Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Hygienické provedení klimatizační jednotky PremiAir (II)

Konstrukce jednotek PremiAir KLMOD je velmi vhodná pro sestavy jednotek určených pro čisté prostory tzv. hygienické jednotky. Opláštění je uvnitř zcela hladké a dobře čistitelné, ve vnitřním profilu nejsou žádné nepřístupné kouty a otevřené ostré hrany. Profily s přerušeným tepelným mostem (třída TB2) eliminují kondenzaci vodních par na chladných místech konstrukce.

Rámová koncepce jednotky poskytuje možnost snadného servisního přístupu k vnitřním vestavbám z libovolné strany, kromě toho nabízí vysokou stabilitu a vysokou schopnost tlumení hluku a vibrací. Abychom však jednotku mohli považovat za „hygienickou“ nestačí dodržet třídu filtrace přiváděného vzduchu, ale je třeba při jejím návrhu (a následné montáži) dodržet zásady pro navrhování.

HYGIENICKÉ PROVEDENÍ OBSAHUJE:

 • Vnitřní povrch jednotky v provedení lak popř. nerez.
 • V nerezovém provedení je možno udělat i pouze část jednotky.
 • Vnitřní spáry jsou přetmeleny bezsilikonovým tmelem.
 • Chladiče mají rozteč lamel min. 2 mm, v případě chlazení s kondenzací rozteč min. 2,5 mm a je použit vyjímatelný eliminátor kapek.
 • Vana pro odvod kondenzátu u chladiče a zvlhčovače v nerez provedení, spádovaná, s velkým výtokovým otvorem.
 • Tlumiče hluku mají vyjímatelné kulisy a jsou potažené plastovou fólií, zabraňující odletu částic a umožňující dezinfekci. Tlumiče umísťujeme za první stupeň filtrace a před druhý stupeň filtrace.
 • Ventilátory mohou být vybaveny dýzami pro odečet tlaku ventilátoru a vybavené regulátorem konstantního vzd. výkonu DSG.
 • Spirální skříně ventilátorů opatřeny odvodem kondenzátu a revizním otvorem.
 • Osvětlení uvnitř komor.
 • U ventilátorových komor na dveřích průzor.
 • U filtrační komory na dveřích průzor.
 • Rámy ohřívačů a chladičů z nerezu.
 • Vnitřní díly jednotky pozinkované a práškově lakované, nebo nerezové.

PROJEKČNÍ DOPORUČENÍ

 • Maximální rychlost v čelním průřezu do 2,5m/s.
 • První stupeň filtrace umístit jako první komoru po vstupu vzduchu do jednotky, doporučená třída M5 až F7. Druhý resp. třetí stupeň filtrace umístit až na konec jednotky, třída filtrace dle požadavku (F7-H13).
 • Druhý stupeň filtrace použít v provedení s vyjímáním filtru do špinavé strany, se servisními dveřmi šířky 2 moduly (580 mm).
 • V případě použití parního zvlhčování je třeba umístit 2. stupeň filtrace až za vypočtenou rozptylovou vzdálenost zvlhčovače
 • Filtrační sekce vybavit měřením tlakové diference (s mechanickým ukazatelem).
 • Nominální výkon jednotky dimenzovat na střední zanesení filtrů, přičemž max. zanesení filtrů u hygienických jednotek je:
 • G1-G4 ztráta 150 Pa, M5-F7 ztráta 200 Pa, F8-F9 ztráta 300 Pa.
 • Zabezpečit spolehlivý odtok vody ze sifonů kondenzátních van.
 • Zajistit servisní přístup pro čištění chladiče a to z obou stran.
 • U jednotek vyšších než 1600 mm (od KLMOD 25) osadit osvětlení a okna pro komory ventilátorů, zvlhčovače popř. filtrů.
 • Chladič a odlučovač kapek zařadit před 2. st. filtrace.
 • Komora pro nasávání čerstvého vzduchu s vanou a servisními dveřmi.
 • Všechny vstupy do jednotky opatřit klapkami (strana čerstvého vzduchu, přívodního vzduchu, odpadního a odtahového vzduchu).
 • ZZT zařadit vždy za první stupeň filtrace.
 • Relativní vlhkost vzduchu v přívodní části jednotky (za prvním filtrem) by neměla přesáhnout 90 %, při teplotách nad 0 °C by neměla přesáhnout 80 % RH (růst bakterií). U sestav se směšováním lze zabezpečit vhodným směšovacím poměrem, u sestav bez směšování je možno zabezpečit předehřívačem.

ZÁKAZNICKÁ PROVEDENÍ

 • Možnost návrhu jednotky v hygienickém provedení dle VDI6022. Tato norma definuje materiálové požadavky na jednotlivé komponenty VZT jednotek, předepisuje např. vany za žaluzií na sání čerstvého vzduchu, vyjímání filtrů do špinavé strany, dobrou čistitelnost všech komponentů jednotek, ventilátory s odvodem kondenzátu a revizním otvorem na spirální skříni, max. rychlost na chladiči bez eliminátoru do 2,0 m/s, max. rychlost na chladiči za kterým je zvlhčovač do 2,7 m/s atd.
 • Možnost návrhu jednotek v hygienickém provedení dle DIN1946-4 pro použití v nemocnicích. Norma předepisuje např: všechny komponenty ve styku se vzduchem pozinkované a lakované, prostory třídy čistoty Ia + Ib s 3stupňovou filtrací M5/F9/H13, odtah u infekčních místností s filtrem H13, vizuální sledování zanesení filtrů pomocí ručičkových diferenčních manometrů, rozteč lamel chladiče min. 2,5 mm, parní zvlhčovač umístěn před 2. st. filtrace atd.

DOPORUČENÉ ŘAZENÍ FILTRŮ DO STUPŇŮ

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň Třída čistého prostoru
(ISO 14644-1)
M5F8H13ISO 6 (1 000)
G4F7E12ISO 7 (10 000)
G3M6E10ISO 8 (100 000)
G2M5F9ISO 9
 • Hladký vnitřní profil
 • Výměníky s antibakteriální úpravou
 • Filtrace až do třídy H13
 • Snadná čistitelnost
 • Hygienické provedení dle VDI6022

PŘÍKLAD SESTAVY JEDNOTKY V HYGIENICKÉM PROVEDENÍ

Filtry maximálně využívají plochu průřezu.
Filtry maximálně využívají plochu průřezu.
Těsný deskový rekuperátor s vysokou účinností.
Těsný deskový rekuperátor s vysokou účinností.


Regulace konstantního výkonu snímáním tlaku na dýze ventilátoru.
Regulace konstantního výkonu snímáním tlaku na dýze ventilátoru.
Zcela hladký vnitřní profil usnadňuje údržbu.
Zcela hladký vnitřní profil usnadňuje údržbu.

PROJEKČNÍ KATALOG klimatizačních jednotek PremiAir (PDF)