Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nenechte si vnitřní prostředí obrátit v prach

Monitorování polétavých (prachových) částic ve vnitřním prostředí může dokonce zabránit zdravotním problémům. Co jsou to PM a proč je důležité jim věnovat pozornost?

Pojem PM

PM pochází z prvních písmen anglického názvu Particulate Matters, neboli polétavé částice. Je to směsice pevných částic a tekutých kapek (jemných aerosolů) ve vzduchu. Některé částice, jako je prach, hlína, saze nebo kouř, jsou natolik velké nebo tmavé, že je můžeme spatřit pouhým okem. Ostatní jsou tak malé, že je můžeme vidět pouze pod mikroskopem.

Zdroj polétavých částic

Mezi přírodní zdroje PM patří samozřejmě věci jako sopečná činnost nebo požáry. Když se ovšem budeme bavit o zdrojích, které má na svědomí člověk, jsou to hlavně:

  • doprava (velmi významný zdroj)
  • průmysl
    • spalování uhlí, ropy, dřeva, případně odpadů
    • cementárny, vápenky
    • lomy a těžba uhlí, kamene nebo štěrku
    • domácí topeniště

Sekundární prašnost

Významným zdrojem je tzv. sekundární prašnost – rozvíření již usazeného prachu, například ve stavebnictví, a především v zemědělství, které je největším zdrojem polétavých částic celosvětově.

Velikost PM

Polétavé částice se označují také PMx, kde x = velikost měřených částic. Máme tu 2 základní rozdělení:

PM10

= polétavé částice s průměrem 10 µ (mikrometrů) a méně.

PM2,5

= jemné polétavé částice, jejichž průměr je 2,5 µ (mikrometru) a menší.

Lidský vlas má v průměru 70 µ, tedy částice PM2,5 je zhruba 30× menší – viz obrázek „Porovnání velikostí malých částic“.


Dopad na zdraví

Vliv polétavých částic na zdraví člověka závisí hlavně na jejich velikosti. Zatímco větší částice se „pouze“ zachytí v nose nebo dojde k podráždění dýchacích cest, zbavíme se jich kašlem a nezpůsobí větší potíže, částice o velikosti PM10 a méně se mohou dostat do dolních cest dýchacích.

Čím menší jsou částice, tím větší je míra rizika ohrožení našeho zdraví. Tedy větším problémem jsou částice PM2,5 a menší. Ty se mohou dostat do plicních sklípků, anebo dokonce i přímo do krevního řečiště a způsobovat tak větší zdravotní problémy.

Znečištění v České republice

Podle vyhodnocení Ministerstva životního prostředí jsou nejvíce zasaženými města (co se znečištění polétavými částicemi týče) Ostrava, Karviná, Praha, Brno, Olomouc, Ústí nad Labem, Plzeň a další.

Polétavé částice můžeme ve velkých městech spatřit na vlastní. Typicky jsou to hlavně PM2,5 jako taková lehce nažloutlá smogová mlha viditelná za smogové situace.


*Pro zajímavost:

Studie holandské Agentury pro hodnocení životního prostředí (PBL) prokázala, že Praha patří mezi evropská velkoměsta s největším výskytem polétavých částic v ovzduší. Mezi podobně znečištěná velkoměsta patří mj. Řím nebo Barcelona.

Měření polétavého prachu – monitoring PMx


Protronix s.r.o.
logo Protronix s.r.o.

Zakázkový vývoj a výroba průmyslové elektroniky. Vyrábíme čidla kvality vzduchu, regulátory ohřevu, čidla oxidu uhličitého, relativní vlhkosti, záznamníky oxidu uhličitého a amoniaku, čidla organických látek a kanálová čidla. Dále nabízíme řídící jednotky ...