Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Správný odvod kondenzátu klimatizační jednotky PremiAir (I)

Provozem klimatizační jednotky vzniká v některých jejích sekcích kondenzát, který je třeba odvést. Jedná se o sekce vodního chladiče, chladiče s přímým výparníkem, deskového rekuperátoru a zvlhčovací sekce.


SPOJOVÁNÍ KOMOR

Pro vzájemné spojování jednotlivých bloků jednotky KLMOD jsou určeny vnější, popř. vnitřní spojovací segmenty. Tvoří je dvojice protikusů s tvarovým zámkem vyrobené z velmi pevné hliníkové slitiny. Vzájemné stažení je realizováno pomocí šroubu M8x30 s vnitřním šestihranem (imbus). Upevnění segmentů do rámu je pomocí 4 ks nýtovacích matic a šroubů M6x25 s vnitřním šestihranem.
REVIZNÍ DVEŘE

Komory jsou vybaveny revizními dveřmi (snímatelnými panely), sloužícími k výměně filtrů, pravidelné údržbě, čištění nebo kontrole vnitřní vestavby. S použitím uzávěrů “DUAL-HINGE“ lze dveře nejen otevřít na libovolnou stranu, ale i je zcela sejmout. Revizní dveře jsou osazeny trvale pružným těsnícím profilem, po obvodu dosedajícím k hliníkovému rámu jednotky. Dveře jsou materiálově zcela shodné s provedením ostatních panelů včetně shodné izolační výplně. Uzávěry dveří jsou samodotěsňující a je možné je vybavit možností uzamčení. Standardně jsou uzamykatelné ventilátorové komory a komory pro umístění MaR. V případě dveří přes 2 moduly (620 mm) je šířka otevřeného manipulačního otvoru 540 mm, v případě dveří do 1 modulu (310 mm) je šířka otvoru 230 mm.
SPRÁVNÝ ODVOD KONDENZÁTU

Provozem klimatizační jednotky vzniká v některých jejích sekcích kondenzát, který je třeba odvést. Jedná se o sekce vodního chladiče, chladiče s přímým výparníkem, deskového rekuperátoru a zvlhčovací sekce. Tyto sekce jsou vybaveny plochou, nebo spádovanou kondenzátní vanou (hliníkovou nebo nerezovou) s hrdlem. Pro zajištění správného odvodu kondenzátu z vany a proti přisávání pachu z odpadního potrubí je třeba umístit na výstupní hrdlo sifon. Jsou dodávány U sifony s kuličkou. Do jednoho sifonu se nesmí zaústit více odpadních hrdel. U venkovního provedení by měl být sifon a odpadní potrubí zabezpečeno proti zamrznutí elektrickým topným kabelem.


Sifon v podtlakové části jednotky:
Výška sifonu musí odpovídat tlaku v dané komoře. Standardně má sifon výšku H = 200 mm, což odpovídá podtlaku v komoře 950 Pa. V případě, že je v komoře větší podtlak než 950 Pa je nutné vysunout delší vysunovací rameno sifonu (pozor - zasahuje pod úroveň základního rámu C120-H140), nebo je možné výtokovou část sifonu naklonit (až do úhlu 15o) a překonat tak podtlak až 1800 Pa. Podtlakový sifon musí obsahovat kuličku, která slouží jako zpětný ventil. Výtok ze sifonu má rozměr DN 40 mm.

podtlak v komoře (Pa)výška Δh (mm)
950 Pa - standard105 mm
1300 Pa - maximálně140 mm
1800 Pa - s nakloněním výtoku190 mm

výška Δh(mm) = podtlak Δp (Pa) /10 + 10 (mm)
1cm = 100 Pa

Sifon v přetlakové části jednotky:
Sifon bez problému funguje do přetlaku 1200 Pa (při výšce H = 200 mm), popř. až do 2300 Pa při maximálním vytažení.

Na přání je možno dodat sifon s čistícím otvorem HL136, viz obr.


PROJEKČNÍ KATALOG klimatizačních jednotek PremiAir (PDF)