Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Řízené větrání s rekuperací rodinného domu

Firma ROSA In, je zakládající firmou skupiny REKUPOINT. Jde o sdružení odborných firem, které se zabývají projektováním, stavbami a dodávkami technologií pro nízkoenergetické a pasivní domy. ROSA In, s.r.o. zastupuje firmu PAUL v České republice.

Sdružení REKUPOINT® zajišťuje kompletní realizaci nízkoenergetických a pasivních domů od projektu stavby a technologie pro využití řízeného větrání a dalších zařízení pro využití obnovitelných zdrojů.

Technologie řízeného větrání se zabývá nejen získáváním tepla z odváděného vzduchu, ale i ochlazováním vzduchu v pobytovém prostoru v letním období.

Členem sdružení Rekupoint se může stát jen odborná firma, která doloží svoji aktivitu referenčními díly a stavbami. Vždy je na prvním místě profesionalita a záruka kvality za provedené dílo.

Spojujícím článkem uvnitř skupiny Rekupoint jsou rekuperační jednotky firmy PAUL – Německo

Hlavním článkem rekuperačních jednotek PAUL je výměník. Jde o kanálkový protiproudý tepelný výměník. Tato konstrukce vytváří ve srovnání s jinými výrobky výrazně větší teplosměnnou plochu, která zajišťuje dosažení vysoké účinnosti (NOVUS 300 – 93 %). Tyto účinnosti jsou certifikovány významnou institucí Dr. Feista – Německo.

Konstrukce výměníku je kryta patentem platným pro celou Evropu!


Schema protiproudého kanálkového výměníku PAUL

Patentovaný protiproudý kanálový výměník umožňuje předávání tepla do čtyř stran oproti doposud běžným dvěma směrům. Teplosměnná plocha dosahuje velikosti až 70 m2.

Jsou vyrobeny z materiálu, který zaručuje maximální přenos tepla v celém rozsahu větrání. Tím vším se jednotky firmy Paul výrazně liší od konkurenčních výrobků.

Součástí jednotky jsou 2 bezúdržbové elektronicky komutované radiální ventilátory s výkonnými oběžnými koly. Ventilátory zajišťují jak přívod vzduchu do domu na jedné straně a odvádějí vzduch z domu na straně druhé. Rekuperace tepla pak funguje na již známém principu, kdy odváděnému „odpadnímu“ vzduchu je ve výměníku odnímáno teplo a předáváno čerstvému přiváděnému vzduchu a to tak, aniž by se mezi sebou přiváděný a odváděný vzduch mísil.

Nejčastěji používané jednotky od firmy PAUL jsou NOVUS 300, NOVUS 300F, FOCUS 200, FOCUS 200F, CLIMOS, SANTOS 370, SANTOS 370F, NOVUS 450, NOVUS 450F, SANTOS 570, SANTOS 570F, SANTOS 570 COOL.

Více informací o jednotlivých rekuperačních jednotkách a o nabídce získáte na webu www.rekuperacepaul.cz, www.rekupoint.cz a na webech jednotlivých členů skupiny Rekupoint.


Regulační jednotka PAUL

Rozvody řízeného větrání jsou provedeny ze systémů VZT rozvodů. Vzduchovody čerstvého vzduchu pro 1. NP jsou převážně plastové čtyřhranné, pro 2. NP bylo použito izolované flexi potrubí. Vzduchovody odvodního vzduchu pro obě podlaží jsou typu izolovaného flexi potrubí. Druh rozvodů záleží na prostorových možnostech domu a jeho stavbě.

Pro přívod/odvod čerstvého/odpadního vzduchu do/z místností byly navrženy přívodní plastové talířové ventily s deflektorem. Přívod vzduchu do jednotky a odvod odpadního vzduchu z jednotky je zajištěn přes mřížky na fasádě s protidešťovou žaluzií.

Obrázek 1 Rekuperační jednotka Santos 370 DC
Příklad instalace jednotky PAUL

Předehřev s filtrem pro jednotky PAUL

Ovládání jednotky se provádí pomocí komfortního panelu určeného pro automatické řízení. Panel má 8 samostatných časových programů pro týdenní režim domácnosti, kde lze optimálně nastavit a regulovat otáčky ventilátorů. Velkou výhodou je jistě i signalizace kontroly čistoty filtrů. Automatická regulace řídí mimo jiné motoricky ovládanou klapku, která umožňuje letní bypass – průtok venkovního čerstvého vzduchu je mimo výměník, a tím dochází k chlazení obytných místností. Panel byl vyveden pro snadnou obsluhu jednotky do obytného prostoru na místo určené zákazníkem.

Během přenosu tepla vzniká na teplosměnné ploše výměníku kondenzát, který je nejlépe přes sifon z jednotky odváděn do kanalizace.

Pro nepřerušovaný chod jednotek PAUL i v největší zimě je nutné zajistit předehřev vzduchu, který vstupuje z venkovního prostředí do jednotky. Lze zvolit z více možností:

  • automatická ochrana jednotky před zamrznutím - je součástí každé jednotky PAUL
  • zemní výměník
  • ISO filtrbox - elektrický předehřev s velmi nízkou spotřebou elektrické energie (nejčastěji požadovaný) viz obrázek výšek
  • SOLE - malé tepelné čerpadlo, které zajišťuje jak předehřev v zimním období,tak je zdrojem chladu pro vychlazení objektu v létě
ROSA In. s.r.o.
logo ROSA In. s.r.o.

Od roku 2008 zastupujeme firmu Paul Wärmerückewinnung GmbH – rekuperace Paul (Německo). Rekuperační jednotky Paul jsou momentálně nejvýkonější rekuperační jednotky na trhu. Firma PAUL, jako jediný výrobce rekuperačních jednotek dodává ve svých ...