Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Redakční návštěva: Podlahové rozvody nuceného větrání v rodinném domě

Součástí moderního bydlení a moderního stavění obecně je zajišťování zdravého vnitřního prostředí v budovách nuceným větráním. Při trendu utěsňování obálky budov z důvodu energetických úspor nelze bez nuceného větrání přísun dostatečného množství čerstvého vzduchu vůbec zajistit. Systém větrání, obvykle spojený s rekuperací tepla, se stává nedílnou součástí technických zařízení i v rodinných domech.

Celá fotogalerie na ESTAV.cz

Stejně je tomu v případě novostavby rodinné vily v Chomutově, kterou jsme navštívili při montáži podlahových rozvodů nuceného větrání od společnosti Zehnder. Svislé nosné konstrukce stavby tvoří zdivo v kombinaci s monolitickým betonem, vodorovné stropní konstrukce jsou téměř výhradně ze dřeva. Hlavní vodorovné nosné konstrukce jsou z masivních dřevěných trámů. Trámy mají být v části dispozice domu přiznané, zejména pak v hlavním obytném prostoru přes obě patra v jednom z křídel domu. V jiných částech dispozice budou trámy zakryté podhledem.

Provedení vodorovných konstrukcí a dispoziční řešení domu neumožňovaly rozvod nuceného větrání v podhledu stropu. Viditelné trámy to vylučují zcela, v místě, kde bude podhled, by rozvody vzduchotechniky příliš snižovaly světlou výšku místností.

Projektanti rodinného domu se rozhodli pro rozvody nuceného větrání v podlaze. Čerstvý vzduch je nasáván na fasádě domu vzduchotechnickou jednotkou Zehnder ComfoAir 350. Prochází nezbytnými filtry a výměníkem tepla, kde získává teplo od odpadního vzduchu. Pokračuje dále flexibilním potrubím v podlaze do rozdělovače, který se nachází rovněž v podlahových vrstvách. Stejným flexibilním potrubím je z rozvaděče distribuován k výústkám v interiéru. Odpadní vzduch je nasáván v hlavním obytném prostoru na opačné stěně proti výústkám a také v koupelnách, WC a kuchyni. Obdobnou trasou je veden přes sběrač do větrací jednotky s výměníkem tepla a ven z budovy. Větrací jednotka se nachází v technické místnosti v patře u obvodové stěny.

Montáž sběrače rozvodu nuceného větrání v podlaze
Montáž sběrače rozvodu nuceného větrání v podlaze
Připevňování potrubí ke konstrukci stropu
Připevňování potrubí ke konstrukci stropu
Rozpracované potrubí ComfoTube Flat 51 nuceného větrání Zehnder v podlaze rodinného domu
Rozpracované potrubí ComfoTube Flat 51 nuceného větrání Zehnder v podlaze rodinného domu

Skladba podlahy:

  • Nášlapná vrstva
  • Anhydritový potěr
  • Rozvody teplovodního podlahového vytápění při dolním líci anhydritu
  • Plastová fólie lepená v přesazích
  • Deska z pěnového polystyrenu EPS
  • Rozvody nuceného větrání z flexibilních trubek ComfoTube Flat 51 doplněné deskami z pěnového polystyrenu EPS
  • Nosná konstrukce – OSB deska

Větrání a vytápění realizovala společnost Pedotherm Moravia. Ing. Adam Ryš, jednatel firmy, k systému větrání vysvětluje: „Flexibilní potrubí od společnosti Zehnder používáme rádi, protože jeho montáž je velice snadná a rychlá. Potrubí se jednoduše natahuje a spojuje, není třeba používat žádná kolena apod. Potrubí je dvouvrstvé, zevnitř opatřené hladkou fólií, takže není negativně ovlivněna hydraulika v potrubí.“

Potrubí Zehnder ComfoTube Flat 51


Vzduchotechnické rozvody v podlaze jsou vytvořeny z flexibilní oválné trubky Zehnder ComfoTube Flat 51. Potrubí je vyrobeno ze zdravotně nezávadného HDPE. Díky vnitřnímu hladkému povrchu Clinside má nízkou tlakovou ztrátu a je snadno čistitelné. Flexibilní potrubí ComfoTube Flat 51 může být zabudováno v podlaze nebo vedeno uvnitř příček. Rozměry potrubí jsou 138 × 51 mm.