Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Tipy na decentrální větrací systémy do bytových prostorů

Decentrální větrací systémy se zpětným ziskem tepla jsou v posledních letech velkým trendem, a i v budoucnosti budou zažívat velký boom. Například v Německu dosáhly decentrální větrací přístroje se zpětným ziskem tepla v roce 2017 největšího podílu na trhu s větracími systémy pro bytové prostory, jak potvrzuje i studie rakouské společnosti Interconnection Consulting ve Vídni.


V posledních letech si většina předních výrobců TZB uvědomila, že tento typ větracích přístrojů má enormní potenciál. V důsledku toho zařazuje stále více výrobců tyto přístroje do svého portfolia. Pro konečného uživatele není zcela jednoduché vyznat se ve stále narůstající nabídce již tak nepřehledného trhu. Proto vytvořila firma A-INVENT s.r.o. malou příručku s podrobnějšími informacemi o decentrálních větracích systémech.

V krátkém shrnutí uvádíme alespoň některé body z této příručky:

Co znamená decentrální větrací systém se zpětným ziskem tepla?

Decentrální větrací systémy pracují vždy párově, kdy jedna jednotka nasává čerstvý vzduch a druhá jednotka v ten samý okamžik odvádí znečištěný vzduch z interiéru, díky rozdílnému směru proudění vzduchu se tento princip nazývá push / pull. Je důležité nezaměňovat tento typ větracích přístrojů s lokálními přístroji, které provětrávají jen jedinou konkrétní místnost a potřebují tepelný dohřev v zimním období.

Zásady větrání obytných prostorů

V Evropské unii platí normy určující nutnou výměnu vzduchu v obytných prostorech. V České republice je například brána za základ norem mimo jiné norma ČSN EN 15665 Z1. Podobná situace je na Slovensku, v Maďarsku, v Rakousku nebo také v Německu, kde je pro větrání obytných prostorů směrodatné DIN 1946-6. Dnes se vychází z předpokladu, že je zaručena dostatečná výměna vzduchu v případě odvětrání 0,4 – 0,5 objemu prostoru za hodinu, taktéž je dostačující výměna vzduchu v hodnotách 25 – 30 m3 / h na jednu osobu. Pro sociální prostory (koupelny, toalety) specifikují normy rovněž požadované množství výměny vzduchu. Pro uživatele je důležité, aby celkový výkon nabízených větracích přístrojů, zaručoval dostatečnou výměnu vzduchu a tato výměna nebyla dosažena při maximálním výkonu větracího zařízení.

Větrací přístroje

Decentrální větrací přístroj s keramickým tepelným výměníkem a reverzním ventilátorem se zpravidla skládá z následujících komponentů:

Vnitřní kryt → měl by být v každém případě uzavíratelný, aby mohlo být zabráněno případnému vniku kouře, škodlivých látek a podobných nečistot do interiéru.

Filtr → V základním vybavení by měl být minimálně prachový filtr třídy G3, lepší je vybavení filtrem s třídou G4. K dispozicí by měli být další typy filtrů, jako jsou pylové filtry, jemné pylové filtry či filtry s aktivním uhlíkem.

Ventilátor → Ventilátor je nejdůležitější součástí a tvoří srdce větracího přístroje. Musí splňovat celou řadu – někdy vlastně i protichůdných – kritérií:

Výkonnostvysoký objem průtoku vzduchu, cca v rozmezí až do 60 m3/h.
Hlučnostněco kolem 15–30 dB (měřeno ve vzdálenosti 1 m od přístroje).
Životnostdoba provozu 100.000-120.000 provozních hodin (12-14 let).
Hospodárnostpřiměřená je spotřeba elektrické energie okolo 3 W.
Odolnost vůči větruvybavenost teplotním senzorem a tlakovým senzorem na detekci větrných poryvů, splnění norem S3, DIN EN 13141-8.

Tepelný výměník → Ve většině případů je tepelný výměník vyrobený z keramiky, přičemž nejnovější generace těchto tepelných výměníků je složena z tvarů připomínajících malé plástve.

Venkovní kryt → Nejlepší a nejtrvalejší jsou venkovní kryty z nerezu s možností odtoku kondenzátu. Někteří výrobci nabízejí i různá alternativní zakončení větracích systémů jako jsou výdechy umístěné ve špaletě okna nebo uzpůsobení pro vývod na střechu.

Ovládací zařízení → V rámci EU nejsou od roku 2018 povoleny dvoustupňové regulátory pro tento typ větracích přístrojů. Na trhu je velký výběr ovládacích prvků např. s možností řízení pomocí senzorů (vlhkostní senzor, senzor CO2 či VOC plynů), možnost napojení na inteligentní ovládací systémy moderních domů či digitální, centrální, zónový řídící systém atd.

Zvukové emise

Jelikož jsou decentrální větrací systémy umisťovány v místnostech přímo do obvodových zdí, je také téma zvukové propustnosti velice důležité. V příručce je v krátkosti vysvětlen rozdíl mezi hlučností přístroje, hladinou akustického zvuku a normalizovaným rozdílem úrovně hluku

ERP-energetický štítek

Od roku 2016 je označení pomocí energetických štítků povinné také pro decentrální větrací systémy. Výrobce musí štítky nalepit buď na přístroj, nebo musí být uvedeny v jeho návodu. Pro lepší orientaci zákazníka by měl být energetický štítek spolu s technickým listem uvedený také na webových stránkách prodejce.

Někteří výrobci či prodejci nemají pro svá zařízení žádné oficiální certifikáty. Energetický štítek spolu s technickým listem jsou někdy jedinou možností jako porovnat větrací přístroje.


Nejdůležitější data z technického listu jsou:

  1. SEC-hodnota od G do A+, specifická spotřeba elektrické energie, popisuje energetickou účinnost. Čím je tato hodnota nižší, tím lépe.
  2. Stupeň zpětného zisku tepla v technickém listu je udávaný při výkonu ventilátoru 70 % a je měřený při venkovní teplotě 7 °C (definovaný měřící bod).
  3. Vlastní hlučnost přístroje, která je měřena bezprostředně u pláště větracího systému.
  4. SEL, označuje skutečnou spotřebu energie přístrojem, čím je hodnota nižší, tím lépe.
  5. Citlivost na změnu tlakových podmínek, popisuje, jak jsou ventilátory citlivé při náporech větru. Čím je hodnota nižší, tím lépe. Pokud je tato hodnota nižší než 30, splňuje přístroj podmínky normy S3 DIN EN 14131-8 a je schopen odolat tlaku větru od -20/+20 Pa!

Přesto se doporučuje dotázat se na certifikaci DIBt nebo na nějaký jiný certifikát vystavený nezávaznou testovací laboratoří (např. TÜV, IGE).

Jak je vidět, také u produktu, který je na první pohled relativně nekomplikovaný a jednoduchý, je celá řada bodů, na které je třeba se při výběru soustředit. Na webový strankách www.inventer.cz je k dispozici celá příručka.


A - INVENT s.r.o.
logo A - INVENT s.r.o.

Decentrální - bezpotrubní - systém řízeného větrání s rekuperací - zpětným ziskem tepla - na bázi HIGHT-TECH keramického výměníku. A-INVENT s.r.o. je výhradním dovozcem inVENTeru pro ČR a SR.