Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Odborné pojmy, které by se vám mohly hodit

Odborné pojmy v oblasti monitorování kvality vzduchu. Znáte je všechny?

HVAC

První písmena výrazu pocházejícího z angličtiny: Heating, Ventilating, and Air Conditioning – topení, ventilace a úprava vzduchu. Označují se tak ventilační zařízení a systémy, které mají za úkol nějakým způsobem pozitivně ovlivňovat kvalitu vnitřního vzduchu.

IAQ

První písmena anglického názvu: Indoor Air Quality, tedy kvalita vnitřního vzduchu.

IAQ se týká kvality vnitřního vzduchu v budovách, který může být znečištěn a může ovlivňovat zdraví a pohodlí obyvatel.

Zahrnuje v sobě celou šíři možných znečištění vzduchu počínaje mikrobiologický znečištěním, různé alergeny a chemické znečištění atd. Podle posledních studií se ukazuje, že kvalita vnitřního vzduchu představuje často větší zdravotní riziko než kvalita venkovního vzduchu.

Ne nadarmo se současné generaci říká tzb. Indoor generation, tedy generace, která pobývá více jak 90 % svého času uvnitř.

TVOC

Toto označení představuje takzvané Total Volatile Organic Compounds (TVOC), tedy principiálně souhrn všech VOC látek v monitorovaném vzduchu. TVOC obecně zahrnuje široký rozsah různých organických látek, které jsou často chemicky velmi podobné a obtížně rozlišitelné, což mělo za následek vznik více různých TVOC standardů.

eCO2

Aby bylo možné v praxi použít čidla VOC podobně jako čidla CO2, mají některá VOC čidla Protronix volitelný výstup eCO2 (z angl. Equivalent nebo Estimated CO2), což představuje odhad koncentrace CO2 učiněný na základě aktuálně zjištěné koncentrace VOC látek.

Principiálně to znamená, že při takovéto koncentraci CO2 naměřené normálním čidlem CO2 by vzduch obsahoval podobnou koncentraci VOC látek aktuálně naměření čidlem VOC. Tento odhad je založen na předpokladu, že VOC produkované lidmi je úměrné vydechovanému CO2.

Výhodou je, že s výstupem eCO2 je pak možné pracovat podobně, jako se signálem ze standardního čidla CO2, na které je mnoho montážníků zvyklých a cena VOC čidla je příznivější než cena CO2 čidla pracujícího na optickém principu.

PMx

Z anglického Particulate Matters, neboli polétavé částice, je směsice pevných částic a tekutých kapek ve vzduchu. Některé částice, jako je prach, hlína, saze nebo kouř, jsou natolik velké nebo tmavé, že je můžeme spatřit pouhým okem. Ostatní jsou tak malé, že je můžeme vidět pouze pod mikroskopem. Označují se písmeny PMx, kde x udává maximální průměr sledovaných částic v mikrometrech.

  • PM10 = polétavé částice s průměrem 10 µ (mikrometrů) a méně.
  • PM2,5 = jemné polétavé částice, jejichž průměr je 2,5 µ (mikrometru) a menší.
    Lidský vlas má v průměru 70 µ, tedy částice PM2,5 je zhruba 30× menší
  • x = velikost měřených částic

NFC

První písmena anglických slov Near Field Communication, čili komunikace na krátkou vzdálenost – zpravidla do 10 cm. Tato komunikace probíhá bezdrátově a využívá se například při bezkontaktní platbě platební kartou nebo telefonem, případně pro přenos informací. V našem případě pro vyčtení naměřených dat z čidla kvality vnitřního vzduchu a přenos do naší aplikace.