství
 • Třída odolnosti proti korozi C5
 • Transport otvorem 900 mm
 • Venkovní provedení

Závěr

Zatímco jednotka Topvex efektivně snižuje spotřebu energie a šetří peníze nutné pro provoz větracího systému, na konci dne je vzduchotechnika především o lidech a jejich pohodě, bezpečí a zdraví.


Systemair, a.s.
logo Systemair, a.s.

Firma se zabývá výrobou a dodávkou vzduchotechnických výrobků. Náš široký sortiment zahrnuje vzduchotechnické jednotky, rezidenční větrací jednotky, ventilátory, vzduchové clony, sálavé panely, ventilátorové ohřívače, distribuční elementy a požární ...