Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Komunikace jednotek VentiAir přes protokol MODBUS

Řešení problémů v komunikaci mezi zařízením a nadřazeným systémem přímo na místě instalace velice často potrápí hlavy i odborníkům. O to větší je pak spokojenost spojená s jeho úspěšným vyřešením.

Z historie ModBus je známo, že se jedná o jeden z prvních komunikačních protokolů určených pro výměnu dat založený na principu master/slave a do dnešního dne spolehlivě zajišťuje snadnou a rychlou komunikaci mezi zařízeními automatizace a procesní instrumentace. Komunikace může být provozována na různých typech komunikačních médií, například sériové linky (RS-232, RS-422 a RS-485), na optických nebo bezdrátových sítích, ale i na sítích Ethernet pomocí TCP/IP protokolu. Pro jeho jednoduchost a spolehlivost ho nabízíme jako standardní výbavu ve všech systémech měření a regulace, které jsou dodávány s našimi jednotkami či již ve formě integrované regulace, nebo pouze jako komponenty pro regulaci „na míru“ sestavovanou přímo na místě instalace zákazníkem/profesí.

Rozlišujeme následující režimy přenosu dat:
MODBUS TCP: komunikace pomocí standardu Ethernet TCP/IP na základě modelu master/slave
MODBUS RTU: asynchronní sériový přenos prostřednictvím rozhraní RS-232 nebo RS-485 (RS-485 je jediným standardem, který dovoluje připojení a provoz vysokého počtu jednotek a rovněž komunikaci mezi množstvím jednotek přes společný pár vodičů)
MODBUS ASCII: podobně jako protokol RTU za využití jiného formátu dat

Případová studie – ČZU


V letošním roce jsme získali možnost dodávky našich VZT jednotek pro ČZU v Praze v Suchdole. Dodávka obsahovala dvě sestavné jednotky S-TYPE a dvě kompaktní jednotky P-TYPE K. Specifické pro tuto zakázku bylo, že jedna ze sestavných jednotek byla osazena dvěma externími zónovými chladiči a na odtahu třístupňovou filtrací. Proto bylo nutné upravit standardní typovou regulaci tak, aby uměla obsluhovat všechny tyto dodatečné prvky. Navíc byl součástí projektu požadavek na řízení zónových klapek v počtu 7 kusů v několika různých režimech. Toto zadání se nám za pomoci specialistů programátorů podařilo splnit. Druhým specifikem této zakázky byl odlišný typ regulace na kompaktních jednotkách P-TYPE K a ostatních sestavných jednotkách.

Při instalaci jednotky neměla instalační firma sebemenší problémy. Součástí dodávky jsou vždy kompletní schémata zapojení, návod v češtině a v neposlední řadě také telefonická technická podpora dostupná 24/7.

Zařízení byla následně oživena a zprovozněna. Součástí požadavku zadavatele byla i možnost připojení jednotek k nadřazenému systému přes protokol MODBUS RTU. Naše zařízení jsou tímto protokolem vybavena vždy. Při pokusu o integraci ze strany systémového integrátora zadavatele však došlo k problémům.

Technik MaR, který integraci prováděl (dále jen integrátor), si z naší strany vyžádal zjednodušené informace o jednotlivých adresách MODBUS – výtah z 80stránkového manuálu. I přesto, že předem dostal všechny tyto informace, nepodařilo se jednotky s nadřazeným systémem spojit. Důvodem bylo, že dle informací integrátora některá zařízení v síti tzv. „nevidí“.

Ze strany naší i ze strany instalační firmy došlo k opětovné kontrole zapojení a všech prvků – nic nevykazovalo chybu. Dokonce došlo ke změně připojení ventilátorů u jedné jednotky ze systému MODBUS na signál 0–10 V tak, abychom omezili tento protokol pouze pro komunikaci s nadřazeným systémem.
Další návštěva integrátora na stavbě znamenala posun. Podařilo se mu načíst všechny jednotky. Bohužel ale došlo k novému problému. Po zápisu, dle jeho slov podle našeho manuálu, došlo u jednotek P-TYPE K k úplnému výpadku zařízení.

Obchodní ředitel naší firmy se vydal věc řešit na místo osobně. Na místě zjistil, že ani jedno ze dvou zařízení nefunguje a uživatel je tak nemůže využívat. Zařízení zrestartoval, čímž došlo k obnově funkce. Následně se na místo vydal s adapterem pro komunikaci přes MODBUS. Podařilo se načíst všechna zařízení. Následující pracovní den provedl nový test – z obou „problémových“ zařízení se mu podařilo data jak číst, tak data zapisovat. Z tohoto spravil videodokumentaci k dalšímu řešení s partnery.

Důsledkem tohoto byla výzva k účasti osobní schůzky všech zapojených stran. Na místě se tak sešlo okolo 10 lidí včetně 3 zástupců naší firmy. Na místě se ale integrátor pokusil znovu zapsat do registru jednotky a opět došlo k výpadku zařízení.

Díky tomu, že byl za naši stranu účasten i technický ředitel Krzysztof Szulc, došlo naštěstí nakonec k vyřešení problému. Naši specialisté totiž identifikovali zdroj problémů. Integrátor skrz systém správy budovy zasílal do jednotek datovou větu o zakázaném formátu. Pan Szulc na místě věc s integrátorem řešil a poradil mu, jak v nadřazeném systému změnit formát do požadované podoby.

Výsledkem bylo úspěšné předání zakázky. Závěrem lze konstatovat, že naše jednotky komunikují standardně přes zmíněný protokol. Chyba byla v špatně definovaných datových zprávách ze strany nadřazeného systému.


VentiAir s.r.o.
logo VentiAir s.r.o.

VentiAir je českým výrobcem sestavných a kompaktních vzduchotechnických jednotek všeho typu. Vyrábíme zařízení pro větrání, klimatizaci, vytápění, chlazení, rekuperaci, zvlhčování a filtraci atmosférického vzduchu o průtoku od 200 až 130 000 m³/h.