Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Úspory ve vzduchotechnice a účinnost ventilátorů

Jak je účinnost ventilátorů chápána z pohledu výrobce, projektanta VZT a energetického specialisty a kde se potkávají? Kulatý stůl s doc. Ing. Alešem Rubinou, Ph.D. z VUT v Brně, Ing. Milošem Lainem, Ph.D. z ČVUT v Praze a Jiřím Hanusem z Ziehl Abegg.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Z čeho vychází rámec účinnosti vzduchotechnických ventilátorů a proč se vlastně úhly pohledu na věc liší?

Je důležité si říci o jakou účinnost se jedná a co je naším cílem. K čemu je nám účinnost dobrá a jak s ní můžeme dále pracovat,“ komentuje doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D. z VUT v Brně a dodává „výrobce vnímá účinnost v rámci jednoho oběžného kola a soustrojí s elektromotorem, kdežto vzduchaři vnímáme větší měřítko, které zohledňuje dopravu vzduchu za vysokých energetických náročných podmínek a v tu chvíli je pro nás zásadní energetickou náročnost snižovat a to je úplně jiný pohled na celý systém vzduchotechniky jako celek než jako například na pouze jeden prvek v systému.“

Já jako strojař jsem samozřejmě blízko výrobci, ale také víme, že strojařina učí aplikovat navržené systémy. Kde musím souhlasit, že z hlediska celkového hodnocení je určitě zajímavější hodnocení celého systému i například z pohledu regulace a jiných součástí, které hrají v celkovém měřítku významnou roli,“ říká Ing. Miloš Lain, Ph.D. z ČVUT v Praze a dodává „vlastní účinnost se dá měnit jen konstrukční úpravou a zásahem například do ventilátoru samotného, případně účinností motoru. Ale to, kolik spotřebuje ventilátor v důsledku energie na to, aby zajistil požadovanou kvalitu vnitřního prostředí, to nezáleží zdaleka jen na konstrukčních vlastnostech.“

Porovnání legislativy EU a ČR

V rámci Evropy jsme na tom víceméně stejně a to co nás v tuto chvíli nejvíce ovlivňuje, byl původní ekodesign na vzduchotechnické jednotky, kde se pracuje na rozšíření parametrů, které zatím nejsou platné, takže vzhledem k požadavkům na jednotky, tedy obecně nižším tlakům v komorách, jsme vyvinuli nové kolo s vyšší účinností, které vyhovuje legislativě naší i evropské,“ komentuje Jiří Hanus ze společnosti Ziehl Abegg.

Poslechněte si celou diskusi o účinnosti ventilátorů z pohledu energetického specialisty a auditora, stavaře, strojaře, projektanta VZT i výrobce.

Přečtěte si také Inovací ventilátorů ke snižování energetické náročnosti při dopravě vzduchu Přečíst článek
 
 
Reklama