Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zdravý vzduch, tichý chod. Zbavte se předsudků o řízeném větrání! Část třetí: Zdraví a hygiena

Předsudky týkající se řízeného větrání zahrnují několik oblastí, z nichž je často diskutovanou ta zahrnující zdravotně-hygienické aspekty – plísně, nečistoty, špatná kvalita vzduchu, skvrny na fasádě, hluk a přeslechy mezi místnostmi. Právě na tuto oblast se zaměříme společně s odborníky ze společnosti Zehnder, kteří vysvětlí, čím jsou tyto předsudky způsobeny, a jak je řízené větrání ve skutečnosti zdraví prospěšné.

Správně dimenzovaný a instalovaný systém řízeného větrání vytváří zdravé vnitřní klima.
Správně dimenzovaný a instalovaný systém řízeného větrání vytváří zdravé vnitřní klima.

Plísně a nečistoty

Velice častou, a přitom mylnou představou ohledně řízeného větrání je, že se jedná o nečistou technologii pracující s vydýchaným vzduchem v uzavřeném systému, čímž je podporován růst plísní a šíření bakterií. Přitom právě zdravotní aspekty jsou tím nejdůležitějším argumentem ve prospěch řízeného větrání. Neustálý přívod čerstvého vzduchu, jeho cirkulace a kvalitní filtrace bakteriím a plísním neprospívá.

Plísně v rámci systému řízeného větrání mohou vznikat pouze třemi způsoby:

  • Snaha ušetřit počáteční náklady – neodborný návrh a instalace. U netěsných nebo nedostatečně zaizolovaných rozvodů dochází ke kontaktu dvou teplot s rosným bodem a nadměrná vlhkost pak v rozvodech nebo jednotce způsobí vznik plísně.
  • Vypínání rekuperace z důvodu úspor například při odjezdu na dovolenou. Aby bylo řízené větrání maximálně účinné, musí být v provozu neustále. „Při vypnutí jednotky zůstane veškerá aktuální vlhkost uvnitř domu, což po několika týdnech způsobí vznik plísní uvnitř rozvodů,“ popisuje Michal Mareš, odborník na řízené větrání z firmy Zehnder.
  • Zanedbání údržby. I přes minimální náročnost na údržbu potřebují pokročilé technologie Zehnder základní péči, jako je pravidelná výměna filtrů a občasné vyčistění systému. Výhodou rozvodů Zehnder jsou trubky s vnitřním vysoce hladkým povrchem Clinside, který minimalizuje usazování nečistot. Navíc jsou díky správné instalaci kompletně čistitelné.
Hladký vnitřní povrch Clinside zamezuje usazování nečistot, vzniku plísní a šíření bakterií.
Hladký vnitřní povrch Clinside zamezuje usazování nečistot, vzniku plísní a šíření bakterií.
Mezi základní péči o větrací jednotky Zehnder patří pravidelná výměna filtrů.
Mezi základní péči o větrací jednotky Zehnder patří pravidelná výměna filtrů.

Kvalita vzduchu

Mnozí jsou dnes ještě přesvědčeni, že řízené větrání zhoršuje kvalitu vzduchu v interiéru. Pokud je však celý systém správně zvolen a dimenzován, je tomu právě naopak. „Systémy řízeného větrání Zehnder udržují v interiéru vzduch s nízkým obsahem CO2, který bývá spouštěčem mnoha zdravotních problémů počínaje únavou, přes bolesti hlavy, neschopnost soustředění nebo ztrátu výkonu, až po neblahý vliv na nervový systém,“ říká Bc. Pavel Vořech, produktový specialista pro komfortní větrání Zehnder. Čerstvý vzduch má mnohem lepší kvalitu než při větrání okny, a to celoročně, bez výkyvů, rovnoměrně v rámci celého prostoru a s úsporou nákladů.

Existuje jedna výjimka, kdy je větrání okny účinnější než řízné větrání – a to při nenadálé události jako například úniku plynu či připálení jídla. V takových případech je třeba jednat rychle a otevření okna je jako první pomoc to nejlepší, co lze udělat. Pro následné dokonalé vyvětrání pak lépe poslouží řízené větrání, které zajistí cirkulaci vzduchu v celém objektu.

Skvrny na fasádě

Skvrny na fasádě nebo omítce, ať už zvenčí nebo uvnitř domu, mohou být způsobeny buď vzlínáním vlhkosti ze země (zejména u starých a špatně zaizolovaných domů), anebo nesprávně provedeným zateplením u bytových domů. V každém případě se jedná o problém vlhkosti a otázku kvality větrání a je nutné okamžitě hledat řešení, aby nedošlo k nenávratným škodám na nemovitosti. „Skvrny na fasádě nebo na omítce v případě, kdy je v bytě nebo domě již nainstalováno řízené větrání, nejsou obvyklé. Pokud se vyskytnou, mohou mít v zásadě dvě příčiny – buď jde o technologii podružné kvality, a tedy špatný výběr systému, anebo došlo k zanedbání při instalaci nebo údržbě,“ komentuje možné příčiny skvrn Bc. Pavel Vořech.

Jedinou skutečně účinnou prevencí před vlhkostí je komplexní kontinuální větrání všech místností a úprava vlhkosti v objektu. „Ale ani řízené větrání s rekuperací není všemocné,“ podotýká produktový specialista na řízené větrání z firmy Zehnder: „Kritické tepelné mosty a zásadní konstrukční vady objektu napravit neumí, ale i v kritických situacích dokáže řízené větrání s rekuperací tepla, a obzvlášť ve verzi s dodatečnou úpravou vzduchu nadstavbovým klimatickým modulem, výrazně zlepšit stav optimalizací proudění, vlhkosti a teploty interiérového vzduchu.“

Větrací jednotka Zehnder ComfoAir Q350 dosahuje hlučnosti pouze 41 dB.
Větrací jednotka Zehnder ComfoAir Q350 dosahuje hlučnosti pouze 41 dB.

Hluk a přeslechy

Řada předsudků panuje také o hlučnosti řízeného větrání. Kvalitní větrací jednotky jsou však konstrukčně uzpůsobeny pro minimální hlučnost, ty nejlepší jsou prakticky neslyšné i při vyšších výkonových stupních. „Například oblíbená jednotka Zehnder ComfoAir Q350 má hlučnost 41 dB, což odpovídá běžné lednici nebo šumu v tichém bytě,“ říká odborník ze společnosti Zehnder. Důležitým faktorem ovlivňujícím hlučnost systému je také tvar a rozměr potrubí, kvalita jeho povrchu a množství záhybů. Hluk mohou způsobit i nekvalitní ventily v interiéru, nebo nesprávná regulace průtoku vzduchu. Skvělé akustické parametry jsou pak podpořeny použitím originálních filtrů. „Při použití neoriginálních filtrů dochází až k dvojnásobné tlakové ztrátě a navíc mají mnohem menší filtrační plochu, takže zvyšují spotřebu jednotky. Tím mají až o několik decibelů vyšší hlučnost,“ dodává odborník.

Hvězdicovitě instalované rozvody zamezují přeslechům mezi místnostmi.
Hvězdicovitě instalované rozvody zamezují přeslechům mezi místnostmi.

Časté obavy bývají také z přeslechů mezi místnostmi. K těm dochází nesprávnou instalací rozvodů – tedy pokud je jedna trasa rozvodů postupně rozdělována do jednotlivých místností. Eliminace přeslechů v systému Zehnder je zajištěna využitím tzv. hvězdicového vedení rozvodů, při kterém od rozdělovače vede ke každému koncovému prvku samostatná trasa.

Správný výběr systému větrání a jeho provozování v souladu s pravidly je základ. Veškeré předsudky pak možné klidně pustit z hlavy.

www.zehnder.cz


Přečtěte si také Úspěch větracích systémů Zehnder je nejlepší odpovědí na předsudky o řízeném větrání. Část první: Povětrnostní vlivy Přečíst článek
Přečtěte si také Lékem na předsudky o řízeném větrání jsou osvědčené systémy, které přináší skutečnou úsporu. Část druhá: Finance Přečíst článek

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.
logo Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

Značka Zehnder nabízí komplexní energeticky úsporná řešení pro komfortní a zdravé klima v interiéru: designové radiátory, komfortní větrání s rekuperací tepla, stropní sálavé vytápění a chlazení.