Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Inovací ventilátorů ke snižování energetické náročnosti při dopravě vzduchu

Současné výsledky naznačují možnosti až 10 % nárůstu dopravního tlaku, a to při stejných elektrických příkonech. Zajímavé jsou akustické parametry těchto plastových ventilátorů.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Nucené systémy vzduchotechniky patří při svém provozu díky nutnosti napojení na energetické zdroje mezi energeticky nejnáročnější zařízení a systémy technických zařízení instalovaných v budovách. V současné době, kdy je kladený důsledný požadavek na snižování energetické náročnosti budov je každá možnost pro snížení jejich energetických potřeb vítaná. Autoři příspěvku se zaobírají možnosti snížení spotřeby elektrické energie při dopravě vzduchu a to eliminací tlakových ztrát ve ventilátorové komoře volných oběžných kol a zároveň hledají cestu v rámci materiálové a hmotnostní charakteristiky těchto speciálních ventilátorů.

Snižování energetické náročnosti při dopravě vzduchu pomocí inovace ventilátorů volných oběžných kol a geometrie ventilátorové komory

V rámci specifického výzkumu FAST-S-22-7788 „Pokročilé systémy techniky prostředí a energetika budov“ a v rámci mezi ústavní spolupráce na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně je pro optimalizaci uvedených charakteristik volných oběžných kol využíváno technologie 3D tisku. Proces optimalizace je tvořený teoretickým návrhem geometrie oběžného kola, vytvořením matematického 3D modelu, následným 3D tiskem a fyzickým měřením potřebných fyzikálních parametrů na měřící trati. Tato je zastoupena reálnou vzduchotechnickou jednotkou s možností měřená tlakových poměrů ve ventilátorové komoře, průtoku transportovaného vzduchu, elektrickým příkonem a proudem motoru ventilátoru, měřením otáček oběžného kola a jeho akustickými parametry při daných otáčkách. Díky 3D tisku (jedno kolo se tiskne cca 16 až 20 hodin) je proces optimalizace značně urychlený, prakticky je možné během 48 hodin provést celý jeden cyklus od návrhu po vyhodnocení měření daného vzorku oběžného kola. Jedna z hlavních myšlenek je možnosti snížení energetické náročnosti je snížení hmotnosti tělesa oběžného kola.

Současné výsledky naznačují možnosti až 10 % nárůstu dopravního tlaku, při stejných elektrických příkonech, zajímavé jsou akustické parametry těchto plastových ventilátorů. Některé výsledky výzkumu jsou již opatřeny ochrannou ve formě užitného vzoru. Jako při každém vývoji jsou autoři stavěni před nejen technické problémy (např. mechanická pevnost oběžného kola), ale i před problémy spojené s financováním takto složitého procesu vývoje a v neposlední řadě i před problém lidských zdrojů, tedy mladých kolegů-studentů, kteří by se do takovéhoto výzkumu zapojili.

Přečtěte si také Úspory ve vzduchotechnice a účinnost ventilátorů Přečíst článek
 
 
Reklama