Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Skvělá reference Janky

Skloubit zaběhlý výrobní program a výrobu atypického zařízení pod časovým tlakem není jednoduché, navíc vše probíhalo v cizojazyčné atmosféře, ale díky nasazení lidí, kteří se na projektu podíleli, získala Janka opravdu skvělou referenci.

V lednu 2014 začala Janka tvořit a postupně realizovat obchodní model prodeje svých výrobků v západní Evropě. Poměrně v krátké době vybudovala síť prodejců a zástupců ve všech regionech Německa a Švýcarska. Aktivita prodejců přinesla první poptávky a následně i zakázky do obou zemí. Opakovanost zakázek od montážních firem potvrzuje očekávání, že klimatizační jednotky a výrobky pro průmyslové chlazení mají svou kvalitu a jsou na náročných západních trzích srovnatelné s místními výrobci a tudíž prodejné. Při četných návštěvách projektantů, investorů, majitelů a zástupců montážních firem se Janka zároveň prezentuje jako firma, která má dostatečný potenciál vývojářů, konstruktérů a technologů nutný k vývoji i atypických klimatizačních jednotek na míru zákazníkovi. Toto poznání vygenerovalo i zadání poptávky na vývoj, výrobu a montáž jednotek pro sklad mlékárenských výrobků.

Zadání

Schwarzenfeld – malé městečko v Bavorsku, kde sídlí firma Naabtaler Moelkerei, která se zabývá zpracováním mléka. Výrobky této mlékárny (sýry, jogurty) jsou určeny zejména pro obchodní řetězec Lidl, čili i pro české spotřebitele. Komplikovaná logistika, skladování výrobků a nároky na přesné skladovací podmínky přiměly investora k myšlence vybudovat jedinečný skladovací areál. Jedinečnost spočívá ve výšce skladovacích regálů; výškou 35 m se řadí k nejvyšším v Evropě. Vzhledem ke skutečnosti, že Janka již dodala ke spokojenosti investora několik jednotek řady KLMOD Premiair, byla oslovena i s poptávkou na vývoj a výrobu jednotek pro klimatizaci tohoto skladu. Zadání generálního projektanta bylo následující.

Teplý sklad

 • Požadovaná teplota ve skladu: +22 °C.
 • Max. teplota ve skladu: +25 °C.
 • Jednotka: topení / chlazení.

Studený sklad

 • Požadovaná teplota ve skladu: +4 °C.
 • Min. teplota ve skladu: +2 °C.
 • Jednotka: chlazení.
 • Medium – Výparník: NH3 – amoniak.
 • Medium – Ohřívač: teplá voda + glykol.
 • Vnitřní teplota v jednotce za výparníkem : −8 °C.
 • Těsnost jednotky: N 50.
 • Objem upravovaného vzduchu: 700 000 m3/h.
 • Celkový chladicí výkon: 1 960 kW.

Funkce

Jednotky zajišťují teplotu 0 °C ve skladu mlékárenských výrobků oběhovou ventilací. Přes nasávací otvor proudí vzduch ze skladu přes chladič do ventilátorové komory a přes výdech zpět do haly. Chladicí médium je NH3 (−6 °C). Chladič je pravidelně odmrazován horkým plynem.

Nabídka

Na základě tohoto zadání bylo nutné navrhnout jednotky, které vedle vzduchotechnických vlastností musely akceptovat i stavební rozměry a montážní podmínky. Rozhodli jsme se pro řešení pomocí 14 ks jednotek o výkonu 50 000 m3/h, z toho 4 vybavené výparníkem i ohřívačem pro teplý sklad a 10 ks vybavených pouze výparníkem. Vzhledem k zadání se jednalo o atypickou jednotku.

Popis konstrukce

 • Sendvičová konstrukce – PUR panelů 100 mm v lakovaním provedení, TB 2, T2.
 • Objem 50 000 m3/h.
 • Rozměry cca 3.800 × 3000 × 5.800 (l × š × v).
 • Nosná konstrukce – pozinkované profily uzavřené.
 • Výparník v provedení z antikora – rám, trubky, vana, lamely s povrchovou úpravou, rozteč lamel 6 mm , výkon 140 kW.
 • Ohřívač – Cu/Al, výkon 97,2 kW.
 • Uvnitř vestavba – podesta , žebřík, ventilátorová komora.
 • Hygienické provedení, těsné.
 • Dveře těsné.
 • Vana kondensát v celé ploše.
 • Horní patro – ventilátor přístupný po žebříku, nutná možnost demontáže stěny pro přístup k motoru.
 • Ventilátor 22 kW.
 • Na vně pláště FU a revizní vypínač.
 • Nasávání – krycí mřížka.
 • Výtlak – příruba.

Takto navrženou jednotku jsme prezentovali projekční firmě a investorovi. Samozřejmě jsme nebyli osloveni k nabídce sami a každá firma prezentovala své řešení, svou koncepci.

Zakázka

Vzhledem k dlouhodobému výběrovému řízení (cca 1 rok) jsme obdrželi zakázku v červnu 2015 od významné německé montážní firmy Karl Lausser. Jak to většinou bývá, čím déle se rozhoduje, tak tím kratší doba zůstává na realizaci. Zpočátku se zdál termín nereálný, neboť jednotky musely být namontovány do 23. 10. 2015. Letní měsíce bývají navíc oslabeny o dovolené, takže jsme museli sestavit přesný harmonogram prací, což zahrnovalo:

 • statický výpočet ocelové nosné konstrukce;
 • prováděcí projekt a výrobní projekt;
 • projekt opláštění;
 • detaily uložení výparníku a ohřívače;
 • detaily vykrývacích plechů;
 • detaily přechodů, průchodů;
 • dimenze ventilátoru, nastavení FU a ohřívače;
 • elektroprojekt zapojení jednotky;
 • plán zkoušek a uvedení do provozu.

Data z vývoje jednotky

 • Hmotnost ocelové konstrukce – 17 tun.
 • Hmotnost nerezové oceli – 10 tun.
 • Plocha opláštění – 1200 m2.
 • Počet výkresů – cca 500.
 • Konstrukční hodiny – 1500 hod.
 • Ventilator – Ziehl Abegg.
 • Výparník NH3 – HAAS.
 • Ohřívač – LLOYD.
 • Frekvenční – Danfoss.
 • Panely – Kingspan.
 • Montážní hodiny – 2200 hod.

Realizace

Dne 5. 9. 2015 proběhla kontrolní přebírka v Jance za přítomnosti investora, projektanta a zástupce montážní firmy. Následně proběhla i montáž na místě určení.

Realizace zakázky prověřila schopnosti Janky reagovat na požadavky zákazníka, které jsou sice z oboru vzduchotechniky, ale zároveň zcela mimo její výrobní program. Skloubit zaběhlý výrobní program a výrobu atypického zařízení pod časovým tlakem není jednoduché, navíc vše probíhalo v cizojazyčné atmosféře, ale díky nasazení lidí, kteří se na projektu podíleli, získala Janka opravdu skvělou referenci.

Ze stavby skladovacího areálu

Z montáže výparníkůZ montáže komory chlazení


Z montáže komory ventilátoru